Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 478/QĐ-SNN 15/07/2024 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Tệp đính kèm:
478/QĐ-SNN
2 55/KH-SNN 10/05/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Tệp đính kèm:
55/KH-SNN
3 112-HD/SNN 08/05/2024 Thực hiện một số nội dung Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố
Tệp đính kèm:
112-HD/SNN
4 54/KH-SNN 10/05/2024 Thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố
Tệp đính kèm:
54/KH-SNN
5 1904/SNN-KHTC V/v: báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023
Tệp đính kèm:
1904/SNN-KHTC
6 237/QĐ-SNN 16/04/2024 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Tệp đính kèm:
237/QĐ-SNN
7 61/SNN-KHTC 09/01/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Tệp đính kèm:
61/SNN-KHTC
8 302/TB-SNN 02/01/2024 Thông báo kết quả họp hội đồng TĐKT xét tặng danh hiệu "cán bộ, công chức tiêu biểu ngành nông nghiệp thủ đô năm 2023"
Tệp đính kèm:
302/TB-SNN
9 2299/QĐ-SNN 19/12/2023 Về việc công bố công khai và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Tệp đính kèm:
2299/QĐ-SNN
10 2168 15/11/2023 Công khai dụ toán năm 2023 sau điều chỉnh
Tệp đính kèm:
2168

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10249
Tổng lượng truy cập: 23221943