Hà Nội ban hành Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Ngày 04/9/2020 UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định này gồm 05 chương, 24 điều; ban hành để thay thế Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Ảnh minh họa

Đây là văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối tượng áp dụng của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND là: các Sở, cơ quan tương đương Sở; các tổ chức hành chính trực thuộc Sở (đơn vị cấp 2); UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND Thành phố...

Một số điểm mới trong Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 so với Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội):

1. Quy định cụ thể hơn cách thức tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp; phương án nhân sự của từng khối cơ quan, phù hợp với số lượng hồ sơ hành chính phát sinh hàng ngày (điều 4, điều 5);

2. Quy định về mối quan hệ công tác, sự phối hợp giữa bộ phận một cửa với các đơn vị, phòng ban chuyên môn (điều 6);

3. Quy định về xây dựng quy trình nội bộ và quy trình điện tử (điều 12);

4. Quy định về công tác lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính (điều 14);

5. Quy định về việc sử dụng biểu mẫu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (điều 17);

6. Quy định về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (điều 18); tiếp nhận, phân loại, xử lý các phản ánh kiến nghị liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính và quy định hành chính (điều 19).

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2020./.

Nguyễn Thành Trung - Văn phòng Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10263
Tổng lượng truy cập: 23221943