Hà Nội xếp thứ 8 về chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Chiều 24/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, cùng đại diện một số sở, ngành Thành phố.

 


 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cùng các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội

 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2020 là năm thứ 9 liên tiếp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định công bố Chỉ số cải cách hành chính của bộ, các tỉnh; là năm thứ 4 triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

 

Theo báo cáo, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả trên 90%, tiếp tục là 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị.

 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% đến dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố. 

 

Theo đánh giá, Chỉ số cải cách hành chính 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83,72%, cao hơn 2,57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81,15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 địa phương đạt Chỉ số cải cách hành chính trên 80%, trong khi đó, năm 2019 chỉ có 44 đơn vị và năm 2018 chỉ có 9 đơn vị thuộc nhóm này; không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%. 

 

Về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2020: Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng với kết quả đạt 91,04%; thành phố Hải Phòng với kết quả 90,51%. Tiếp đó lần lượt là các tỉnh: Thừa Thiên Huế với 88,47%, Bình Dương 86,93%, Đồng Tháp 86,77%… Thành phố Hà Nội đứng ở vị trí thứ 8 với kết quả 86,07%. Tỉnh Quảng Ngãi ở vị trí 63/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 73,25%.

 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đặc biệt là Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR Index năm 2020.

 

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ kết quả Chỉ số SIPAS năm 2020 và Chỉ số PAR Index năm 2020 tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Nghiên cứu các giải pháp, triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Báo cáo số 334/BC-MTTW-BTT ngày 17/5/2021 về kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020. Tổ chức thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

 

Hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch phi chính thức, tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường phòng, chống tham nhũng trong nền kinh tế.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền; việc họp trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường điện tử; hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương tích hợp với tích hợp với Hệ thống báo cáo Chính phủ; tập trung ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

 

Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4873
Tổng lượng truy cập: 11961036