Bổ sung 30 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi cho 3 dự án giao thông, thuỷ lợi (07/10/2013)
UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 5800/QĐ-UBND, phân bổ bổ sung 30 tỷ đồng từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện Mỹ Đức, Thường Tín, Gia Lâm thực hiện các dự án kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn năm 2013 theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, dự án Kiên cố hoá kênh mương kết hợp giao thông nội đồng xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức được bổ sung 15,7 tỷ đồng; dự án Đường liên xã Vân Tảo - Ninh Sở, huyện Thường Tín 9 tỷ đồng; Dự án Đường vào Nhà văn hoá huyện Gia Lâm, huyện Gia Lâm 5,3 tỷ đồng.

Căn cứ vào nguồn vốn phân bổ, chủ đầu tư các dự án trên khẩn trương triển khai thực hiện và giải ngân, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình, đồng thời quản lý, sử dụng vốn tín dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hưỡng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng.

Liên quan đến nhiệm vụ này, Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện ký hợp đồng vay vốn tín dụng ưu đãi với Sở Giao dịch I - Ngân hành Phát triển Viên Nam (VDB) đúng quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND TP...
 


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 6248
Tổng lượng truy cập: 22817223