Khối thi đua số 02 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội triển khai Công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2024
Sáng ngày 28/5/2024, Khối thi đua số 02 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Các cơ quan thuộc Khối thi đua số 02 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội bao gồm các phòng: Kế hoạch tài chính, Quản lý xây dựng công trình, Tổ chức cán bộ, Kỹ thuật và Chính sách nông nghiệp, Văn phòng và Thanh tra (sau đây gọi chung là các phòng) thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Dự Hội nghị triển khai công tác TĐKT và ký kết giao ước thi đua có đồng chí Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc Sở, phụ trách Khối thi đua số 02, đồng chí Nguyễn Văn Hoản - Phó chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện đơn vị cụm trưởng thông qua các dự thảo: Kế hoạch công tác Thi đua Khen thưởng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối, nội dung Ký kết giao ước thi đua của Khối. Đồng thời các đơn vị đã tiến hành thảo luận về quy chế Tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua của Khối đảm bảo tính công khai và công bằng giữa các đơn vị trong Khối.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc Sở, phụ trách Khối thi đua số 02, biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong năm qua và đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong Khối quán triệt đến toàn thể công chức trong phòng nâng cao nhận thức về vai trò của thi đua, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội dung thi đua một cách kịp thời, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thi đua, khen thưởng những thành tích đột xuất, chú ý đến đội ngũ trực tiếp làm việc, phát hiện những nhân tố mới. Đồng thời đề nghị các phòng quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua khen thưởng, xây dựng Quy hoạch khen cao cho tập thể và cá nhân trong phòng, phấn đấu thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 02 ký kết giao ước thi đua năm 2024

Kết thúc hội nghị, đại diện Lãnh đạo các phòng trong Khối thi đua số 02 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung: Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024; thi đua thực hiện tốt các phong trào do Trung ương, Thành phố và Sở phát động trong đó tập trung thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô theo Kế hoạch của UBND Thành phố, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (30/11/1954 – 30/11/2024) theo Kế hoạch của Sở; thi đua thực hiện tốt các chuyên đề đăng ký từ đầu năm 2024; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ...

Thu Huyền - VP Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4580
Tổng lượng truy cập: 22799646