Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Năm 2024, Hà Nội tiếp tục chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và các sự cố, tai nạn xảy ra, bảo đảm đời sống, sản xuất của Nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững với phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

 

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 148-HD/BTGTU ngày 04/5/2024 về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn nêu rõ, để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai; các kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố, địa phương và cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê để Nhân dân biết.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai. Đồng thời, tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều; kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi...

Cùng với đó, biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố đê điều, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập...; đồng thời phê bình những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập và tìm kiếm cứu nạn.

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai hiệu quả.

 

Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4391
Tổng lượng truy cập: 22799646