Lịch công tác lãnh đạo

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Phó giám đốc
Nguyễn Văn Quyến
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Ngọc Sơn
Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Kiểm tra sạt lở Kè tại Sơn Đà, huyện Ba Vì. Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Họp Sở Kế hoạch & Đầu tư Sáng:
Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Họp tại tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Mạnh Phương
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Giám đốc
Nguyễn Xuân Đại
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Tạ Văn Tường
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Đình Hoa
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2013
Tổng lượng truy cập: 21204644