Văn bản cấp Sở

Tìm kiếm
STT Số/ ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21 1679/SNN-KHTC 31/05/2019 v.v tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019
Tệp đính kèm:
1679/SNN-KHTC
22 2026/QD-SNN 01/11/2018 Công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 sau điều chỉnh của Sở NN và PTNT
Tệp đính kèm:
2026/QD-SNN
23 15/QD-SNN 08/01/2019 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở NN và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
15/QD-SNN
24 2429/QD-SNN 12/12/2017 v.v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở NN và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
2429/QD-SNN
25 1860/QD-SNN 10/10/2018 v.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của sở NN và PTNT
Tệp đính kèm:
1860/QD-SNN
26 4107/SNN-KHTV 27/12/2018 Hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán NSNN năm 2018
Tệp đính kèm:
4107/SNN-KHTV
27 4098/SNN-KHTC 27/12/2018 Hướng dẫn một số điểm thực hiện dự toán NSNN năm 2019
Tệp đính kèm:
4098/SNN-KHTC
28 2562/QĐ-SNN 17/12/2018 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
2562/QĐ-SNN
29 1860/QĐ_SNN 10/10/2018 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của Sở NN và PTNT Hà Nội
Tệp đính kèm:
1860/QĐ_SNN
30 Văn bản số 137/SNN-TCKT 14/02/2017 Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017
Tệp đính kèm:
Văn bản số 137/SNN-TCKT

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10044
Tổng lượng truy cập: 7052306