Văn bản cấp Thành phố

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 13/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân THành phố
Tệp đính kèm:
1) 13/2023/NQ-HĐND
2 1640/QĐ-UBND 21/04/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
1) Quyết định 1640/QĐ-UBND
3 2659/VP-KT 27/03/2020 V/v thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19
Tệp đính kèm:
1) Công văn 2659/VP-KT
4 2936/UBND-KT 08/04/2020 V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Tệp đính kèm:
1) 2936/UBND-KT
5 1170/UBND-ĐT 08/04/2020 V/v thẩm định, phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình
Tệp đính kèm:
1) 1170/UBND-ĐT
6 1367/QĐ-UBND 03/04/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND Cấp xã trên địa bàn Thành phố
Tệp đính kèm:
1) 1367/QĐ-UBND
7 5820/QĐ-UBND 18/10/2019 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.
Tệp đính kèm:
1) 5820/QĐ-UBND
8 3902/QĐ-BTC 19/07/2019 Thể lệ cuộc thi" Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
1) Quyết định 3902/QĐ-BTC
9 3892/QĐ-UBND 19/07/2019 V/v Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT,UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.
Tệp đính kèm:
1) 3892QĐ-UBND
10 1608/QĐ-UBND 02/04/2019 Quyết định phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Tệp đính kèm:
1) Quyết định số 1608/QĐ-UBND

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9630
Tổng lượng truy cập: 23221943