Kiểm tra công vụ đột suất tại Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội
Ngày 24/02/2021, Đoàn kiểm tra công vụ Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tiến hành kiểm tra công vụ đột suất tại Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội theo Quyết định số 139/QĐ-SNN ngày 18/02/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2021.

Đoàn kiểm tra công vụ Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội do Ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn.

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức và người lao động Chi Cục chăn nuôi và Thú y Hà Nội cơ bản thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; các Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố. Công tác Phòng, chống dịch được Chi Cục triển khai kịp thời, nghiêm túc theo đúng quy định, khuyến cáo của Thành phố, Bộ Y tế.

 

Ông Nguyễn Huy Đăng - PGĐ Sở NN & PTNT Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận.

Kết luận buổi kiểm tra, Ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội,Trưởng đoàn kiểm tra công vụ, đề nghị Chi Cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về Phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Cao Cường - Phòng TCCB Sở

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1214
Tổng lượng truy cập: 6536703