Xác nhận máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nông nghiệp
Để thống nhất việc xác nhận máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nông nghiệp theo đề nghị của các doanh nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 870/KTHT-CĐ ngày 21/10/2020 về việc xác nhận máy móc, thiết bị chuyên môn dùng trong nông nghiệp; theo đó về thẩm quyền xác nhận, hồ sơ đề nghị xác nhận, căn cứ xác định, nguyên tắc xác định được hướng dẫn như sau:

- Về thẩm quyền xác nhận:

+ Cơ quan Trung ương: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

+ Địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Về hồ sơ đề nghị :

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật (bản phô tô).

+ Đơn đề nghị xác nhận máy móc, thiết bị chuyên môn dùng trong nông nghiệp, gi rõ tên máy, thiết bị, model, thông số kỹ thuật, chức năng công dụng.

+ Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng kèm theo máy.

- Về căn cứ xác định:

+ Đặc tính kết cấu của máy được mô tả trong tài liệu kỹ thuật.

+ Kiểm tra thực tế máy (nếu cần thiết).

- Về nguyên tắc xác định:

+ Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Trường hợp đối với dây chuyền máy móc phức tạp, nhiều linh kiện, đơn vị chưa đủ cơ sở để xác nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn để phối hợp thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội giao Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tham mưu xác nhận máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nông nghiệp theo đề nghị của các doanh nghiệp

Chi tiết: file đính kèm 
Quách Gia Quỳnh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10282
Tổng lượng truy cập: 7052306