Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1214/QĐ-SNN 12/10/2021 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021
Tệp đính kèm:
1214/QĐ-SNN
2 2816/SNN-VP VV triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
2816/SNN-VP
3 819/QĐ-SNN 14/07/2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2021
Tệp đính kèm:
819/QĐ-SNN
4 1766/SNN-KHTC 10/06/2021 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Tệp đính kèm:
1766/SNN-KHTC
5 673/QĐ-SNN 10/06/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
673/QĐ-SNN
6 1280/STTTT-CNTT Hỗ trợ chuyển dối số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
1280/STTTT-CNTT
7 511/QĐ-SNN Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2021
Tệp đính kèm:
511/QĐ-SNN
8 Huongdan Hướng dẫn bàn giao công trình thủy lợi và trình tự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thủy lợi phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý
Tệp đính kèm:
Huongdan
9 1165/SNN-TL v.v xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân khai thác CTTL
Tệp đính kèm:
1165/SNN-TL
10 28/TB-SNN 09/02/2021 Đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
28/TB-SNN

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9632
Tổng lượng truy cập: 8034046