Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41 1860/QD-SNN 10/10/2018 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của sở NN và PTNT
Tệp đính kèm:
1860/QD-SNN
42 4107/SNN-KHTV 27/12/2018 Hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán NSNN năm 2018
Tệp đính kèm:
4107/SNN-KHTV
43 4072/SNN-KHTC 25/12/2018 về việc Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
4072/SNN-KHTC
44 4014/SNN-KHTC 21/12/2018 về việc Thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BKHDT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tệp đính kèm:
4014/SNN-KHTC
45 3455/SNN-KHTC 13/11/2018 Về việc thực hiện Nghị định số 167/2017/NDD-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Tệp đính kèm:
3455/SNN-KHTC
46 3970/SNN-KHTC 19/12/2018 Về việc thực hiện NGhị quyết số 10/2018/NQ-HDND ngày 5/12/2018 của HDND thành phố Hà Nội.
Tệp đính kèm:
3970/SNN-KHTC
47 3773/SNN-KHTC 05/12/2018 Về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức Hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của Thành phố Hà Nội.
Tệp đính kèm:
3773/SNN-KHTC
48 3688/SNN-KHTC 30/11/2018 Về việc thực hiện Thông tư số 97//2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính
Tệp đính kèm:
3688/SNN-KHTC
49 3662/SNN-KHTC 29/11/2018 Về việc thực hiện Thông tư số 25//2018/TT-NHNN ngày 24/11/2018 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Tệp đính kèm:
3662/SNN-KHTC
50 4098/SNN-KHTC 27/12/2018 Hướng dẫn một số điểm thực hiện dự toán NSNN năm 2019
Tệp đính kèm:
4098/SNN-KHTC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10903
Tổng lượng truy cập: 7052306