Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở:

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

        Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

        Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

       Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

2.1. Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý Xây dựng công trình;

- Thanh Tra. 
- Phòng Kỹ thuật và Chính sách nông nghiệp. 

2.2. Chi cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở: 

- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai;

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Chi cục Thuỷ sản;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản

2.3. Các Trung tâm trực thuộc Sở:

- Trung tâm bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông mới;

- Trung tâm Khuyến nông ;

- Trung tâm Phát triển nông nghiệp;

- Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp

- Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

2.4. Các Ban quản lý trực thuộc Sở

- Ban quản lý rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội

- Ban quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội

 

3, Biên chế.

          Biên chế của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội gồm tổng số biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tây và Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (cũ) được cấp có thẩm quyền giao năm 2008./.

 

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 14241
Tổng lượng truy cập: 17997754