Đưa nông sản sạch về Thủ đô phục vụ người dân
Để phục vụ tốt nhu cầu của người dân Thủ đô, ngành Công Thương Hà Nội đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố đưa nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm về Thủ đô; đồng thời, tổ chức kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp sản xuất với đơn vị bán lẻ tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.