Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và Danh mục tài liệu ôn tập
Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Thông báo số 790/TB - HĐTNN về danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của thành phố Hà Nội;
Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Quyết định số 2114/QĐ-HĐTNN về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của thành phố Hà Nội
Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo công chức đã đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2020 như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Cụ thể:
- Danh sách công chức đủ điện kiện dự thi là 07 người.
- Danh sách công chức không đủ điện kiện dự thi là 01 người.
2. Danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của thành phố Hà Nội, cụ thể:
- Môn thi Kiến thức chung;
- Môn thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh;
- Mông thi viết Chuyên môn nghiệp vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo tới các đơn vị có công chức dự thi nâng ngạch nội dung trên để được biết và thực hiện nộp lệ phí dự thi nâng ngạch theo quy định; đồng thời, liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ Sở để đính chính thông tin cá nhân (nếu có)./.
(Xem chi tiết Thông báo số 790/TB – HĐTNN; Quyết định số 2114/QĐ-HĐTNN - tại đây).
Nguyễn Thêu - Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5322
Tổng lượng truy cập: