Văn bản cấp Trung ương

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11 18/2017/QH14 27/11/2018 Luật Thủy sản
Tệp đính kèm:
1) Luật thủy sản
12 26/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Tệp đính kèm:
1) 26/2018/TT-BNNPTNT
13 104/2018/TT-BTC 14/11/2018 Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.
Tệp đính kèm:
1) 104/2018/TT-BTC
14 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng
Tệp đính kèm:
1) Luật an ninh mạng

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 570
Tổng lượng truy cập: 11411012