Thông tin tuyên truyền
Một số khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Trên cơ sở Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành văn bản gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc ...

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 12/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SNN về triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xác nhận máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nông nghiệp

Để thống nhất việc xác nhận máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nông nghiệp theo đề nghị của các doanh nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng; Cục Kinh tế hợp tác và ...

Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố ...

Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ...

Quy định tiêu chí trang trại

Ngày 28/02/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2020).

Một số điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021).

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 680/SNN-VP về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 633/UBND-NC ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4586
Tổng lượng truy cập: 7753599