Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Nội 9 tháng đầu năm
Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho gieo trồng lúa và hoa màu; diện tích cây lâu năm đạt khá. Chăn nuôi lợn có sự phục hồi và phát triển, không xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác trồng rừng, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì.

Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê Hà Nội, giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2022, ước tính tăng 2,05% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,05 điểm % vào mức tăng GRDP của Thành phố.

Diện tích gieo trồng lúa vụ Xuân trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 83,7 nghìn ha, năng suất lúa vụ Xuân đạt 61,7 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 516 nghìn tấn.

Cây màu vụ Đông Xuân: Thành phố gieo trồng được 10,3 nghìn ha ngô, tăng 4,9% so cùng kỳ năm trước với sản lượng ngô đạt 55,3 nghìn tấn, tăng 4,8%; rau 23,9 nghìn ha, tăng 2,3% (sản lượng đạt 533,7 nghìn tấn, tăng 0,2%); đậu 287 ha (sản lượng đạt 436 tấn, tăng 3,9%); khoai lang 1.330 ha, giảm 3,3% (sản lượng đạt 12,3 nghìn tấn, giảm 5,4%); đậu tương 1.044 ha, giảm 30,5% (sản lượng đạt 1.924 tấn, giảm 30,2%); lạc 1.768 ha, giảm 0,7% (sản lượng đạt 4.050 tấn, giảm 1,6%).

Sản xuất vụ Mùa: Tính đến trung tuần tháng Chín, toàn Thành phố đã gieo cấy được 74,8 nghìn ha lúa vụ Mùa, bằng 97,1% cùng kỳ năm trước (năng suất lúa ước tính đạt 58,1 tạ/ha, bằng 99,9% cùng kỳ năm 2021); 3.356 ha ngô, bằng 98,6%; 252 ha khoai lang, bằng 108,4%; 323 ha đậu tương, bằng 78,6%; 574 ha lạc, bằng 91,8%; 9.785 ha rau, bằng 104,7%; 245 ha đậu, bằng 99,5%.

Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm tăng so với cùng kỳ, chủ yếu tăng diện tích cây ăn quả và cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có ước đạt 23,5 nghìn ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là cây ăn quả 19,9 nghìn ha, tăng 2,3%; cây lấy quả chứa dầu 34 ha, tăng 15,5%; cây lâu năm khác 1.282 ha, tăng 4,3%. Ước tính sản lượng một số cây lâu năm 9 tháng năm 2022: Xoài đạt 4.397 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; chuối 68 nghìn tấn, tăng 3,8%; thanh long 970 tấn, tăng 0,5%; chè 13,6 nghìn tấn, giảm 3,3%; nhãn 10,8 nghìn tấn, giảm 2%; vải 2,4 nghìn tấn, giảm 1,7%; dứa 2,4 nghìn tấn, giảm 0,1%.

Chăn nuôi: Chăn nuôi trâu, bò nhìn chung ổn định, đàn trâu hiện có 28,1 nghìn con, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 130,3 nghìn con, giảm 0,1%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 9 tháng năm 2022 đạt 1,5 nghìn tấn, tăng 7,1%; sản lượng thịt bò đạt gần 8 nghìn tấn, giảm 0,2%; sản lượng sữa bò tươi đạt 31,5 nghìn tấn, tăng 8,9%. Chăn nuôi lợn tiếp tục đà phục hồi, giá thịt lợn hơi xuất chuồng có xu hướng tăng trong quý III đã góp phần giảm bớt áp lực về chi phí đối với các cơ sở chăn nuôi, đồng thời tạo động lực tích cực giúp các hộ yên tâm tái đàn, chuẩn bị nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Đàn lợn hiện có 1,41 triệu con, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 174 nghìn tấn, tăng 2,8%. Đàn gia cầm hiện có 40,1 triệu con, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó đàn gà 27 triệu con, giảm 2,2%; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng 9 tháng ước đạt 121 nghìn tấn, giảm 1,8% (thịt gà 90,8 nghìn tấn, giảm 4%); sản lượng trứng gia cầm đạt 2.030 triệu quả, tăng 5,9% (trứng gà 1.030 triệu quả, tăng 3%).

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng năm 2022 ước đạt 23,3 nghìn ha (chủ yếu là diện tích nuôi cá), tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã tích cực chuyển đổi, đưa giống cá chất lượng, có năng suất và hiệu quả kinh tế cao như trắm đen, chép giòn, rô phi lai áp dụng kỹ thuật vào sản xuất theo hướng an toàn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản nuôi trồng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng sản lượng thủy sản đạt 86,3 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 84,9 nghìn tấn, tăng 2,8%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1,4 nghìn tấn, giảm 0,1%.

Lâm nghiệp: Tính chung 9 tháng năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 84 ha, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 700 nghìn cây, tăng 1,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18 nghìn m3, giảm 5%; sản lượng củi khai thác đạt 558 ste, tăng 4,9%. Công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm, chú trọng./.

Nguyễn Văn Sáng, Phòng KHTC, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4169
Tổng lượng truy cập: 13715552