DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI.

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

A

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ  (95)

I

LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC & PTNT

 

1

Hỗ trợ dự án liên kết

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

2

Công nhận làng nghề

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

3

Công nhận nghề truyền thống

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

4

Công nhận làng nghề truyền thống

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

II

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

5

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2380/QĐ-UBND ngày 28/5/2021

 

III

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT - BẢO VỆ THỰC VẬT

 

6

Cấp/Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

7

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

8

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

9

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

158/QĐ-UBND

ngày 10/9/2021

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

12

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

13

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

IV

LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

14

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

15

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.

 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

16

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

17

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

18

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

19

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

20

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

21

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

22

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

23

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

24

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

25

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

26

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

27

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

28

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

29

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý.

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2020

30

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

31

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

32

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

33

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

V

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN – THỦY SẢN

 

34

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

35

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

36

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn;cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) (TTHC chung cho cấp sở, cấp quận, huyện, thị xã)

1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

37

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (Trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

(TTHC chung cho cấp sở, cấp quận, huyện, thị xã)

1238/QĐ-UBDN ngày 18/3/2019

38

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận.(TTHC chung cho cấp sở, cấp quận, huyện, thị xã)

4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

 

VI

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

39

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

40

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

41

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

 3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

42

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

 3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

43

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

 3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

44

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng.

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

45

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên.

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

46

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

47

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu  cá trên biển


3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

48

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

 
3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

49

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)


1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

50

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản


1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

51

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận


1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

52

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh


1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

53

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

 

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

VII

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

54

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác


4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

55

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

56

Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

57

Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

58

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

59

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

 3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

60

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

 3892/QĐ-UBND

 

61

Đăng ký mã  cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quy, hiếm nhóm II và động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II,III,CITES

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

62

Xác nhận bảng kê lâm sản

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

63

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

64

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

65

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

677/QĐ-UBND ngày 5/2/2021

66

Phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ

677/QĐ-UBND ngày 5/2/2021

VIII

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THÚ Y (động vật trên cạn và thủy sản)

 

67

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp tỉnh)

758/QĐ-UBND  ngày 15/02/2019

 

68

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

1367/QĐ-UBND  ngày 03/4/2020

69

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

1367/QĐ-UBND  ngày 03/4/2020

70

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 1367/QĐ-UBND  ngày 03/4/2020

71

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

1367/QĐ-UBND  ngày 03/4/2020

72

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y


1367/QĐ-UBND  ngày 03/4/2020

73

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 
1367/QĐ-UBND  ngày 03/4/2020

74

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

 
1367/QĐ-UBND  ngày 03/4/2020

75

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 
1367/QĐ-UBND  ngày 3/4/2020

76

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

 
1367/QĐ-UBND  ngày 3/4/2020

77

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 
1367/QĐ-UBND  ngày 3/4/2020

78

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ  lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

 1367/QĐ-UBND  ngày 3/4/2020

 

79

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng.

 2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2020

80

Cấp lại Giấy chứng  nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng

2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2020

81

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2020

82

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2020

IX

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

83

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP (ĐVGQ: Phòng KH-TC)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

84

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định  42/2017/NĐ-CP (ĐVGQ: Phòng QLXDCT)

 1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

 

85

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định  59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định  42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định  144/2016/NĐ-CP) (ĐVGQ: Phòng QLXDCT)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

 

86

Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (được ủy quyền) - Nhóm C. (ĐVGQ: Phòng KH-TC)

2391/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

X

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

 

87

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ Quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

88

Phê duyệt văn kiện hỗ trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng  Chính phủ

4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

89

Điều chỉnh văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính Phủ

4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

X

LĨNH VỰC BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP 

 

90

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước(ĐVGQ: Phòng KH-TC)

394/QĐ-UBND ngày 21/1/2020

91

Chm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp(ĐVGQ: Phòng KH-TC)

 394/QĐ-UBND ngày 21/1/2020

XI

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

92

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (ĐVGQ: Phòng KH-TC)

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

93

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao(ĐVGQ: Phòng KH-TC)

 1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

94

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ĐVGQ: Phòng KH-TC)

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

XII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

95

Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp(ĐVGQ: Phòng KH-TC)

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

B

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (10)

96

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư)

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

97

Xác nhận bảng kê lâm sản (Hạt kiểm lâm huyện tiếp nhận)

3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

98

Hỗ trợ dự án liên kết

758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

99

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

100

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

101

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

102

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

103

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

104

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

105

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

677/QĐ-UBND ngày 5/2/2021

C

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (08)

106

Đăng ký kê khai  lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019

107

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019

108

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

5820/QĐ-UBND Ngày 18/10/2019

109

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

110

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

394/QĐ-UBND ngày 20/1/2020

111

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

112

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

113

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 1136/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

Danh sách thủ tục hành chính( )