Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình: Quy trình Hỗ trợ dự án liên kết
1. Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thẩm định hỗ trợ dự án liên kết
2. Phạm vi: Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ dự án liên kết; Lãnh đạo, công chức thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội (Chi cục PTNT Hà Nội)
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý - Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT- Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
3.2. Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị của chủ dự án (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

+ Dự án liên kết (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

+ Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (hoặc Chủ trì liên kết), (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau;

+ Bản sao chụp các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

+ Bản sao chụp hp đồng liên kết.

x

x

x

x

x

3.3. Số lượng hồ sơ 01
3.4. Thời gian xử lý

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ;

trong đó: Tại Chi cục PTNT Nội: 15 ngày; tại UBND Thành phố: 10 ngày.
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả Nơi nộp: Bộ phận một cửaChi cục PTNT Hà Nội;Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
3.6. Lệ phí: Chưa quy định
3.7. Quy trình xử lý công việc TTTrình tựTrách nhiệmThời gianBiểu mẫu/Kết quảB1Nộp hồ sơTổ chức/cá nhânGiờ hành chínhTheo mục 3.2B2Tiếp nhận và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngàyBộ phận một cửa Chi cục PTNT Hà NộiGiờ hành chínhGiấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảB3Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên mônBộ phận một cửa Chi cục PTNT Hà Nội0,5 ngàyPhiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơB4Phân công xử lý hồ sơLãnh đạo Phòng0,5 ngàyPhiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơB5Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ:Chuyên viên, lãnh đạo phòng Chi cục PTNT Hà Nội04 ngàyDự thảo Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm địnhB6Xem xétLãnh đạo Chi cục PTNT Hà Nội01 ngàyDự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm địnhB7Phê duyệt Thành lập Hội đồng thẩm địnhLãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT01 ngàyQuyết địnhB8Thẩm định:Hội đồng thẩm định06 ngàyBiên bản thẩm địnhB9Xem xétLãnh đạo Chi cục PTNT Hà Nội01 ngàyDự thảo Tờ trìnhB10Phê duyệt (tại Sở)Lãnh đạo Sở01 ngàyTờ trìnhB11Phê duyệt (tại UBND Thành phố)UBND Thành phố10 ngàyQuyết địnhB12Nhận kết quả tại Văn phòng UBND Thành phốChuyên viênChi cục PTNTHà NộiGiờ hành chínhQuyết địnhB13Trả kết quả cho tổ chức, cá nhânBộ phận một cửa, Chi cục PTNTHà NộiGiờ hành chínhQuyết địnhB14Thống kê và theo dõi:Chuyên viên Chi cục có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHCBộ phận một cửa, Chi cục PTNT Hà NộiGiờ hành chínhPhiếu theo dõi quá trình xử lý công việc; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
4. Biểu mẫu 1. Đơn đề nghị của chủ dự án2. Dự án liên kết 3.Kế hoạch đề nghị hộ trợ dự án liên kết 4.Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ dự án 5. Bản cam kết  
Đơn vị thực hiện Chi cục Phát triển nông thôn
Lĩnh vực KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp , ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bố dự toán cho UBND cấp xã thực hiện (QT 12) Xã, Phường, Thị trấn
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 14) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (QT 13) Xã, Phường, Thị trấn
4 Thẩm định, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND Thành phố phân cấp (QT-06) Quận, Huyện
5 Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (QT-10) Quận, Huyện