Đầu tư nâng cấp trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin
Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 6389/UBND-SNV gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã về việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin.

  Để tạo bước chuyển biến mạnh trong cải cách TTHC, từng bước xây dựng cơ quan điện tử, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

       Khẩn trương tiếp tục thực hiện việc đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị và hạ tầng, triển khai ứng dụng CNTT, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP;

       Đối với 05 đơn vị quận, huyện làm điểm (Long Biên, Tây Hồ, Từ Liêm, Thạch Thất, Chương Mỹ) về nội dung cải cách hành chính, áp dụng mô hình “cơ quan điện tử” và 62 xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm về “cơ chế một cửa, một cửa liên thông” cần chủ động xây dựng đề án, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị và hạ tầng, triển khai ứng dụng CNTT, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

       Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị “Xây dựng mô hình khung về cơ quan điện tử và mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại cấp huyện, cấp xã để các đơn vị làm điểm tổ chức triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình trên toàn TP;

       Sở TT&TT hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật để các đơn vị triển khai ứng dụng CNTT nhằm thực hiện theo mô hình khung “cơ quan điện tử”: xây dựng hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, triển khai các ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả việc thực hiện;

       Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TT&TT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí đủ nguồn vốn và dự toán kinh phí đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị và hạ tầng, triển khai ứng dụng, CNTT, lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định.
        Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phản ánh qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND TP.

 


 

 Nguyễn Văn Hữu   HANOI PORTAL


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 13155
Tổng lượng truy cập: 7608429