Hà Nội có 250 doanh nghiệp chế biến nông sản
Ngày 26-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản của thành phố Hà Nội.