Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
Vụ Đông là vụ sản xuất tạo ra các sản phẩm hàng hóa quan trọng, đa dạng cung cấp cho thị trường tiêu thụ rộng, ổn định và mang lại hiệu quả cao cho người dân; có ý nghĩa quan trọng với sự tăng trưởng ngành trồng trọt của Thành phố trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19.

Với mục tiêu phấn đấu diện tích vụ Đông năm 2020 trên địa bàn Thành phố đạt trên 30.000 ha, tại văn bản số 4829/UBND-KT ngày 06/10/2020 về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, thị trấn thu hoạch diện tích lúa Mùa chín, tổ chức gieo trồng cây vụ Đông đảm bảo kịp thời khung thời vụ và tích cực mở rộng diện tích trồng cây vụ Đông trên đất hai vụ lúa. Trên chân đất bãi nông nghiệp ngoài đê, chân đất trồng cây rau chuyên canh, chủ động ưu tiên gieo trồng cây trồng là lợi thế của địa phương để tăng năm suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Triển khai thực hiện hiệu quả, theo quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân mở rộng diện tích sản xuất, sử dụng các giống có chất lượng cao, tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, quan tâm mở rộng diện tích gieo trồng đậu tương, ngô, rau an toàn… có năng suất, chất lượng cao; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng.

Đối với các doanh nghiệp thủy lợi phục vụ trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo: Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác điều tiết nước, đảm bảo độ ẩm của đất, rút nước đệm phù hợp để sau khi thu hoạch lúa mùa có thể trồng ngay cây vụ Đông năm 2020; chủ động tiêu úng kịp thời, nhất là đầu tháng 10 khi cây vụ Đông đang và mới được gieo trồng; chủ động phương án phòng chống hạn đảm bảo cung cấp nước kịp thời, hiệu quả phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2020.

Quách Gia Quỳnh, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 11453
Tổng lượng truy cập: 6983759