Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí từ 1/1/2013
Kể từ ngày 1/1/2013, mức thu thủy lợi phí sẽ được điều chỉnh, theo nội dung Nghị định 67/2012/NĐ-CP, thay thế Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Cụ thể, tăng mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước; đồng bằng sông Hồng; Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV; Nam khu IV và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.

Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mức thu thủy lợi phí vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa tại một số khu vực như sau:

TT    Vùng và biện pháp công trình    Mức thu hiện nay (1.000 đồng/ha/vụ) -  Mức thu kể từ ngày 1/1/2013 (1.000 đồng/ha/vụ)
1    Miền núi của cả nước         
     - Tưới tiêu bằng động lực    670    1.811
     - Tưới tiêu bằng trọng lực    566    1.267
     - Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ    635    1.539
2    Đồng bằng sông Hồng          
     - Tưới tiêu bằng động lực    1.097    1.646
     - Tưới tiêu bằng trọng lực    982    1.152
     - Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ    1.040    1.399
3    Đông Nam Bộ         
     - Tưới tiêu bằng động lực     886    1.329
     - Tưới tiêu bằng trọng lực    801    930
     - Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ    839    1.130

Nghị định cũng điều chỉnh mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực.

Trong đó, mức thu tiền nước để nuôi trồng thuỷ sản tại công trình hồ chứa thuỷ lợi và nuôi cá bè được giảm 2% giá trị sản lượng. Cụ thể, mức thu tiền nước để nuôi trồng thuỷ sản tại công trình hồ chứa thuỷ lợi trước đây là 7% -10% giá trị sản lượng nay giảm xuống còn 5%-8% giá trị sản lượng; mức thu tiền nước để nuôi cá bè trước đây là 8% -10% giá trị sản lượng nay giảm xuống 6%-8% giá trị sản lượng.

Cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo m3 thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 80% mức thuỷ lợi phí đối với đất trồng lúa cho một năm (trước đây là mức thu bằng 40% mức thu đối với đất trồng lúa không quy định theo vụ hoặc năm).

Miễn thủy lợi phí cho hộ nghèo

Nghị định nêu rõ, miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.

Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm.
Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung quy định miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo.

Đồng thời, miễn thủy lợi phí đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng gồm:  1- Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà  nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; 2- Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh (hoặc các công ty nông nghiệp chuyển đổi từ nông trường quốc doanh) để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; 3- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; 4- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã. (chi tiết file đính kèm)

Nguyễn Tất Độ   Chinhphu.vn


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10448
Tổng lượng truy cập: 23221943