Tìm kiếm
STT Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1 Quy chế phối hợp trong công tác phòng, ngừa kiểm tra, ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi đê điều phòng chống thiên tai trên địa bàn TP Hà Nội dự thảo quy chế.pdf 0
2 dự thảo Quyết định ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội Dự thảo QĐ Quy trình, định mức cứu hộ ĐVHD.docx 0
3 xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi 4061 CV.pdf 0
4 Xin ý kiến dự thảo hồ sơ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu, hướng dẫn kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội Downloads.rar 1
5 Quyết định ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội Du thao QÐ pham vi bao ve CTTL.doc 0
6 Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội Du thao Tơ trinh và Quyet dịnh chuan.doc 0

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 14605
Tổng lượng truy cập: 17997754