Văn bản cấp Trung ương

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Tệp đính kèm:
1) 156/2018/NĐ-CP
2) Biểu mẫu kèm theo
2 QDD-BNN-TCTL 11/06/2020 Ban hành quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Sông Nhuệ
Tệp đính kèm:
1) QTVH_SongNhue
3 50/2018/QĐ-TTg 13/12/2018 Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Tệp đính kèm:
1) 50/2018/QĐ-TTg
4 19/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 HƯỚNG DẪN VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Tệp đính kèm:
1) 19/2018/TT-BNNPTNT
5 20/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và mầu sơn tàu, xuồng kiểm ngư.
Tệp đính kèm:
1) 20/2018/TT-BNNPTNT
6 21/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
Tệp đính kèm:
1) 21/2018/TT-BNNPTNT
7 22/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
Tệp đính kèm:
1) 22/2018/TT-BNNPTNT
8 23/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
Tệp đính kèm:
1) 23/2018/TT-BNNPTNT
9 24/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
Tệp đính kèm:
1) 24/2018/TT-BNNPTNT
10 25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
Tệp đính kèm:
1) 25/2018/TT-BNNPTNT

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4927
Tổng lượng truy cập: 22539018