Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 495/TB-VP, ngày 27/10, thông báo Kết luận của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Phiên họp thứ ba của Ban Cải cách hành chính (CCHC), Chuyển đổi số Thành phố.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác cải CCHC, chuyển đổi số của Thành phố trong 9 tháng năm 2023. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo đã xác định 10 vấn đề còn tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng tới quá trình tổ chức triển khai những nhiệm vụ, trong đó xác định những vấn đề nội tại như vai trò người đứng đầu các cấp, ngành; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cũng như một số nguyên nhân do thể chế, chính sách còn chưa có sự điều chỉnh phù hợp với thực tế đời sống,...

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong 3 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác CCHC, chuyển đổi số trong năm 2023. Xác định rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn chậm muộn, các nhiệm vụ cần điều chỉnh để từ đó xác định các phương án, giải pháp hoàn thành; Đối với những nhiệm vụ không thể hoàn thành hoặc chậm hoàn thành, xác định rõ nguyên nhân, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền tháo gỡ hoặc kiến nghị điều chỉnh. Không để ảnh hưởng tới các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố.

 

Quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố trong đó xác định tập trung cao điểm việc thực hiện “Thi đua nước rút 60 ngày, đêm”, hoàn thành mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn của Thành phố trong việc thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp Thủ đô.

 

Xác định những việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, khả thi, phù hợp đối tượng, đặc thù của địa bàn, không rập khuôn máy móc; dễ làm trước, khó làm sau, làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí. Lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm điểm nhấn, đánh giá hiệu quả triển khai.

 

Tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, các mô hình đặc thù của các đơn vị trên địa bàn cũng như các tỉnh/thành phố trong cả nước và nước ngoài trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ.

 

Quy định rõ, cụ thể trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong việc xem xét, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính theo hướng công tâm, khách quan trong việc tham gia khảo sát, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, xác định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách TTHC, thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị hàng tháng, hàng năm.

 

Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để triệt để xóa các điểm nghẽn về giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời phát hiện, xử lý ngay, xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm tăng chi phí ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

 

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật về đánh giá, xếp loại chất lượng và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 

Thực hiện đối thoại, trách nhiệm giải trình, xin lỗi đối với người dân, doanh nghiệp khi cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị mình vi phạm quy trình xử lý hồ sơ hoặc giải quyết TTHC, dịch vụ công quá hạn mà không có lý do chính đáng. Trả lời phản ánh, kiến nghị phải kịp thời, đúng quy định, chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, rõ ràng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

 

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Tây Hồ, Hoàng Mai, Đan Phượng, Hoài Đức, Gia Lâm, Long Biên, Đống Đa, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Cầu Giấy, Hà Đông, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Xuân, Thanh Trì khẩn trương tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ về công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử…

 

Sở Nội vụ (Thường trực Tổ chuyên đề CCHC) phụ trách toàn bộ nội dung công tác CCHC của Thành phố. Chủ trì đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai và hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ chậm muộn chưa hoàn thành trong 9 tháng năm 2023 và nhiệm vụ phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm 2023 tại Kế hoạch CCHC năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số của Thành phố, Tổ Công tác; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch khắc phục các Chỉ số SIPAS, PAR INDEX, PAPI, PCI năm 2023 của Thành phố. Chủ trì thực hiện việc rà soát nhiệm vụ về số hóa, lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố; tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn, báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Nội vụ xem xét, tháo gỡ…

 

Sở Thông tin và Truyền thông (Thường trực Tổ chuyên đề Chuyển đổi số) phụ trách toàn bộ nội dung công tác Chuyển đổi số của Thành phố. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính quyền số Thành phố đã giao; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố các vấn đề tồn tại của các đơn vị trong quá trình triển khai, đặc biệt việc chậm muộn, không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương khắc phục tất các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Khẩn trương rà soát việc cấp phát chữ ký số cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo 100% các cán bộ, công chức, viên chức được cấp chữ ký số phục vụ việc xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng. Tập trung toàn bộ lực lượng, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ lớn của Thành phố: Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố (LGSP); Trung tâm dữ liệu chính của Thành phố; Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch tổ chức triển khai mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình. Tập trung xây dựng phương án, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công nghệ thông tin, ứng dụng và sử dụng nền tảng công nghệ phục vụ yêu cầu công việc hiện tại đồng thời đặc biệt quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ số đáp ứng yêu cầu tại các cơ quan, đơn vị.

 

Tại Văn bản này, Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Y tế,…

 

Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4559
Tổng lượng truy cập: 23174275