Đăng ký chuyên đề thi đua năm 2024

Ngày 29 tháng 2 năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành công văn số 513/SNN-VP đăng ký với Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố, Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ Thành phố tổng 15 chuyên đề thi đua, cụ thể:

Chuyên đề 1: Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024 do các phòng, đơn vị thuộc các Cụm Thi đua ngành Nông nghiệp & PTNT đăng ký triển khai tổ chức thực hiện. Mục tiêu: Phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Sở; các nhiệm vụ đột xuất khác giao năm 2024 với tinh thần tích cực, trách nhiệm với công việc.

Chuyên đề 2: Nâng cao công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội năm 2024 do Phòng Kỹ thuật và Chính sách nông nghiệp Sở đăng ký phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện. Mục tiêu: Phấn đấu 6 tháng đầu năm 2024, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND Thành phố 03 định mức kinh tế kỹ thuật.

Chuyên đề 3: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị do Thanh tra Sở đăng ký thực hiện. Mục tiêu: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đạt 100%, không để tồn đọng, kéo dài và kịp thời hướng dẫn đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chuyên đề 4: “Nâng cao chất lượng xây dựng Đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc, xây dựng phương án giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Sở; triển khai công tác chuyển xếp lương đối với công chức, viên chức thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 01/7/2024” do Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các Phòng, ban đơn vị thuộc Sở thực hiện. Mục tiêu: Tham mưu Phê duyệt Đề án vị trí việc làm đảm bảo tiến độ thời gian quy định

Chuyên đề 5: “Tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 do Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Hà Nội phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Thiết lập và phát huy hiệu quả công tác kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ người tiêu dùng; Bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

Chuyên đề 6: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các Nghị quyết của Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp” do Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện. Mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các Nghị quyết của Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đến cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, quá trình triển khai thực hiện.

Chuyên đề 7: “Tham gia bảo đảm ATTP phục vụ sản xuất ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thông qua công tác kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065" do Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp thực hiện. Mục tiêu: Động viên, khích lệ toàn thể viên chức, HĐLĐ trong toàn đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Chuyên đề 8: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y đăng ký. Mục tiêu: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao góp phần thực hiện thắng lợi công tác quản lý thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 9: “Đảm bảo An toàn dịch bệnh động vật, tăng cường An toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y đăng ký thực hiện. Mục tiêu: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao góp phần thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật trên địa bàn Hà Nội.

Chuyên đề 10: “Tập trung phát triển con giống chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội đăng ký. Mục tiêu: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao góp phần thực hiện thắng lợi công tác chăn nuôi, tập trung phát triển con giống chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyên đề 11 “Nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Chi cục Thủy lợi và PCTT Hà Nội đăng ký thực hiện. Mục tiêu: thi đua tạo động lực cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Chi cục quyết tâm phấn đấu, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Chuyên đề 12 “Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng”. Mục tiêu: nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao và các chương trình kế hoạch công tác năm 2024.

Chuyên đề 13: “Tăng cường công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn Thành phố năm 2024do Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội đăng ký thực hiện. Mục tiêu: Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng. Cung cấp bổ sung các quy định, yêu cầu hiện nay về quản lý quá trình sản xuất trồng trọt, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo sản xuất tại địa phương và người trực tiếp sản xuất.

Chuyên đề 14: Xây dựng “Đề án Tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đăng ký. Mục tiêu: Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt được Đề án Tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050” nhằm hướng tới mục tiêu phát triển tổng thể làng nghề trên địa bàn thủ đô.

Chuyên đề 15: “Nâng cao công tác rà soát kiểm soát và cải cách TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội” do Văn phòng Sở đăng ký phối hợp với các phòng, ban đơn vị thực hiện. Mục tiêu: Nâng cao chỉ số xếp hạng chấm điểm cải cách hành chính của Sở trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Các chuyên đề cơ bản dự kiến sơ kết vào tháng 6 năm 2024 và tổng kết vào tháng 10 năm 2024.

Thu Huyền - VP Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4948
Tổng lượng truy cập: 22539018