Tổng kiểm tra vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy năm 2021
Thực hiện Quy trình vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy ban hành kèm theo Quyết định 2140/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND thành phố. Từ ngày 16 đến ngày 18/6/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội chủ trì tổ chức Tổng kiểm tra vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng làm nhiệm vụ trước mùa lũ năm 2021.

Đ/c Nguyễn Văn Quyến - PGĐ Sở, trưởng đoàn kiểm tra; dự đoàn kiểm tra còn có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Viện kỹ thuật công trình – Trường Đại học Thuỷ lợi; Viện Bơm và thiết bị thuỷ lợi – Viện khoa học thuỷ lợi; Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội: Chi cục Thuỷ lợi; chi cục Phòng chống thiên tai; các phòng Kế hoạch Tài chính, QLXDCT, Văn phòng, và Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi Hà Nội.


Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác vận hành công trình Vân Cốc sáng 16/6/2021

 
Chương trình vận hành tổng kiểm tra diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 16/6/2021 đến ngày 18/6/2021. Kết thúc vận hành tổng kiểm tra, sau khi kiểm tra trực quan bằng mắt thường quá trình vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy, và trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi. Đoàn kiểm tra đã thống nhất kết luận: Công tác vận hành tổng kiểm tra theo đúng Đề cương vận hành; công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện đầy đủ, đảm bảo yêu cầu; quá trình vận hành được thực hiện đúng theo Lệnh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố, công trình vận hành tốt; trong quá trình vận hành không có áp lực nước, cả hai công trình Đập Đáy và cống Vân Cốc đều đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chuyển lũ (dẫn lũ) từ sông Hồng vào sông Đáy năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyến – PGĐ Sở yêu cầu Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi cần chủ động hơn nữa trong công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị công trình, sớm có kế hoạch dự phòng, thay thế đối với một số thiết bị, vật tư đồng thời báo cáo, lập kế hoạch đề nghị UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp & PTNT bố trí nguồn kinh phí cho dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy tại Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy./.

Đỗ Hữu Thắng – BQL Quản lý và Dịch vụ Thủy lợi Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9392
Tổng lượng truy cập: 8034046