Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31 511/SNN-KHTC 28/02/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Tệp đính kèm:
511/SNN-KHTC
32 141/QĐ-SNN 21/02/2020 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở NN và PTNT Hà nội
Tệp đính kèm:
141/QĐ-SNN
33 2575/QĐ-SNN 13/12/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở NN VÀ PTNT Hà nội
Tệp đính kèm:
2575/QĐ-SNN
34 2305/QĐ-SNN 20/11/2019 V.v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 của sở NN VÀ PTNT Hà nội
Tệp đính kèm:
2305/QĐ-SNN
35 1899/QD-SNN 14/10/2019 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của Sơ NN và PTNT
Tệp đính kèm:
1899/QD-SNN
36 2943/SNN-VP v.v tham gia cuộc thi " tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính..."
Tệp đính kèm:
2943/SNN-VP
37 1672/QĐ-SNN 10/09/2019 Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Tệp đính kèm:
1672/QĐ-SNN
38 1290/QĐ-SNN 11/07/2019 v.v: Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà NỘi
Tệp đính kèm:
1290/QĐ-SNN
39 1940/SNN-KHTC 20/06/2019 v.v thực hiện QĐ số 13/2019/QĐ-U&BND và QĐ số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố
Tệp đính kèm:
1940/SNN-KHTC
40 1680/SNN-KHTC v.v sử dụng dịch vụ công trự tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ tài chính xây dựng
Tệp đính kèm:
1680/SNN-KHTC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2799
Tổng lượng truy cập: 10704876