Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 2793/SNN-KHTC 03/10/2018 Thực hiện Nghị định số 123/2018/NĐ_CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ
Tệp đính kèm:
2793/SNN-KHTC
62 2869/SNN-KHTC 08/10/2018 Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về di dân,tài định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm:
2869/SNN-KHTC
63 2921/SNN-KHTC 10/10/2018 Thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NĐ-HĐND ngày 5/7/2018
Tệp đính kèm:
2921/SNN-KHTC
64 2940/SNN-KHTC 11/10/2018 Áp dụng nội dung chi, mức chi tạm thời và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tệp đính kèm:
2940/SNN-KHTC
65 1860/QĐ_SNN 10/10/2018 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của Sở NN và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
1860/QĐ_SNN
66 3049/SNN-KHTC 19/10/2018 Thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ
Tệp đính kèm:
3049/SNN-KHTC
67 3108/SNN-CCĐĐ 24/10/2018 Đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBNd ngày 12/10/2018 của UBNd thành phố Hà Nội.
Tệp đính kèm:
3108/SNN-CCĐĐ
68 Văn bản số 137/SNN-TCKT 14/02/2017 Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017
Tệp đính kèm:
Văn bản số 137/SNN-TCKT
69 Công văn số 3292/SNN-TCKT 14/02/2017 Công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016
Tệp đính kèm:
Công văn số 3292/SNN-TCKT
70 PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SAU ÚNG LỤT NĂM 2016 23/05/2016 Số 43 /PAPHSX
Tệp đính kèm:
PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SAU ÚNG LỤT NĂM 2016

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 12443
Tổng lượng truy cập: 7065721