Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024
Ngày 23/5/2024, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã có Công văn số 1481/SNN-VP về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024. Yêu cầu hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở trước ngày 15/6/2024.

 

Hình ảnh Khối thi đua số 03 trực thuộc Sở Nông nghiệp&PTNT triển khai công tác TĐKT năm 2024

Để chuẩn bị tốt cho việc Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Thành phố bình xét và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2024.

Về nguyên tắc khen thưởng: thực hiện theo Khoản 2 Điều 5 của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022, Điều 4 Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và Điều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của Bộ Nội vụ.

Đồng thời lưu ý việc bình xét thi đua, khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc: Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng, không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể trực tiếp lao động. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn các nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Yêu cầu các đơn vị cần quan tâm và tiếp tục triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội.

Các phòng, đơn vị gửi báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 và hồ sơ khen thưởng, hồ sơ xét tặng Người tốt, việc tốt về Sở Nông nghiệp&PTNT trước ngày 15/6/2024; Khối trưởng các Khối thi đua gửi báo cáo trước ngày 20/6/2024.

Xem chi tiết Công văn 1481/SNN-VP tại đây./.

Thu Huyền - VP Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4655
Tổng lượng truy cập: 22799646