Kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm Luật Đê điều
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7466/UBND-NNNT chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều.

    Thực hiện quy định của pháp luật về đê điều và Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã có Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 10/2/2012 ban hành Kế hoạch xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó, còn có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý đê điều, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP đã có nhiều đợt kiểm tra đôn đốc việc xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế, thậm chí coi thường pháp luật, cố tình vi phạm; chính quyền một số địa phương, đặc biệt là chính quyền các phường, xã, thị trấn chưa thực hiện hết trách nhiệm theo quy định của pháp luật, việc ngăn chặn xử lý thiếu kiên quyết, nên tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP vẫn diễn ra phức tạp; chưa xử lý dứt điểm một số vụ việc vi phạm cũ, vi phạm phát sinh mới chưa được ngăn chăn, xử lý kịp thời.

     Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 7426/VPCP-KTN ngày 20/9/2012, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 15/3/2012, của UBND TP về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 và các văn bản của UBND TP chỉ đạo về ngăn chặn và xử lý vi phạm; theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều.

     Bên cạnh đó, chính quyền các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý trật tự xây dựng, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong việc quản lý, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Thành phố, Công an thành phố, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão... tổ chức ngay các đợt kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý dứt điểm đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều đã bị lập biên bản vi phạm trên địa bàn xong trước ngày 25/10/2012...

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc rà soát, phân loại vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện xử lý vi phạm của các quận, huyện, thị xã, tổng hợp báo cáo UBND TP trước ngày 30/10/2012.

     Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát trái phép; đình chỉ hoạt động các bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng ngoài bãi sông không phép, sai phép..., thu hồi các văn bản giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền.

     Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, quản lý việc cấp phép xây dựng ngoài bãi sông theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng ngoài bãi sông vi phạm trật tự xây dựng.

     Thanh tra Thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thường xuyên tình hình vi phạm, xử lý vi phạm trên các tuyến đê; tổ chức thanh tra làm rõ trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong các vụ vi phạm nghiêm trọng.

     Công an thành phố phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan có liên quan tiến hành điều tra, lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các xe quá tải trọng đi trên đê, khai thác cát sỏi trái phép...

   Nguyễn Văn Hữu   UBND Thành phố Hà Nội


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10326
Tổng lượng truy cập: 23221943