Kiểm tra công tác ISO tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Đoàn Kiểm tra công tác ISO của Thành phố vừa có buổi kiểm tra tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vào ngày 25/9/2020.

Đây là đợt kiểm tra thường niên theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội v/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2010 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020.

Mục đích kiểm tra là để đảm bảo việc xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan nhà nước theo đúng các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 03/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chuyển đổi sang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng lộ trình đề ra; kịp thời phát hiện những bất cập, tồn tại để hướng dẫn các đơn vị khắc phục. Qua kiểm tra ISO, góp phần tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân về sự phục vụ của các cơ quan nhà nước.

           Tại buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra ISO Thành phố đã xem xét, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Sở về ISO từ đầu năm đến nay; kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, tài liệu tại các bộ phận: Thường trực Ban chỉ đạo, Văn thư, Một cửa, Phòng KH-TC, Phòng QLXDCT; tập trung vào một số nội dung như:

- Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng;

- Sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị, cá nhân trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng;

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho cán bộ công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng;

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo, đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

- Công tác tiếp nhận và xử lý các khiếu nại; Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng..

            Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra đã có một số nhận xét về công tác ISO tại Sở từ đầu năm 2020 đến nay, cụ thể:

- Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội được thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo, điều hành được triển khai đầy đủ, kịp thời.
 
- Công tác chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở được triển khai đúng theo yêu cầu, tiến độ của Thành phố; với quyết tâm cao, đã hoàn thành trong quý 2/2020 (mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội trong hơn 1 tháng).
 
- Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đã có tác động tích cực đến điều hành công việc và giải quyết thủ tục hành chính, thể hiện ở kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trong 9 tháng luôn đạt 100% đúng hạn và trước hạn, không có trường hợp khiếu nại.

- Hệ thống quản lý chất lượng cũng góp phần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn của từng cán bộ, công chức; tăng cường tính chủ động, nâng cao khả năng phối hợp và đẩy nhanh quá trình giải quyết công việc tại các bộ phận.

            Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số nội dung còn tồn tại như: cần hoàn thiện danh mục tài liệu hệ thống, tài liệu bên ngoài tại Phòng Kế hoạch - Tài chính; lập sổ danh mục hồ sơ tại bộ phận thường trực; bổ sung biểu mẫu kèm theo tại một số quy trình chung…

           Trong đợt kiểm tra này, bên cạnh buổi làm việc trực tiếp tại cơ quan Sở và Chi cục Kiểm lâm, Đoàn Kiểm tra ISO Thành phố còn kiểm tra tại 07 Chi cục trực thuộc Sở theo hình thức qua hồ sơ, báo cáo./.

Nguyễn Thành Trung - Văn phòng Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5320
Tổng lượng truy cập: 22817223