Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”
Sáng 28/7, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/6/2020 của UBND Thành phố. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì hội nghị.

        Sáng 28/7, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/6/2020 của UBND Thành phố. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì hội nghị.

Mục đích của cuộc thi này là nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường… tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Hà Nội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.

          Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 28/7/2020, kết thúc nhận bài trước 17 giờ 00 ngày 10/10/2020.

          Người dự thi tham gia thi theo hình thức trực tuyến trên website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn), Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị.

           Cách thức thi và tính điểm: Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên. Thời làm bài tối đa là 60 phút. Phần mềm sẽ chấm điểm tự động. Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 40 điểm. Kết quả thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi nộp bài thi.

Về cơ cấu giải thưởng: Có 20 giải dành cho tập thể (03 Nhất, 07 Nhì, 10 Ba) với số tiền thưởng tương ứng mỗi loại là: 10 triệu, 07 triệu và 05 triệu đồng; 65 giải dành cho cá nhân (Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích) với số tiền thưởng từ 01 triệu đến 06 triệu đồng.

Thực hiện phân công của Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức và tham mưu biên soạn, đóng góp 30 câu hỏi về bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn vào Bộ đề chung phục vụ cuộc thi; đồng thời đã có văn bản phát động và yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham gia hưởng ứng Cuộc thi này./.

Nguyễn Thành Trung

(Văn phòng Sở)

Nguyễn Thành Trung

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 6212
Tổng lượng truy cập: 22817223