Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Nội 6 tháng đầu năm
Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê Hà Nội, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,06 điểm % vào mức tăng GRDP. Trong 6 tháng đầu năm, dịch tả lợn châu Phi đã cơ bản được kiểm soát nhưng hoạt động tái đàn còn chậm, tính đến nay đàn lợn mới đạt 1,38 triệu con, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm 39,7 triệu con, tăng 0,5%,…

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, công tác chống hạn và sản xuất vụ Xuân được quan tâm triển khai sớm; chăn nuôi kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng giá thức ăn tăng cao đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Hoạt động trồng rừng, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Diện tích gieo trồng lúa vụ xuân trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 83,7 nghìn ha, sơ bộ năng suất lúa vụ Xuân năm nay đạt 61,7 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 516 nghìn tấn.

Cây màu vụ Đông Xuân: Thành phố gieo trồng được 10,3 nghìn ha ngô, tăng 4,9% so cùng kỳ năm trước với sản lượng ngô đạt 55,3 nghìn tấn, tăng 4,8%; rau 23,9 nghìn ha, tăng 2,3% (sản lượng đạt 533,7 nghìn tấn, tăng 0,2%); đậu 287 ha (sản lượng đạt 436 tấn, tăng 3,9%); khoai lang 1.330 ha, giảm 3,3% (sản lượng đạt 12,3 nghìn tấn, giảm 5,4%); đậu tương 1.044 ha, giảm 30,5% (sản lượng đạt 1.924 tấn, giảm 30,2%); lạc 1.768 ha, giảm 0,7% (sản lượng đạt 4.050 tấn, giảm 1,6%).

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố tăng so với cùng kỳ, chủ yếu tăng diện tích cây ăn quả và cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có ước đạt 23,4 nghìn ha, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là cây ăn quả 19,8 nghìn ha, tăng 1,5%.

Chăn nuôi trâu, bò nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Đàn trâu hiện có 28 nghìn con, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 130,3 nghìn con, giảm 0,1%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2022 đạt 980 tấn, tăng 7%; sản lượng thịt bò đạt 5.393 tấn, giảm 0,1%.

Chăn nuôi lợn và gia cầm cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng tốc độ phát triển đàn còn chậm do giá con giống và thức ăn chăn nuôi tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả của người nuôi. Đàn lợn hiện có 1,38 triệu con, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 113,8 nghìn tấn, tăng 2,7%. Đàn gia cầm hiện có 39,7 triệu con, tăng 0,5%; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 81,3 nghìn tấn, giảm 1,2%.

Sản lượng gỗ khai thác đạt 11,2 nghìn m3, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác đạt 346 ste, tăng 4,8%; diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 59 ha, tăng 3,5%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 488 nghìn cây, tăng 1,2%. Công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm không xảy ra cháy gây thiệt hại về rừng trên địa bàn Thành phố.

Diện tích nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm ước đạt 21,3 nghìn ha (chủ yếu là diện tích nuôi cá), tăng 1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản đạt 54,9 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 54,2 nghìn tấn, tăng 2,8% và sản lượng thủy sản khai thác đạt 676 tấn, giảm 0,7%./.

Nguyễn Văn Sáng, Phòng KHTC, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 16733
Tổng lượng truy cập: 12936978