Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11 1544/QĐ-SNN 15/12/2021 Về việc Công khai dự toán ngân sách năm 2022
Tệp đính kèm:
1544/QĐ-SNN
12 1214/QĐ-SNN 12/10/2021 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021
Tệp đính kèm:
1214/QĐ-SNN
13 2816/SNN-VP VV triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
2816/SNN-VP
14 819/QĐ-SNN 14/07/2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2021
Tệp đính kèm:
819/QĐ-SNN
15 1766/SNN-KHTC 10/06/2021 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Tệp đính kèm:
1766/SNN-KHTC
16 673/QĐ-SNN 10/06/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
673/QĐ-SNN
17 1280/STTTT-CNTT Hỗ trợ chuyển dối số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
1280/STTTT-CNTT
18 511/QĐ-SNN Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2021
Tệp đính kèm:
511/QĐ-SNN
19 Huongdan Hướng dẫn bàn giao công trình thủy lợi và trình tự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thủy lợi phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý
Tệp đính kèm:
Huongdan
20 1165/SNN-TL v.v xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân khai thác CTTL
Tệp đính kèm:
1165/SNN-TL

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4564
Tổng lượng truy cập: 11961036