Triển khai thực hiện chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội được Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.


Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT; sáng ngày 21/9/2023 Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên, UBND xã Minh Tân tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố - chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm, phòng Kinh tế huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện các đoàn thể trong xã, HTX Nông nghiệp Phú Minh I và đại diện 100 hộ có diện tích sản xuất rau lớn trên địa bàn xã Minh Tân tham dự.

Tại hội nghị các đại biểu đã được Trung tâm tuyên truyền, phổ biến các thông tin, các nội dung của Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, trong đó nêu rõ đối tượng và điều kiện áp dụng cũng như nội dung, mức hỗ trợ kinh phí đối với xử lý phụ phẩm trồng trọt, xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; cơ chế hỗ trợ, thời gian hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp.

Cũng trong Hội nghị này, lãnh đạo UBND xã Minh Tân đã báo cáo đánh giá, thực tế sản xuất của xã hiện nay sau khi thu hoạch các sản phẩm thường để lại một lượng rất lớn phế phụ phẩm gồm thân, lá, rau củ quả hỏng…, nếu không được thu gom và xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường, là nguồn lây bệnh cho cây trồng vụ sau. Ngoài ra trong quá trình sản xuất nông nghiệp bà con chủ yếu sử dụng phân vô cơ, lâu dần sẽ khiến đất đai bị biến chất và trở nên chai cứng làm cho năng suất và chất lượng cây trồng bị ảnh hưởng. Do đó, nếu  thực hiện việc xử lý phế phụ phẩm đúng cách, biến chúng trở thành nguồn phân bón, bón trở lại cho đất sẽ rất có ý nghĩa, giúp bảo vệ môi trường trong trồng trọt, cải tạo môi trường đất, giúp đất tơi xốp hơn, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt nâng cao năng suất và chất lượng, đặc biệt là giảm chi phí sản xuất, người sản xuất có thu nhập cao hơn, tạo ra chuỗi sản xuất an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sản xuất và tiêu dùng.

Sau khi được nghe về ý nghĩa, hiệu quả chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp của Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND, các đại biểu đại diện các hộ có diện tích sản xuất rau lớn trên địa bàn xã Minh Tân đã chủ động đăng ký tham gia triển khai mô hình thí điểm “Hỗ trợ chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ và chất thải chăn nuôi; sản phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi thuỷ sản để làm cơ sở hướng dẫn các huyện, thị xã triển khai thực hiện hỗ trợ theo Điều 14 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố” do Trung tâm BVMT trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới Hà Nội dự kiến triển khai trong năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của HĐND, UBND Thành phố; Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dương Quý Quyền - Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2683
Tổng lượng truy cập: 21204644