Phê duyệt mã nhóm môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
Ngày 13/4/2021, Hội đồng Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành Quyết định số 382/QĐ-HĐXTVC về việc phê duyệt mã nhóm môn nghiệp vụ chuyên ngành tại Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2021

Theo đó, có 05 mã nhóm môn nghiệp vụ chuyên ngành tại Vòng 2, cụ thể:

1. Nhóm chuyên ngành: Chăn nuôi 1 (yêu cầu trình độ Đại học): Mã nhóm chuyên ngành: CN1, Vị trí việc làm cần tuyển: Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật; Chỉ tiêu xét tuyển: 13; Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Đại học trở lên các ngành: Chăn nuôi, Thú y ( Bác sỹ Thú y; Chăn nuôi thú y)

2. Nhóm chuyên ngành: Chăn nuôi 2 (yêu cầu trình độ Cao đẳng): Mã nhóm chuyên ngành: CN2, Vị trí việc làm cần tuyển: Kiểm dịch - Kiểm soát giết mổ; Chỉ tiêu xét tuyển: 156; Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Cao đẳng trở lên các ngành: Chăn nuôi; Thú y

3. Nhóm chuyên ngành: Kế toán (yêu cầu trình độ Đại học): Mã nhóm chuyên ngành: KT, Vị trí việc làm cần tuyển: Kế hoạch tài chính; Chỉ tiêu xét tuyển: 2; Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Đại học trở lên các ngành: Kế toán; Tài chính kế toán

4. Nhóm chuyên ngành: Hành chính tổng hợp 1 (yêu cầu trình độ Đại học): Mã nhóm chuyên ngành: HCTH1, Vị trí việc làm cần tuyển: Tổ chức nhân sự, Hành chính tổng hợp, Chỉ tiêu xét tuyển: 2; Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Đại học trở lên các ngành: Quản trị nhân lực; Luật; Kinh tế; Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý nhà nước; Hành chính học; Kế toán.

5. Nhóm chuyên ngành: Hành chính tổng hợp 2 (yêu cầu trình độ Cao đẳng): Mã nhóm chuyên ngành: HCTH2, Vị trí việc làm cần tuyển: Quản trị công sở, Chỉ tiêu xét tuyển: 1; Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Cao đẳng trở lên các ngành: Hành chính văn phòng; Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng; Hành chính học.

Chi tiết xem tại Quyết định số 382/QĐ-HĐXTVC

Cao Cường - Chuyên viên phòng TCCB Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 3321
Tổng lượng truy cập: 6648380