Tiếp tục kinh phí miễn thuỷ lợi phí cho các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi 3 huyện (10/10/2013)
UBND TP Hà Nội vừa có các quyết định số 5871/QĐ-UBND, 5872/QĐ-UBND, 5873/QĐ-UBND, phê duyệt quyết toán diện tích và kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí của các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Gia Lâm và Mê Linh năm 2012.

Theo quyết định, tổng diện tích cấp bù miễn thuỷ lợi phí của các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2012 gần 24.428ha, trong đó: các tổ chức hợp tác dùng nước tự bơm tưới, tiêu hơn 8.327ha, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy hơn 16.099ha. Nhu cầu kinh phí cấp bù năm 2012 gần 8,1 tỷ đồng, đã được ngân sách cấp gần 5,7 tỷ đồng, kinh phí phải cấp tiếp gần 2,43 tỷ đồng. Riêng kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ, căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách và quyết định đặt hàng năm 2012 của UBND TP với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy, Sở Tài chính thực hiện cấp số kinh phí còn lại theo đúng số kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí được phê duyệt.

Tương tự, tổng diện tích cấp bù miễn thuỷ lợi phí của các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2012 hơn 10.683ha, trong đó: các tổ chức hợp tác dùng nước tự bơm tưới, tiêu gần 1.664ha, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội hơn 9.018ha. Nhu cầu kinh phí cấp bù năm 2012 hơn 1 tỷ đồng, đã được ngân sách cấp gần 541 triệu đồng, kinh phí phải cấp tiếp gần 334 triệu đồng. Riêng kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm, căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách và quyết định đặt hàng năm 2012 của UBND TP với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội, Sở Tài chính thực hiện cấp số kinh phí còn lại theo đúng số kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí được phê duyệt.

Với diện tích cấp bù miễn thuỷ lợi phí của các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2012 hơn 15.245ha, trong đó: các tổ chức hợp tác dùng nước tự bơm tưới, tiêu gần 878ha, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Mê Linh hơn 14.367. Nhu cầu kinh phí cấp bù năm 2012 hơn 555 triệu đồng, đã được ngân sách cấp gần 435 triệu đồng, kinh phí phải cấp tiếp hơn 120 triệu đồng. Riêng kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Mê Linh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh, căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách và quyết định đặt hàng năm 2012 của UBND TP với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thuỷ lợi Mê Linh, Sở Tài chính thực hiện cấp số kinh phí còn lại theo đúng số kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí được phê duyệt.

                                                                                                                                                                   Theo HANOI PORTAL
 

 


                                                                                                                                                                                   


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5497
Tổng lượng truy cập: 22817223