Phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

 

Theo Quyết định, phê duyệt 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội. Trong đó, 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời bãi bỏ 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.


Các quy trình nội bộ hết hiệu lực gồm: QT-89 và QT-90 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; QT-14 và QT-15 tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo quy định.
Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9762
Tổng lượng truy cập: 23221943