Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21 815/QĐ-SNN 08/06/2020 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Tệp đính kèm:
815/QĐ-SNN
22 421/QĐ-SNN 10/04/2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2020
Tệp đính kèm:
421/QĐ-SNN
23 532/SNN-KHTC 02/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020
Tệp đính kèm:
532/SNN-KHTC
24 511/SNN-KHTC 28/02/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Tệp đính kèm:
511/SNN-KHTC
25 141/QĐ-SNN 21/02/2020 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở NN và PTNT Hà nội
Tệp đính kèm:
141/QĐ-SNN
26 2575/QĐ-SNN 13/12/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở NN VÀ PTNT Hà nội
Tệp đính kèm:
2575/QĐ-SNN
27 2305/QĐ-SNN 20/11/2019 V.v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 của sở NN VÀ PTNT Hà nội
Tệp đính kèm:
2305/QĐ-SNN
28 1899/QD-SNN 14/10/2019 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của Sơ NN và PTNT
Tệp đính kèm:
1899/QD-SNN
29 1672/QĐ-SNN 10/09/2019 Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Tệp đính kèm:
1672/QĐ-SNN
30 1679/SNN-KHTC 31/05/2019 v.v tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019
Tệp đính kèm:
1679/SNN-KHTC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2293
Tổng lượng truy cập: 10704876