Đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), 60 năm Ngày thành lập Sở Canh nông Hà Nội (30/11/1954-30/11/2014)
Ngày 10/4/2014, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành công văn số 661/SNN-VP gửi các phòng chức năng và các đơn vị thuộc Sở về việc Đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014),60 năm Ngày thành lập Sở Canh nông Hà Nội (30/11/1954-30/11/2014)

     Theo đó, Để tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2914), 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và 60 năm ngày thành lập Sở Canh Nông Hà Nội, nay là Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (30/11/1954-30/11/2014), Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các Công ty TNHH Nông nghiệp-Thủy lợi (Cụm thi đua số 4) triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, CCVC, người lao động về truyền thống lịch sử cách mạng của thủ đô, của dân tộc; truyền thống thi đua yêu nước cùng với những thành quả của các phong trào thi đua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống xã hội gắn với tuyên truyền các thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực công tác của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; Tuyên truyền về chủ trương và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 60 năm ngày thành lập Sở Canh Nông Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội).

2.Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố và đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10-1954-10/10/2014); Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các chuyên đề thi đua do TW, Thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phát động; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi chuyên đề Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Sở Canh Nông Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội) 30/11/1954-30/11/2014. Thi đua tạo đột phá về xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 03/12/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

3.Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; quan tâm khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất; các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Chú ý phát hiện các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để kịp thời khen thưởng và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trên cơ sở kết quả tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kết quả thực hiện chuyên đề Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Sở Canh Nông Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội) 30/11/1954-30/11/2014, các đơn vị bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số các điển hình tiên tiến của đơn vị đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội khen thưởng và đề xuất UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp & PTNT khen thưởng. (chi tiết xem file văn bản đính kèm).

công văn số 661/SNN-VP

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9759
Tổng lượng truy cập: 23221943