DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN
               
STT TT Đơn vị Địa chỉ Tên chủ cơ sở Điện thoại Số GCN Ngày
I Huyện Phúc Thọ          
1 1 CH BBPB Lê Thị Cúc Cụm 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ Lê Thị Cúc 0838841031 69/GCN-BBP 7/1/2020
2 2 CH BBPB Hoàng Mạnh Hùng Thôn Cựu Lục, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Hùng 0988024286 73/GCN-BBP 7/1/2020
3 3 CH BBPB Đào Thị Liên Cụm 4, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ Đào Thị Liên 0352981980 87/GCN-BBP 9/1/2020
4 4 CH BBPB Trần Thuận Phú Thôn 3, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ Trần Thuận Phú 0974226434 88/GCN-BBP 9/1/2020
5 5 HTX DV NN Liên Hiệp Cụm 3, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ Đỗ Hữu Huy 0983657817 89/GCN-BBP 9/1/2020
6 6 CH BBPB Hà Tất Tuấn Cụm 5, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ Hà Tất Tuấn 0382322833 90/GCN-BBP 9/1/2020
7 7 CH BBPB Khuất Thị Hạnh Cụm 5, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ Khuất Thị Hạnh 0969168862 92/GCN-BBP 9/1/2020
8 8 CH BBPB Nguyễn Quang Thúc Cụm 4, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ Nguyễn Quang Thúc 0325690994 93/GCN-BBP 9/1/2020
9 9 CH BBPB Nguyễn Thị Hường 1969 Cụm 2, xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Hường 0348883494 94/GCN-BBP 9/1/2020
10 10 CH BBPB Nguyễn Thị Thế Cụm 4, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Thế 0369116754 95/GCN-BBP 9/1/2020
11 11 CH BBPB Phan Thị Lan Cụm 1, xã Tích Giang Phan Thị Lan 0868.325.268 949/GCN-BBP 31/10/2019
12 12 CH BBPB Tạ Thị Hải Cụm 7, xã Võng Xuyên Tạ Thị Hải 0971.315.326 950/GCN-BBP 31/10/2019
13 13 CH BBPB Cao Xuân Cường Cụm 3, xã Thượng Cốc Cao Xuân Cường 0944.828.234 1029/GCN-BBP 11/11/2019
14 14 CH BBPB Nguyễn Văn Ninh Cụm 1, xã Vân Hà Nguyễn Văn Ninh 0972.969.086 1065/GCN-BBP 13/11/2019
15 15 CH BBPB Đặng Hữu Hòa Cụm 1, xã Vân Hà Đặng Hữu Hòa 0378.385.470 1200/GCN-BBP 27/11/2019
16 16 CH BBPB Bùi Văn Tươi Cụm 3, xã Võng Xuyên Bùi Văn Tươi 0382.225.080 1201/GCN-BBP 27/11/2019
17 17 CH BBPB Hoàng Thị Thu Thôn Táo 1, xã Tam Thuấn Hoàng Thị Thu 0388.697.920 1222/GCN-BBP 28/11/2019
18 18 CH BBPB Đỗ Thị Hải Cụm 7, thôn Hiệp Thuận Đỗ Thị Hải 0962.545.816 1224/GCN-BBP 28/11/2019
19 19 CH BBPB Nguyễn Thị Duyên Đường Rặng Nhãn, thôn Hiệp Lộc, xã Hiệp Thuận Nguyễn Thị Duyên 0385.436.186 1223/GCN-BBP 28/11/2019
20 20 CH BBPB Nguyễn Thị Hoa Cụm 7, xã Hiệp Thuận Nguyễn Thị Hoa 0364.330.206 1229/GCN-BBP 28/11/2019
21 21 CH BBPB Nguyễn Nam Công Cụm 4, thôn Phú Châu, xã Xuân Phú Nguyễn Nam Công 0852.944.600 1279/GCN-BBP 12/2/2019
22 22 CH BBPB Vũ Anh Quý Cụm 6, TT Phúc Thọ Vũ Anh Quý 0919.323.668 1286/GCN-BBP 12/3/2019
23 23 CH BBPB Đỗ Thế Côi Cụm 2, xã Liên Hiệp Đỗ Thế Côi 0384.410.147 1287/GCN-BBP 12/3/2019
24 24 CH BBPB Đỗ Văn Dinh Cụm 2, thôn Bướm, xã Thọ lộc Đỗ Văn Dinh 0986.824.381 1301/GCN-BBP 12/3/2019
25 25 HTX NN xã Ngọc Tảo Cụm 5, xã Ngọc Tảo Phí Quý Hải 0983.649.200 1302/GCN-BBP 12/4/2019
26 26 HTX NN xã Hát Môn Cụm 5, xã Hát Môn Trần Đăng Quyền 0377.252.660 1363/GCN-BBP 12/5/2019
27 27 CH BBPB Hoàng Văn Tĩnh Cụm 3, xã Vân Hà Hoàng Văn Tĩnh 0989.991.574 1364/GCN-BBP 12/5/2019
28 28 CH BBPB Nguyễn Thị Chính Cụm 7, xã Hiệp Thuận Nguyễn Thị Chính 0392.921.341 1365/GCN-BBP 12/5/2019
29 29 CH BBPB Đinh Thị Hồng Rặng Nhãn, xã Hiệp Thuận Đinh Thị Hồng 0974.921.633 1366/GCN-BBP 12/5/2019
30 30 CH BBPB Đỗ Thị Mơ Cụm 1, xã Thượng Cốc Đỗ Thị Mơ 0336.446.188 1367/GCN-BBP 12/5/2019
31 31 CH BBPB Hồ Thị Bích Cụm 6, xã Hiệp Thuận Hồ Thị Bích 0362.947.757 1368/GCN-BBP 12/5/2019
32 32 CH BBPB Hồ Xuân Thiện Thôn 6, xã Hát Môn Hồ Xuân Thiện 0396.533.647 1379/GCN-BBP 12/6/2019
33 33 CH BBPB Lê Hằng Thanh Cụm 8, xã Sen Chiểu Lê Thị Hằng 0363.491.972 1431/GCN-BBP 12/12/2019
34 34 CH BBPB Nguyễn Ngọc Tú Cụm 6, xã Sen Chiểu Nguyễn Ngọc Tú 0965.014.686 1432/GCN-BBP 12/12/2019
35 35 CH BBPB Dương Thị Hoa Cụm 5, xã Phụng Thượng Dương Thị Hoa 0344.066.661 1437/GCN-BBP 12/12/2019
36 36 CH BBPB Kiều Thị Lý Cụm 5, xã Sen Chiểu Kiều Thị Lý 0962.717.587 1438/GCN-BBP 12/12/2019
37 37 CH BBPB Nguyễn Văn Ánh Cụm 7, xã Sen Chiểu Nguyễn Văn Ánh 0354.894.896 1439/GCN-BBP 12/12/2019
38 38 CH BBPB Phan Thị Hải Cụm 7, thôn Sen Chiểu, xã Sen Chiểu Phan Thị Hải 0389.742.710 1440/GCN-BBP 12/12/2019
39 39 CH BBPB Phan Thị Hồng Cụm 2, xã Sen Chiểu Phan Thị Hồng 0364.801.358 1441/GCN-BBP 12/12/2019
40 40 CH BBPB Đỗ Thị Năm Cụm 2, xã Liên Hiệp Đỗ Thị Năm 0976.819.066 1455/GCN-BBP 12/12/2019
41 41 CH BBPB Hoàng Thị Thơm Cụm 13, xã Phụng Thượng Hoàng Thị Thơm 0963.104.476 1456/GCN-BBP 12/12/2019
42 42 CH BBPB Lê Thị Tuyết Cụm 4, xã Sen Chiểu Lê Thị Tuyết 0387.941.046 1457/GCN-BBP 13/12/2019
43 43 CH BBPB Hoàng Thị Dung Thôn Phú An, xã Thanh Đa Hoàng Thị Dung 0974.135.542 1458/GCN-BBP 16/12/2019
44 44 CH BBPB Nguyễn Thị Loan Thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa Nguyễn Thị Loan 0975.154.790 1459/GCN-BBP 16/12/2019
45 45 CH BBPB Mạnh Đức Cụm 13, xã Phụng Thượng Nguyễn Văn Đức 0971.042.665 1460/GCN-BBP 16/12/2019
46 46 CH BBPB Lê Thị Lăng Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ Lê Thị Lăng 0948.003.229 1462/GCN-BBP 16/12/2019
47 47 CH BBPB Nguyễn Thị Thụy Thôn Phú Đa, xã Thanh Đa Nguyễn Thị Thụy 0972.323.971 1463/GCN-BBP 16/12/2019
48 48 CH BBPB Nguyễn Thị Tiến 1987 Cụm 9, xã Phụng Thượng Nguyễn Thị Tiến 0941.945.286 1598/GCN-BBP 25/12/2019
49 49 CH BBPB Kim Thị Tâm Cụm 6, xã Hát Môn Kim Thị Tâm 0902.291.725 1599/GCN-BBP 25/12/2019
50 50 CH BBPB Trần Mạnh Kiên Kiot chợ Bãi, xã Vân Phúc Trần Mạnh Kiên 0941.428.988 1600/GCN-BBP 25/12/2019
51 51 CH BBPB Hoàng Thị Nhiên Cụm 7, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ Hoàng Thị Nhiên 0348.747.113 1601/GCN-BBP 25/12/2019
52 52 CH BBPB Nguyễn Thị Dung Cụm 2, xã Thượng Cốc Nguyễn Thị Dung 0969.996.128 1602/GCN-BBP 25/12/2019
53 53 CH BBPB Kiều Thị Nguyệt Cụm 9, xã Tích Giang Kiều Thị Nguyệt 0354.749.350 1603/GCN-BBP 25/12/2019
54 54 CH BBPB Phùng Thị Lan Cụm 3, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ Phùng Thị Lan 0983923222 553/GCN-BBP 30/7/2019
55 55 CH BBPB Trần Thị Xuân Cụm 3, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ Trần Thị Xuân 0977458768 650/GCN-BBP 27/8/2019
56 56 CH BBPB Trương Thị Lý Thôn Táo 2, xã Tam Thuấn, Phúc Thọ Trương Thị Lý 0373916309 651/GCN-BBP 27/8/2019
57 57 CH BBPB Trần Văn Thịnh Cụm 11, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ Trần Văn Thịnh 0344797888 652/GCN-BBP 27/8/2019
58 58 CH BBPB Hà Thị Thiết Cụm 6, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ Hà Thị Thiết 0983616634 653/GCN-BBP 27/8/2019
59 59 CH BBPB Kiều Tiến Tuấn Cụm 5, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ Kiều Tiến Tuấn 0352682651 685/GCN-BBP 9/9/2019
60 60 CH BBPB Nguyễn Thị Thương Cụm 7, xã Long Xuyên, Phúc Thọ Nguyễn Thị Thương 037725932 686/GCN-BBP 9/9/2019
61 61 CH BBPB Nguyễn Văn Thân Cụm 3, xã Long Xuyên, Phúc Thọ Nguyễn Văn Thân 0904339379 687/GCN-BBP 9/9/2019
62 62 CH BBPB Trần Đình Hùng Cụm 5, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ Trần Đình Hùng 02433924051 715/GCN-BBP 17/9/2019
63 63 CH BBPB Trần Quốc Tuấn Cụm 2, xã Vân hà, huyện Phúc Thọ Trần Quốc Tuấn 0986297203 716/GCN-BBP 17/9/2019
64 64 CH BBPB Cấn Văn Minh Cụm 1, xã Thượng Phụng, Phúc Thọ Cấn Văn Minh 0377083568 836/GCN-BBP 9/10/2019
65 65 CH BBPB Đỗ Thị Minh Cụm 5, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ Đỗ Thị Minh 0963293519 840/GCN-BBP 9/10/2019
66 66 CH BBPB Trần Thị Tú Cụm 2, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ Trần Thị Tú 0977970036 157/GCN-BBP 16/1/2020
67 67 CH BBPB Đoàn Văn Tân Thôn Vân Đình, xã Cẩm Đình Đoàn Văn Tân 0913.594.207 158/GCN-BBP 16/01/2020
68 68 CH BBPB Khuất Thế Dũng Thôn Trạch Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc Khuất Thế Dũng 0347.979.309 185/GCN-BBP 21/01/2020
69 69 CH BBPB Nguyễn Khắc Vĩnh Cụm 1, xã Phúc Hòa, Phúc Thọ Nguyễn Khắc Vĩnh 0977.431.169 182/GCN-BBP 21/01/2020
70 70 CH BBPB Nguyễn Văn Trường Thôn Phú Đa, xã Thanh Đa, Phúc Thọ Nguyễn Văn Trường 0333.594.112 184/GCN-BBP 21/01/2020
71 71 CH BBPB Lưu Thị Hường Thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa Lưu Thị Hường 0359.658.107 187/GCN-BBP 21/01/2020
72 72 CH BBPB Nguyễn Thu Bình Thôn Phú An, xã Thanh Đa Nguyễn Thị Bình 0979.978.517 188/GCN-BBP 21/01/2020
73 73 CH BBPB Mai Thị Thắm Cụm 5, xã Vân Nam, Phúc Thọ Mai Thị Thắm 0353.420.618 285/GCN-BBP 20/02/2020
74 74 CH BBPB Kiều Văn Lễ Cụm 6, xã Sen Chiểu, Phúc Thọ Kiều Văn Lễ 0984.146.269 331/GCN-BBP 28/02/2020
75 75 CH BBPB Nguyễn Thị Tài 1965 Cụm 2, xã Thọ Lộc Nguyễn Thị Tài 0329.871.739 332/GCN-BBP 28/02/2020
76 76 CH BBPB Phí Thị Minh Chang Cụm 3, xã Ngọc Tảo Phí Thị Minh Chang 0971032043 527/GCN-BBP 27/3/2020
77 77 HKD Hoàng Thị Hân Cụm 1, xã Phụng Thượng Hoàng Thị Hân 0979.211.833 709/GCN-BBP 13/5/2020
78 78 HKD Nguyễn Thị Hiền Cụm 1, xã Trạch Mỹ Lộc Nguyễn Thị Hiền 0362.914.528 708/GCN-BBP 13/5/2020
79 79 HKD Kiều Thị Loan Cụm 8, xã Sen Chiều, Phúc Thọ Kiều Thị Loan 0328158638 998/GCN-BBP 13/7/2020
80 80 HKD Nguyễn Văn Quyết Cụm 2, xã Phương Độ, Phúc Thọ Nguyễn Văn Quyết 0358869141 999/GCN-BBP 13/7/2020
81 81 HKD Thoa Chiến Thôn Dum, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ Phùng Thị Kim Thoa 0963042539 1068/GCN-BBP 24/7/2020
82 82 HKD Dương Văn Lưu Thôn Cựu Lục, xã Xuân Đình, Phúc Thọ Dương Văn Lưu 0835520868 1079/GCN-BBP 28/7/2020
83 83 HKD Dương Thị Đức Thôn Bảo Lộc 5, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ Dương Thị Đức 0975671247 1146/GCN-BBP 7/8/2020
84 84 HKD Nguyễn Văn Chỉ Thôn Bảo Lộc 5, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ Nguyễn Văn Chỉ 0983951547 1147/GCN-BBP 7/8/2020
85 85 HKD Đặng Thị Nụ thôn Võng Nội, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ Đặng Thị Nụ 0965136724 1148/GCN-BBP 7/8/2020
86 86 HKD Đoàn Thị Chinh thôn Bảo Lộc 1, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ Đoàn Thị Chinh 0961248485 1183/GCN-BBP 11/8/2020
87 87 HKD Nguyễn Thị Thúy 1971 thôn Bảo Lộc 2, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ Nguyễn Thị Thúy 0345353669 1184/GCN-BBP 11/8/2020
88 88 HKD Nguyễn Thị Tuyến thôn Mỹ Giang, xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ Nguyễn Thị Tuyến 0393300023 1339/GCN-BBP 25/8/2020
89 89 HKD Nguyễn Quang Canh Cụm 4, xã Hát Môn, Phúc Thọ Nguyễn Quang Canh 0947590268 1442/GCN-BBP 31/8/2020
90 90 HKD Nguyễn Văn Quân 1967 thôn Xuân Đông, xã Xuân Phú, Phúc Thọ Nguyễn Văn Quân 0392702258 1453/GCN-BBP 1/9/2020
91 91 HKD Phan Thị Hương thôn Xuân Đông, xã Xuân Đình, Phúc Thọ Phan Thị Hương 0389513742 1454/GCN-BBP 1/9/2020
92 92 HKD Bùi Thị Sáu thôn 2, xã Vân Phúc, Phúc Thọ Bùi Thị Sáu 0358382642 1537/GCN-BBP 14/9/2020
93 93 HKD Đặng Thị Hà Cụm 3, xã Vân Phúc, Phúc Thọ Đặng Thị Hà 0377554779 1538/GCN-BBP 14/9/2020
94 94 HKD Nguyễn Đăng Hà thôn 4 (Cụm 6 cũ), xã Tích Giang, Phúc Thọ Nguyễn Đăng Hà 0971772862 1776/GCN-BBP 7/10/2020
95 95 HKD Kiều Thị Thúy Vinh thôn 1, xã Phúc Hòa, Phúc Thọ Kiều Thị Thúy Vinh 0392095415 1974/GCN-BBP 9/11/2020
96 96 HKD Trần Thị Duyên thôn 1, xã Phúc Hòa, Phúc Thọ Trần Thị Duyên 0384118789 2092/GCN-BBP 2/12/2020
  II Quận Bắc Từ Liêm          
97 1 CH BBPB Bùi Trung Chiến Số nhà 32, tổ dân phố Thượng 3, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Bùi Trung Chiến 0366664321 54/GCN-BBP 6/1/2020
98 2 CH BBPB Chu Thị Châm Số nhà 88, tổ dân phố Thượng 1, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Chu Thị Châm 0989071815 55/GCN-BBP 6/1/2020
99 3 CH BBPB Phan Hồng Sơn Số nhà 3, tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Phan Hồng Sơn 0966153389 56/GCN-BBP 6/1/2020
100 4 CH BBPB Hoàng Phú Long Số 107, Hoàng Tăng Bí, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm Hoàng Phú Long 919816768 86/GCN-BBP 8/1/2020
101 5 CH BBPB Lê Văn Toan Số 56, ngõ 21 đường Kẻ Vẽ, tổ dân phố Đông Ngạc 7, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm Lê Văn Toan 0984625745 717/GCN-BBP 17/9/2019
102 6 CH BBPB Nguyễn Thị Tịnh Số nhà 45, tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Tịnh 0975516568 748/GCN-BBP 24/9/2019
103 7 CH BBPB Tự Thị Thuỷ Số 2, ngõ 160, TDP Thượng 1, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Tự Thị Thuỷ 035116117 749/GCN-BBP 24/9/2019
104 8 CH BBPB Chu Thiên Quế Số nhà 14, tổ dân phố Trung 7, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Chu Thiên Quế 0344088336 758/GCN-BBP 25/9/2019
105 9 CH BBPB Chu Thiên Hiệp Số nhà 8, tổ dân phố Trung 7, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Chu Thiên Hiệp 0986288043 759/GCN-BBP 25/9/2019
106 10 CH BBPB Nguyễn Thị Mai Tổ dân phố 15, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Mai 0826444069 760/GCN-BBP 25/9/2019
107 11 CH BBPB Nguyễn Thị Ngọc Lan Đường Nhật Tảo, TDP Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Ngọc Lan 0987818258 761/GCN-BBP 25/9/2019
108 12 CH BBPB Chu Thị Hồng Số 99, phường Trung Tựu, TDP Hạ 12, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Chu Thị Hồng 0961121472 766/GCN-BBP 26/9/2019
109 13 CH BBPB Nguyễn Thị Phấn Số nhà 244, đường 70 Tây Tựu, TDP 15, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Phấn 0904202959 773/GCN-BBP 27/9/2019
110 14 CH BBPB Nguyễn Văn Thịnh TDP Yên Nội 2, phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Thịnh 0392138219 837/GCN-BBP 9/10/2019
111 15 CH BBPB Nguyễn Văn Tỉnh TDP Yên Nội 1, phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Tỉnh 0975433679 838/GCN-BBP 9/10/2019
112 16 CH BBPB Nguyễn Thị Minh TDP Yên Nội 1, phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Minh 0375940614 839/GCN-BBP 9/10/2019
113 17 CH BBPB Nguyễn Thị Hảo Số nhà 151, ngách 20/147 đường Phú Minh, TDP Phúc Lý 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Hảo 0986.062.652 186/GCN-BBP 21/01/2020
114 18 CH BBPB Nguyễn Thị Căn Kiot số 1, HTX DV Phúc Lý, TDP Phúc Lý 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Căn 0372.599.232 404/GCN-BBP 11/3/2020
115 19 CH BBPB Nguyễn Thị Nguyệt Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nguyệt 0912226725 913/GCN-BBP 23/6/2020
  III Quận Tây Hồ          
116 1 CH Hồng Tuấn Số 391 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ Hà Đức Việt 001084013878 649/GCN-BBP 27/8/2019
117 2 CH BBPB Bùi Thị Hải Đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ Bùi Thị Hải 0988235810 2006/GCN-BBP 13/11/2020
118 3 CH BBPB Đỗ Thị Ngọc Lan Đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ Đỗ Thị Ngọc Lan 0975269308 2007/GCN-BBP 13/11/2020
  IV Huyện Mê Linh          
119 1 CH BBPB Võ Văn Thọ Thôn Đông cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh Võ Văn Thọ 0385165379 43/GCN-BBP 6/1/2020
120 2 CH BBPB Nguyễn Thị Chung Thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh Nguyễn Thị Chung 0398278716 44/GCN-BBP 6/1/2020
121 3 CH BBPB Đinh Thị Thơm Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh Đinh Thị Thơm 037831736 45/GCN-BBP 6/1/2020
122 4 CH BBPB Vũ Trường Chinh Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh Vũ Trường Chinh 0967686596 96/GCN-BBP 9/1/2020
123 5 CH BBPB Nguyễn Văn Cát Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh Nguyễn Văn Cát 0982341574 97/GCN-BBP 9/1/2020
124 6 CH BBPB Lưu Quang Hải thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh Lưu Quang Hải 0982590986 925/GCN-BBP 28/10/2019
125 7 CH BBPB Lương Văn Tăng Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt Lương Văn Tăng 0384611659 926/GCN-BBP 28/10/2019
126 8 CH BBPB Nguyễn Thị Trang Thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim Nguyễn Thị Trang 0974276370 927/GCN-BBP 28/10/2019
127 9 CH BBPB Nguyễn Khắc Xuân Thôn 4, xã Thạch Đà Nguyễn Khắc Xuân 0977.522.165 1019/GCN-BBP 11/11/2019
128 10 CH BBPB Hà Thị Phong Thôn Đồng Vỡ, xã Thanh Lâm Hà Thị Phong 0383.348.108 1020/GCN-BBP 11/11/2019
129 11 CH BBPB Lưu Thị Hường Thôn Chu Phan, xã Chu Phan Lưu Thị Hường 0394.819.662 1021/GCN-BBP 11/11/2019
130 12 CH BBPB Nguyễn Văn Trung Xóm Chợ, xã Mê Linh Nguyễn Văn Trung 0988.763.227 1022/GCN-BBP 11/11/2019
131 13 CH BBPB Phạm Thị Tuất Thôn 1, xã Thạch Đà Phạm Thị Tuất 0399.874.496 1023/GCN-BBP 11/11/2019
132 14 CH BBPB Nguyễn Thị Huệ Xóm Đồng, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc Nguyễn Thị Huệ 0344.555.388 1024/GCN-BBP 11/11/2019
133 15 CH BBPB Nguyễn Đức Trường Thôn Đồng Vỡ, xã Thanh Lâm Nguyễn Đức Trường 0987.470.605 1025/GCN-BBP 11/11/2019
134 16 CH BBPB Nguyễn Văn Lâm Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa Nguyễn Văn Lâm 0376.578.033 1066/GCN-BBP 13/11/2019
135 17 CH BBPB Nguyễn Thị Hường Khu 4 Hoàng Xá, xã Hoàng Kim Nguyễn Thị Hường 0356.975.579 1272/GCN-BBP 12/2/2019
136 18 CH BBPB Nguyễn Thị Thể Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng Nguyễn Thị Thể 0365.125.248 1273/GCN-BBP 12/2/2019
137 19 CH BBPB Nguyễn Văn Trọng 1966 Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa Nguyễn Văn Trọng 0974.247.218 1274/GCN-BBP 12/2/2019
138 20 CH BBPB Nguyễn Mạnh Thủy Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh Nguyễn Mạnh Thủy 0989.304.188 1275/GCN-BBP 12/2/2019
139 21 CH BBPB Vũ Thị Điệp Khu 1, thôn Văn Lôi Vũ Thị Điệp 0376.143.359 1352/GCN-BBP 12/5/2019
140 22 CH BBPB Phạm Hoàng Oanh Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh Phạm Hoàng Oanh 0382.559.913 1361/GCN-BBP 12/5/2019
141 23 CH BBPB Tạ Thị Quý Khu 9, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc Tạ Thị Quý 0336.900.887 1369/GCN-BBP 12/5/2019
142 24 CH BBPB Nguyễn Văn Sinh Đội 11, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa Nguyễn Văn Sinh 0363.333.592 1427/GCN-BBP 12/12/2019
143 25 CH BBPB Nguyễn Thị Nguyệt Bình Khu 17, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê Nguyễn Thị Nguyệt Bình 0354.347.382 1435/GCN-BBP 12/12/2019
144 26 CH BBPB Lợi Hiền Thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc Nguyễn Xuân Lợi 0985.322.988 1436/GCN-BBP 12/12/2019
145 27 CH BBPB Nguyễn Thị Nguyệt 1981 Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa Nguyễn Thị Nguyệt 0989.121.057 1461/GCN-BBP 16/12/2019
146 28 Cửa hàng Nguyễn Anh Tú Khu 5, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh Nguyễn Anh Tú 0964279686 672/GCN-BBP 3/9/2019
147 29 CH BBPB Đỗ Văn Trong thôn Thường lệ, xã Đại Thịnh, Mê Linh Đỗ Văn Trong 0982172979 787/GCN-BBP 1/10/2019
148 30 CH BBPB Ngô Văn Thu thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh Ngô Văn Thu 0983346728 788/GCN-BBP 1/10/2019
149 31 CH BBPB Nguyễn Công Diện Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh Nguyễn Công Diện 0332154588 863/GCN-BBP 14/10/2019
150 32 CH BBPB Đặng Thị Vân Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh Đặng Thị Vân 0354340484 864/GCN-BBP 14/10/2019
151 33 CH BBPB Trương Văn Thường Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh Trương Văn Thường 0395204312 865/GCN-BBP 14/10/2019
152 34 CH BBPB Nguyễn Thị Xuyên Thôn Ấp Trung, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh Nguyễn Thị Xuyên 0983865433 866/GCN-BBP 14/10/2019
153 35 CH BBPB Nguyễn Duy Tá Xóm Đường, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh Nguyễn Duy Tá 0978695124 867/GCN-BBP 14/10/2019
154 36 CH BBPB Hoàng Thị Chung Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh Hoàng Thị Chung 0358008328 830/GCN-BBP 9/10/2019
155 37 CH BBPB Lương Đắc Lợi Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh Lương Đắc Lợi 0385165648 831/GCN-BBP 9/10/2019
156 38 CH BBPB Kiều Thị Dương Thôn Cư An, xã Tam Đồng, Mê Linh Kiều Thị Dương 0979901756 832/GCN-BBP 9/10/2019
157 39 CH BBPB Nguyễn Thị Huệ Thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh Nguyễn Thị Huệ 0966045422 833/GCN-BBP 9/10/2019
158 40 CH BBPB Nguyễn Thị Huệ Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh Nguyễn Thị Huệ 0365426277 834/GCN-BBP 9/10/2019
159 41 CH BBPB Nguyễn Thị Huệ Thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh Nguyễn Thị Huệ 0983799380 835/GCN-BBP 9/10/2019
160 42 CH BBPB Hoàng Thị Thu Hiền Thôn Nại Châu, xã Chu Phan Hoàng Thị Thu Hiền 0988.946.873 353/GCN-BBP 4/3/2020
161 43 CH BBPB Trần Hữu Thụ Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt Trần Hữu Thụ 0392.262.636 354/GCN-BBP 4/3/2020
162 44 CH BBPB Nguyễn Hồng Sơn Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa Nguyễn Hồng Sơn 0904.507.350 355/GCN-BBP 4/3/2020
163 45 CH BBPB Nguyễn Văn Hiệp Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh Nguyễn Văn Hiệp 0974.541.558 356/GCN-BBP 4/3/2020
164 46 CH BBPB Nguyễn Văn Thủy Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh Nguyễn Văn Thủy 0979.559.775 357/GCN-BBP 4/3/2020
165 47 CH BBPB Nguyễn Văn Sanh Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh Nguyễn Văn Sanh 0985.926.257 392/GCN-BBP 10/3/2020
166 48 CH BBPB Nguyễn Hồng Sơn Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh Nguyễn Hồng Sơn 0984.750.340 393/GCN-BBP 10/3/2020
167 49 CH BBPB Lê Ngọc Chiến Xóm 3, thôn Văn Quán, xã Văn Khê Lê Ngọc Chiến 0975.731.325 394/GCN-BBP 10/3/2020
168 50 CH BBPB Lê Sỹ Đệ Khu 8, xóm 1, xã Văn Khê Lê Sỹ Đệ 0984.284.650 395/GCN-BBP 10/3/2020
169 51 CH BBPB Nguyễn Thị Cậy TDP số 8, TT Quang Minh Nguyễn Thị Cậy 0333.792.758 396/GCN-BBP 10/3/2020
170 52 CH BBPB Đàm Văn Chung Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt Đàm Văn Chung 0384.611.861 397/GCN-BBP 10/3/2020
171 53 HKD VTNN Thể Thuận Chợ Hoa, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh Nguyễn Văn Thể 0915.076.333 415/GCN-BBP 12/3/2020
172 54 Hộ kinh doanh Phúc Dịu Khu 3, thôn Yên Bài, xã Tự Lập Nguyễn Thị Phúc 0349.443.315 452/GCN-BBP 18/3/2020
173 55 CH BBPB Vương Duy Thạch Thôn Ấp 1, xã Tiền Phong Vương Duy Thạch 0398.491.172 453/GCN-BBP 18/3/2020
174 56 Hộ kinh doanh Lương Đạt Xóm 4, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt Lương Văn Đạt 0979.229.995 454/GCN-BBP 18/3/2020
175 57 CH BBPB Nguyễn Thị An Đội 5, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa Nguyễn Thị An 0943.480.837 455/GCN-BBP 18/3/2020
176 58 CH BBPB Nguyễn Thế Anh TDP số 9, TT Quang Minh Nguyễn Thế Anh 0965.004.596 556/GCN-BBP 4/3/2020
177 59 CH BBPB Nguyễn Thị Vân Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong Nguyễn Thị Vân 0903.433.396 563/GCN-BBP 7/4/2020
178 60 CH BBPB Nguyễn Văn Loan Khu 7, Phố Yên, xã Tiền phong Nguyễn Văn Loan 0912.140.020 564/GCN-BBP 7/4/2020
179 61 HKD Nguyễn Văn Thanh 1987 Phố Yên, xã Tiền Phong Nguyễn Văn Thanh 0976.028.801 565/GCN-BBP 7/4/2020
180 62 CH BBPB Nguyễn Văn Lượng Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng Nguyễn Văn Lượng 0968.119.368 403/GCN-BBP 3/11/2020
181 63 CH BBPB Nguyễn Thế Anh TDP số 9, TT Quang Minh Nguyễn Thế Anh 0965.004.596 556/GCN-BBP 4/3/2020
182 64 CH BBPB Nguyễn Thị Vân Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong Nguyễn Thị Vân 0903.433.396 563/GCN-BBP 4/7/2020
183 65 CH BBPB Nguyễn Văn Loan Khu 7, Phố Yên, xã Tiền phong Nguyễn Văn Loan 0912.140.020 564/GCN-BBP 4/7/2020
184 66 HKD Nguyễn Văn Thanh 1987 Phố Yên, xã Tiền Phong Nguyễn Văn Thanh 0976.028.801 565/GCN-BBP 4/7/2020
185 67 CH BBPB Thể Thuận Thôn Phú Nhi, xã Thanh lâm, Mê Linh Nguyễn Văn Hải 0919669911 786/GCN-BBP 29/5/2020
186 68 CH BBPB Ngô Văn Bản thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, Mê Linh Ngô Văn Bản 0984858861 787/GCN-BBP 29/5/2020
187 69 CH BBPB Phan Quốc Vinh thôn Thượng, xã Đại Thịnh, Mê Linh Phan Quốc Vinh 0973416546 788/GCN-BBP 29/5/2020
188 70 CH BBPB Phó Lan Hương đường 308, xóm 11, Phú Mỹ,Tự Lập, Mê Linh Phó Lan Hương 0974341043 789/GCN-BBP 29/5/2020
189 71 CH BBPB Trịnh Thị Tâm TDP 10, thị trấn Quang Minh, Mê Linh Trịnh Thị Tâm 0974881974 790/GCN-BBP 29/5/2020
190 72 CH BBPB Hoàng Thị Tâm thôn Đông Cao, xã Trang Việt, Mê Linh Hoàng Thị Tâm 0399676949 791/GCN-BBP 29/5/2020
191 73 CH BBPB Hoàng Thị Nga thôn Yên Bài, xã Tự lập, Mê Linh Hoàng Thị Nga 0353460797 792/GCN-BBP 29/5/2020
192 74 CH BBPB Nguyễn Thị Dần TDP 3, thị trấn Chi Đông, Mê Linh Nguyễn Thị Dần 0979763048 796/GCN-BBP 1/6/2020
193 75 HKD Ngô Thị Bình Khu 6, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, Mê Linh Ngô Thị Bình 0389116610 956/GCN-BBP 2/7/2020
194 76 HKD Nguyễn Thị Kim Thi Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, Mê Linh Nguyễn Thị Kim Thi 0978005378 974/GCN-BBP 7/7/2020
195 77 HKD Nguyễn Văn Bẩy Xóm Chợ, xã Mê Linh, Mê Linh Nguyễn Văn Bẩy 0986523825 1028/GCN-BBP 16/7/2020
196 78 HKD Kiều Văn Hà Khu 2, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, Mê Linh Kiều Văn Hà 0989684463 1029/GCN-BBP 16/7/2020
197 79 HKD Hồ Văn Tiến Đội 6 Tiên Đài, xã Vạn Yên, Mê Linh Hồ Văn Tiến 0977375316 1030/GCN-BBP 16/7/2020
198 80 HKD Phạm Xuân Bình Khu 3 Nội Đồng, xã Đại Thịnh, Mê Linh Phạm Xuân Bình 0966672282 1031/GCN-BBP 16/7/2020
199 81 HKD Nguyễn Văn Ngân Xóm Chùa, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, Mê Linh Nguyễn Văn Ngân 0984879074 1032/GCN-BBP 16/7/2020
200 82 HKD Phạm Quốc Hà Khu 5, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Mê Linh Phạm Quốc Hà 0974572036 1144/GCN-BBP 7/8/2020
201 83 HKD Nguyễn Thị Nhung Xóm Xanh, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Mê Linh Nguyễn Thị Nhung 0975997904 1145/GCN-BBP 7/8/2020
202 84 HKD Nguyễn Văn Thanh Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh Nguyễn Văn Thanh 0982245065 1341/GCN-BBP 25/8/2020
203 85 HKD Toán Lan thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, Mê Linh Hà Đình Toán 0984168037 1342/GCN-BBP 25/8/2020
204 86 HKD Nguyễn Viết Chiến Khu 3, xóm Ao Sen, xã Mê Linh, Mê Linh Nguyễn Viết Chiến 0978937457 1447/GCN-BBP 1/9/2020
205 87 HKD Nguyễn Văn Đua thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, Mê Linh Nguyễn Văn Đua 0397468085 1452/GCN-BBP 1/9/2020
206 88 HKD Nguyễn Nhân Đoàn Xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Mê Linh Nguyễn Nhân Đoàn 0982559138 1524/GCN-BBP 9/9/2020
207 89 HKD Trần Thị Mai khu 10 xóm Chợ, xã Mê Linh, Mê Linh Trần Thị Mai 0338387912 1525/GCN-BBP 9/9/2020
208 90 HKD Nguyễn Văn Nghĩa thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh Nguyễn Văn Nghĩa 0987462650 1642/GCN-BBP 21/9/2020
209 91 HKD Ngọc Sáng thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh Trương Thị Ngọc Sáng 0976538873 1643/GCN-BBP 21/9/2020
210 92 HKD Phan Văn Hào khu 1, thôn Thượng, xã Đại Thịnh, Mê Linh Phan Văn Hào 0961076893 1644/GCN-BBP 21/9/2020
211 93 HKD Phạm Văn Năm Khu 3, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, Mê Linh Phạm Văn Năm 0915143663 1668/GCN-BBP 22/9/2020
212 94 HKD Nguyễn Văn Tuấn xóm Cống Cả, thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Mê Linh Nguyễn Văn Tuấn 0347006358 1669/GCN-BBP 22/9/2020
213 95 HKD Nguyễn Văn Đức 1974 Khu 11, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh Nguyễn Văn Đức 0971417231 1830/GCN-BBP 15/10/2020
214 96 HKD Dũng Hà Khu 9, thôn Thường lệ, xã Đại Thịnh, Mê Linh Đỗ Văn Dũng 0976337286 1831/GCN-BBP 15/10/2020
215 97 HKD Trần Thị Toan Xóm 5, xã Tự Lập, Mê Linh Trần Thị Toan 0338681171 1832/GCN-BBP 15/10/2020
216 98 HKD Bùi Thị Bình xóm Làng, thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, Mê Linh Bùi Thị Binh 0867595751 1833/GCN-BBP 15/10/2020
217 99 HKD Nguyễn Văn Sáu thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, Mê Linh Nguyễn Văn Sáu 0384608427 1834/GCN-BBP 15/10/2020
218 100 HKD Nguyễn Văn Quyết xóm Đường, thôn Hạ lôi, xã Mê Linh, Mê Linh Nguyễn Văn Quyết 0355111166 2197/GCN-BBP 21/12/2020
219 101 HKD Hà Công Tính thôn Ấp I, xã Tiền Phong, Mê Linh Hà Công Tính 0985574223 2198/GCN-BBP 21/12/2020
220 102 HKD Nguyễn Thị Đức 1979 xóm 3, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, Mê Linh Nguyễn Thị Đức 0972016135 2199/GCN-BBP 21/12/2020
221 103 HKD Phạm Thị Bích xóm 6, thôn Nại Châu, xã Chu Phan, Mê linh Phạm Thị Bích 0373683232 2200/GCN-BBP 21/12/2020
222 104 HKD Bùi Văn Khải thôn Cư An, xã Tam Đồng, Mê Linh Bùi Văn Khải 0983422230 2201/GCN-BBP 21/12/2020
  V Huyện Thường Tín          
223 1 CH BBPB Dương Văn Hùng Thôn Phú Mỹ, xã Thư Phú, Huyện Thường Tín Dương Văn Hùng 0358439823 1660/GCN-BBP 30/12/2019
224 2 CH BBPB Nguyễn Mạnh Thắng Chợ Là, xã Tân Minh, Huyện Thường Tín Nguyễn Mạnh Thắng 0967199371 1670/GCN-BBP 31/12/2019
225 3 CH BBPB Nguyễn Ngọc Anh Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín Nguyễn Ngọc Anh 0385320823 913/GCN-BBP 24/10/2019
226 4 CH BBPB Đặng Văn Vinh Xóm Thượng Hiền, Xã Hà Hồi, Đặng Văn Vinh 0973077529 914/GCN-BBP 24/10/2019
227 5 CH BBPB Nguyễn Quốc Hân Thôn Phú Cốc, xã Hà Hồi Nguyễn Quốc Hân 0987262047 917/GCN-BBP 24/10/2019
228 6 CH BBPB Nguyễn Đình Hòe Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi Nguyễn Đình Hòe 0973612626 920/GCN-BBP 24/10/2019
229 7 CH BBPB Nguyễn Thị Lương Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu Nguyễn Thị Lương 0982.236.119 995/GCN-BBP 11/7/2019
230 8 CH BBPB Dương Thị Thùa Thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà Dương Thị Thùa 0985.124.475 996/GCN-BBP 11/7/2019
231 9 CH BBPB Đào Khắc Cường Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình Đào Khắc Cường 0366.082.569 997/GCN-BBP 11/7/2019
232 10 CH BBPB Nguyễn Văn Tiến Đội 4, xã Tự Nhiên Nguyễn Văn Tiến 0968.045.237 1102/GCN-BBP 18/11/2019
233 11 CH BBPB Nguyễn Huy Tuấn Thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở Nguyễn Huy Tuấn 0335.538.861 1103/GCN-BBP 18/11/2019
234 12 CH BBPB Nguyễn Minh Phương Xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín Nguyễn Minh Phương 0395.061.265 1164/GCN-BBP 21/11/2019
235 13 CH BBPB Phạm Thị Quỳnh Phương Thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương Phạm Thị Quỳnh Phương 0763.014.877 1165/GCN-BBP 21/11/2019
236 14 CH BBPB Nguyễn Thị Lan Thôn Phúc Trại, xã Tân Minh Nguyễn Thị Lan 0387.073.275 1271/GCN-BBP 12/2/2019
237 15 CH BBPB Đỗ Hữu Chắn Xóm 1, xã Chương Dương Đỗ Hữu Chắn 0387.508.838 1276/GCN-BBP 12/2/2019
238 16 CH BBPB Nguyễn Văn Quân Thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất Nguyễn Văn Quân 0982.405.746 1380/GCN-BBP 12/6/2019
239 17 CH BBPB Nguyễn Hữu Công Xóm Đinh Tiên Hoàng, xã Hà Hồi Nguyễn Hữu Công 0988.846.146 1381/GCN-BBP 12/6/2019
240 18 CH BBPB Vũ Thị Hồng Thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến Vũ Thị Hồng 0969.371.661 1518/GCN-BBP 19/12/2019
241 19 CH BBPB Nguyễn Hồng Đăng Thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất Nguyễn Hồng Đăng 0378.289.399 1519/GCN-BBP 19/12/2019
242 20 CH BBPB Đào Duy Tám Thôn La Thượng, xã Hồng Vân Đào Duy Tám 0348.838.764 1520/GCN-BBP 19/12/2019
243 21 CH BBPB Nguyễn Ngọc Quyến Thôn Phú Mỹ, xã Thư Phú Nguyễn Ngọc Quyến 0394.337.829 1594/GCN-BBP 25/12/2019
244 22 CH BBPB Lê Quang Sơn Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú Lê Quang Sơn 0379.383.295 1595/GCN-BBP 25/12/2019
245 23 CH BBPB Nguyễn Văn Động Thôn Phú Mỹ, xã Thư Phú Nguyễn Văn Động 0386.978,838 1596/GCN-BBP 25/12/2019
246 24 CH BBPB Văn Đình Triệu Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú Văn Đình Triệu 0986.761.873 1597/GCN-BBP 25/12/2019
247 25 CH BBPB Văn Thị Hiền Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú Văn Thị Hiền 0936.035.057 1605/GCN-BBP 25/12/2019
248 26 CH BBPB Trương Thị Hoa Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú Trương Thị Hoa 0392.979.077 1633/GCN-BBP 27/12/2019
249 27 CH BBPB Đỗ Văn Quang Xóm Quang Trung, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín Đỗ Văn Quang 0986131692 742/GCN-BBP 23/9/2019
250 28 CH BBPB Nguyễn Văn Tuấn Thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Tuấn 0347722570 747/GCN-BBP 24/9/2019
251 29 CH BBPB Nguyễn Văn Hiếu Thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Hiếu 0974813868 755/GCN-BBP 25/9/2019
252 30 CH BBPB Nguyễn Tiến Khang Thôn Thuỵ Ứng, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Khang 0983836903 756/GCN-BBP 25/9/2019
253 31 CH BBPB Nguyễn Văn Minh Thôn Vân Hoà, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Minh 0912017991 757/GCN-BBP 25/9/2019
254 32 CH BBPB Phạm Quang Chính Trại giống rau, xã Liên Phương, huyện Thường Tín Phạm Quang Chính 0972720880 820/GCN-BBP 8/10/2019
255 33 CH BBPB Bùi Thị Thu Huyền Thôn Quất Động, xã Quất Động, Huyện Thường Tín Bùi Thị Thu Huyền 0368593498 821/GCN-BBP 8/10/2019
256 34 CH BBPB Nguyễn Văn Nam Thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Nam 0902215324 822/GCN-BBP 8/10/2019
257 35 CH BBPB Đỗ Mạnh Thưởng Thôn Quất Động, xã Quất Động, Huyện Thường Tín Đỗ Mạnh Thưởng 0913260752 823/GCN-BBP 8/10/2019
258 36 HKD Nguyễn Thành Tựu Thôn Phúc Trại, xã Tân Minh Nguyễn Thành Tựu 0384.973.273 742/GCN-BBP 19/5/2020
259 37 HKD Lương Đình Khiêm Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú Lương Đình Khiêm 0335.796.231 743/GCN-BBP 19/5/2020
260 38 CH BBPB Vũ Trường Xiêm Thôn Quần Hiền, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín Vũ Trường Xiêm 0985027890 1482/GCN-BBP 3/9/2020
261 39 CH BBPB Phạm Thị Quyên Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín Phạm Thị Quyên 0984357630 1511/GCN-BBP 8/9/2020
262 40 CH BBPB Từ Mạnh Thành Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín Từ Mạnh Thành 0913546458 1512/GCN-BBP 8/9/2020
263 41 CH BBPB Dương Thị Huyền Thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín Dương Thị Huyền 0383765447 1581/GCN-BBP 16/9/2020
264 42 CH BBPB Dương Văn Bắc Thôn Đình Tổ, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín Dương Văn Bắc 0975515410 1582/GCN-BBP 16/9/2020
265 43 CH BBPB Lê Trọng Điển Thôn Bach Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín Lê Trọng Điển 0982762550 1583/GCN-BBP 16/9/2020
266 44 CH BBPB Lê Văn Khúc Thôn Một Thượng, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín Lê Văn Khúc 09855005377 1584/GCN-BBP 16/9/2020
267 45 CH BBPB Lê Thị Lương Thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín Lê Thị Lương 0364877386 1585/GCN-BBP 16/9/2020
268 46 CH BBPB Lê Thị Tám Thôn Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín Lê Thị Tám 0985109121 1588/GCN-BBP 16/9/2020
269 47 CH BBPB Hà Thị Lý Thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín Hà Thị Lý 0833777498 1687/GCN-BBP 25/9/2020
270 48 CH BBPB Nguyễn Như Cương Thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Nguyễn Như Cương 0962159392 1710/GCN-BBP 29/9/2020
271 49 CH BBPB Đỗ Thị Bẩy Xóm 2, xã Chương Dương, huyện Thường Tín Đỗ Thị Bẩy 0382966152 1713/GCN-BBP 29/9/2020
272 50 CH BBPB Nguyễn Đức Tưởng Thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín Nguyễn Đức Tưởng 0866409867 1766/GCN-BBP 6/10/2020
273 51 CH BBPB Nguyễn Phương Lân Thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Nguyễn Phương Lân 0963457536 1769/GCN-BBP 7/10/2020
274 52 CH BBPB Nguyễn Văn Khánh Chợ Là, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Khánh 0349173591 1820/GCN-BBP 14/10/2020
275 53 CH BBPB Lê Văn Dung Thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín Lê Văn Dung 0943768972 1874/GCN-BBP 19/10/2020
276 54 CH BBPB Nguyễn Văn Đông Thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Đông 0981831995 1941/GCN-BBP 2/11/2020
277 55 CH BBPB Nguyễn Đình Lưu Thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Nguyễn Đình Lưu 0326771550 1942/GCN-BBP 2/11/2020
278 56 CH BBPB Nguyễn Thị Sao Thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín Nguyễn Thị Sao 0976084888 2034/GCN-BBP 18/11/2020
279 57 CH BBPB Đỗ Hải Tình Thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Đỗ Hải Tình 0982133941 2035/GCN-BBP 18/11/2020
280 58 CH BBPB Nguyễn Thị Chắt Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín Nguyễn Thị Chắt 0358995821 2084/GCN-BBP 1/12/2020
281 59 CH BBPB Trần Thị Lý Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín Trần Thị Lý 0384442155 2085/GCN-BBP 1/12/2020
282 60 CH BBPB Đỗ Thị Thái Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín Đỗ Thị Thái 0989961257 2086/GCN-BBP 1/12/2020
283 61 CH BBPB Trần Thị Đông Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín Trần Thị Đông 0972470762 2087/GCN-BBP 1/12/2020
284 62 CH BBPB Hải Độ Thôn Phú Lương, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Nguyễn Hữu Độ 0975060532 2116/GCN-BBP 8/12/2020
285 63 CH BBPB Hoàng Thị Anh Thôn Phúc Trại, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Hoàng Thị Anh 0865525097 2121/GCN-BBP 8/12/2020
286 64 CH BBPB Lê Văn Nhị Thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thường Tín Lê Văn Nhị 0335261003 2122/GCN-BBP 8/12/2020
287 65 CH BBPB Kính Hường Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín Tạ Mai Hương 0373534600 2143/GCN-BBP 14/12/2020
288 66 CH BBPB Dương Thị Hoà Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín Dương Thị Hoà 0396193295 2144/GCN-BBP 14/12/2020
289 67 CH BBPB Đỗ Thị Nguyên Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín Đỗ Thị Nguyên 0368593498 2145/GCN-BBP 14/12/2020
290 68 CH BBPB Nguyễn Thị Hoài Linh Thôn 2, xã Chương Dương, huyện Thường Tín Nguyễn Thị Hoài Linh 0965373905 2206/GCN-BBP 22/12/2020
291 69 CH BBPB Trần Thị Chính Thôn Trung Thôn, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín Trần Thị Chính 0963293227 2207/GCN-BBP 22/12/2020
292 70 CH BBPB Nguyễn Văn Tuấn Thôn Trung Thôn, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Tuấn 0355774625 2208/GCN-BBP 22/12/2020
293 71 CH BBPB Phạm Quốc Chuẩn Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, huyện Thường Tín Phạm Quốc Chuẩn 962358083 2218/GCN-BBP 24/12/2020
  VI Huyện Quốc Oai          
294 1 CH BBPB Đỗ Trung Thành Thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai Đỗ Trung Thành 034843814 1658/GCN-BBP 30/12/2019
295 2 CH BBPB Nguyễn Thị Năm Xóm Văn Minh, thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Năm 0352471267 873/GCN-BBP 16/10/2019
296 3 CH BBPB Cấn Thị Vân Thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai Cấn Thị Vân 0982714691 874/GCN-BBP 16/10/2019
297 4 CH BBPB Nguyễn Thị Minh Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn Nguyễn Thị Minh 0363099136 918/GCN-BBP 24/10/2019
298 5 CH BBPB Nguyễn Thị Khúc Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn Nguyễn Thị Khúc 0392741565 919/GCN-BBP 24/10/2019
299 6 CH BBPB Nguyễn Phú Hưng Thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn Nguyễn Phú Hưng 0987291055 921/GCN-BBP 24/10/2019
300 7 CH BBPB Nguyễn Xuân Sáng Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân Nguyễn Xuân Sáng 0988131750 951/GCN-BBP 31/10/2019
301 8 CH BBPB Nguyễn Thị Lượng Thôn 3, xã Phú Cát Nguyễn Thị Lượng 0976183429 952/GCN-BBP 31/10/2019
302 9 CH BBPB Nguyễn Thị Bích Hằng Thôn 6, xã Phú Cát Nguyễn Thị Bích Hằng 0388677909 953/GCN-BBP 31/10/2019
303 10 CH BBPB Đỗ Thị Thắm Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân Đỗ Thị Thắm 0967944293 954/GCN-BBP 31/10/2019
304 11 CH BBPB Từ Văn Tụng Thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp Từ Văn Tụng 0974.709.772 1026/GCN-BBP 11/11/2019
305 12 CH BBPB Nguyễn Văn Phong Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa Nguyễn Văn Phong 0976.364.178 1027/GCN-BBP 11/11/2019
306 13 CH BBPB Bùi Thị Minh Thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa Bùi Thị Minh 0338.934.005 1028/GCN-BBP 11/11/2019
307 14 CH BBPB Lê Văn Lượng Thôn Phú Hạng, xã Tân Phú Lê Văn Lượng 0979.714.756 1166/GCN-BBP 21/11/2019
308 15 CH BBPB Hoàng Văn Thu Thôn Thị Tứ, xã Tân Hòa Hoàng Văn Thu 0368.873.599 1167/GCN-BBP 21/11/2019
309 16 CH BBPB Nguyễn Văn Cậy Thôn Phú Hạng, xã Tân Phú Nguyễn Văn Cậy 0982.512.586 1170/GCN-BBP 21/11/2019
310 17 CH BBPB Trần Quang Quân Xóm 1, thôn Đại Tảo, xã Đại Thành Trần Quang Quân 0987.433.670 1390/GCN-BBP 12/9/2019
311 18 CH BBPB Nguyễn Thị Hiên Xóm Trại, thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ Nguyễn Thị Hiên 0358.756.231 1391/GCN-BBP 12/9/2019
312 19 CH BBPB Đỗ Thị Phượng Xóm Hạ Khê, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ Đỗ Thị Phượng 0978.034.990 1392/GCN-BBP 12/9/2019
313 20 CH BBPB Nguyễn Tiến Lượng Số 1 đường phố Huyện, thị trấn Quốc Oai Nguyễn Tiến Lượng 0987.340.813 1514/GCN-BBP 19/12/2019
314 21 CH BBPB Phạm Văn Thiện Xóm 3, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch Phạm Văn Thiện 0369.894.728 1553/GCN-BBP 19/12/2019
315 22 CH BBPB Nguyễn Văn Điều Thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạch Nguyễn Văn Điều 0984.197.026 1554/GCN-BBP 19/12/2019
316 23 CH BBPB Bùi Văn Tiết Thôn Thạch thán, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai Bùi Văn Tiết 0383256662 783/GCN-BBP 1/10/2019
317 24 CH BBPB Vương Văn Năng Thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai Vương Văn Năng 0976794002 784/GCN-BBP 1/10/2019
318 25 CH BBPB Tạ Thị Thanh Loan Thôn Đại Phu, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai Tạ Thị Thanh Loan 0973051476 785/GCN-BBP 1/10/2019
319 26 CH BBPB Nguyễn Thị Thành Thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Thành 0348226242 804/GCN-BBP 4/10/2019
320 27 CH BBPB Nguyễn Thị Đào Thôn Bái Nội, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Đào 0986522781 805/GCN-BBP 4/10/2019
321 28 CH BBPB Phùng Văn Quyền Thôn Đại Phu, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai Phùng Văn Quyền 0988184586 806/GCN-BBP 4/10/2019
322 29 CH BBPB Nguyễn Văn Hướng Phố Mới, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai Nguyễn Văn Hướng 0375079044 859/GCN-BBP 14/10/2019
323 30 CH BBPB Nguyễn Hữu Nam Thôn 4, xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai Nguyễn Hữu Nam 0984279388 860/GCN-BBP 14/10/2019
324 31 CH BBPB Lý Hồng Thăng Thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai Lý Hồng Thăng 0984102762 861/GCN-BBP 14/10/2019
325 32 CH BBPB Đỗ Danh Điệp Thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai Đỗ Danh Điệp 0915402354 862/GCN-BBP 14/10/2019
326 33 CH BBPB Nguyễn Tài Lực Xóm 3, thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang Nguyễn Tài Lực 0989.147.778 333/GCN-BBP 28/02/2020
327 34 CH BBPB Nguyễn Hữu Cống Xóm 4, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang Nguyễn Hữu Cống 0386.301.683 334/GCN-BBP 28/02/2020
328 35 CH BBPB Nguyễn Thị Hòa (Tuyến) Xóm 5, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang Nguyễn Thị Hòa 0903.568.812 335/GCN-BBP 28/02/2020
329 36 CH BBPB Phong Ngọc Trung Xóm 1, thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn Phong Ngọc Trung 0975.853.026 377/GCN-BBP 6/3/2020
330 37 CH BBPB Tạ Thị Loan Xóm Chùa, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn Tạ Thị Loan 0987.157.456 410/GCN-BBP 12/3/2020
331 38 Hộ KD Nguyễn Thị Nga Xóm Trại, thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ Nguyễn Thị Nga 0915.042.546 411/GCN-BBP 12/3/2020
332 39 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Xóm 3, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang Nguyễn Thị Thanh 0384.011.715 412/GCN-BBP 12/3/2020
333 40 Hộ KD Vũ Thị Nịm Xóm 7, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang Vũ Thị Nịm 0972.180.890 413/GCN-BBP 12/3/2020
334 41 HKD Vương Duy Đức Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang Vương Duy Đức 0984.973.096 557/GCN-BBP 4/3/2020
335 42 HKD Nguyễn Thị Thu Hoa Thôn 5, xã Phú Cát Nguyễn Thị Thu Hoa 0979.273.951 558/GCN-BBP 4/3/2020
336 43 HKD Bùi Minh Tiến Xóm mới, thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch Bùi Minh Tiến 0965.952.287 559/GCN-BBP 4/3/2020
337 44 HKD Vương Duy Đức Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang Vương Duy Đức 0984.973.096 557/GCN-BBP 4/3/2020
338 45 HKD Nguyễn Thị Thu Hoa Thôn 5, xã Phú Cát Nguyễn Thị Thu Hoa 0979.273.951 558/GCN-BBP 4/3/2020
339 46 HKD Bùi Minh Tiến Xóm mới, thôn Bach Thạch, xã Hòa Thạch Bùi Minh Tiến 0965.952.287 559/GCN-BBP 4/3/2020
340 47 HKD Lê Văn Dũng (Tâm) thôn Hạ Hòa, xã Tân Phú, Quốc Oai Lê Văn Dũng 0369228035 1263/GCN-BBP 20/8/2020
341 48 HKD Nguyễn Văn Lợi Số 28, TDP Phố Huyện, TT Quốc Oai Nguyễn Văn Lợi 0984701159 1264/GCN-BBP 20/8/2020
342 49 HKD Trần Thị Nguyệt Đội 2, thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai Trần Thị Nguyệt 0364033439 1265/GCN-BBP 20/8/2020
343 50 HKD Nguyễn Thị Vượng Xóm 3, thôn Văn Khê, xã Nghĩa Hương, Quốc Oai Nguyễn Thị Vượng 0393952454 1274/GCN-BBP 20/8/2020
344 51 HKD Nguyễn Văn Linh Chợ Bương, thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, Quốc Oai Nguyễn Văn Linh 0975591388 1340/GCN-BBP 25/8/2020
345 52 HKD Phạm Văn Thiện Xóm 3, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, Quốc Oai Phạm Văn Thiện 0369894728 1349/GCN-BBP 26/8/2020
346 53 Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Than thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai Nguyễn Phan Tám 0375873398 1446/GCN-BBP 1/9/2020
347 54 HKD Chức Vân Xóm 6, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, Quốc Oai Kiều Đức Chức 0383106164 1448/GCN-BBP 1/9/2020
348 55 HKD Đào Thị Lan Đội 9, thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, Quốc Oai Đào Thị Lan 0384428628 1449/GCN-BBP 1/9/2020
349 56 HKD Trần Thị Bình thôn Độ Chàng, xã Đại Thành, Quốc Oai Trần Thị Bình 0986095096 1450/GCN-BBP 1/9/2020
350 57 HKD Vũ Thị Phương Đội 2, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai Vũ Thị Phương 0348953337 1451/GCN-BBP 1/9/2020
351 58 HKD Đỗ Đức Lượng thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, Quốc Oai Đỗ Đức Lượng 0976844007 1523/GCN-BBP 9/9/2020
352 59 HKD Đặng Thị Thanh thôn Cả, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ Đặng Thị Thanh 0985610688 1969/GCN-BBP 9/11/2020
353 60 HKD Nguyễn Thế Năm thôn Đại Từ, xã Lam Điền, Chương Mỹ Nguyễn Thế Năm 0972773435 1971/GCN-BBP 9/11/2020
354 61 HKD Tùng Đào thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ Trịnh Duy Thiện 0976685896 1972/GCN-BBP 9/11/2020
355 62 HKD Lê Thị Thụy xóm Đông, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ Lê Thị Thụy 0379434426 1973/GCN-BBP 9/11/2020
356 63 HKD Nguyễn Văn Thành thôn Non Nông, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ Nguyễn Văn Thành 0976927129 1975/GCN-BBP 9/11/2020
357 64 HKD Nguyễn Hữu Hùng xóm 2, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai Nguyễn Hữu Hùng 0981860263 1988/GCN-BBP 11/11/2020
358 65 HKD Nguyễn Thị Phú xóm 3, thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, Quốc Oai Nguyễn Thị Phú 0976916365 1989/GCN-BBP 11/11/2020
359 66 HKD Cấn Văn Dũng thôn 4, xã Phù Cát, Quốc Oai Cấn Văn Dũng 0987464566 2066/GCN-BBP 25/11/2020
  VII Huyện Phú Xuyên          
360 1 CH BBPB Nguyễn Văn Bình thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Bình 0977368116 1330/GCN-BBP 5/12/2019
361 2 CH BBPB Vũ Thị Hoa thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên Vũ Thị Hoa 0987494563 1331/GCN-BBP 5/12/2019
362 3 CH BBPB Trần Hữu Dung thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên Trần Hữu Dung 0969511379 1332/GCN-BBP 5/12/2019
363 4 CH BBPB Nguyễn Phú Phong thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên Nguyễn Phú Phòng 0356685866 1333/GCN-BBP 5/12/2019
364 5 CH BBPB Nguyễn Thị Thơ thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Thơ 0973104816 1350/GCN-BBP 5/12/2019
365 6 CH BBPB Phạm Văn Thắng thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà , huyện Phú Xuyên Phạm Văn Thắng 0366033769 1483/GCN-BBP 16/12/2019
366 7 CH BBPB Nguyễn Văn Tuyến thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Tuyến 0976022625 1485/GCN-BBP 16/12/2019
367 8 CH BBPB Đào Ngọc Tân thôn Thượng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên Đào Ngọc Tân 0987721956 1521/GCN-BBP 19/12/2019
368 9 CH BBPB Đỗ Minh Hân thôn Hòa Khê, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên Đỗ Minh Hân 0975542694 1522/GCN-BBP 19/12/2019
369 10 CH BBPB Nguyễn Văn Tài thôn Thủy Trú, xã Bạch Hạ , huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Tài 0916931184 1523/GCN-BBP 19/12/2019
370 11 CH BBPB Lương Công Nghiệp thôn Văn Hội, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên Lương Công Nghiệp 0974686291 1526/GCN-BBP 19/12/2019
371 12 CH BBPB Đinh Văn Quyết thôn Phượng Vũ, xã Phượng Đức , huyện Phú Xuyên Đinh Văn Quyết 0972406206 1527/GCN-BBP 19/12/2019
372 13 CH BBPB Đào Thị Toàn thôn Đào Xá, xã Hoàng Long , huyện Phú Xuyên Đào Thị Toàn 0388252368 1528/GCN-BBP 19/12/2019
373 14 CH BBPB Đào Thành Công Chợ Đồng Vàng , xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên Đào Thành Công 0906125379 1529/GCN-BBP 19/12/2019
374 15 CH BBPB Tô Đức Vịnh thôn Kim Quy, xã Minh Tân , huyện Phú Xuyên Tô Đức Vịnh 0966537888 1531/GCN-BBP 19/12/2019
375 16 CH BBPB Lê Thị Lan thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long , huyện Phú Xuyên Lê Thị Lan 0982442455 1532/GCN-BBP 19/12/2019
376 17 CH BBPB Nguyễn Văn Thung thôn Thành Lập, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Thung 0346160348 1536/GCN-BBP 19/12/2019
377 18 CH BBPB Trần Văn Toản thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Trần Văn Toản 0372824926 1541/GCN-BBP 19/12/2019
378 19 CH BBPB Chung Thiện thôn Thành Lập 1, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Chung 0983578434 1542/GCN-BBP 19/12/2019
379 20 CH BBPB Bùi Văn Phương thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Bùi Văn Phương 0967352197 1623/GCN-BBP 27/12/2019
380 21 CH BBPB Nguyễn Đức Hạnh thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Nguyễn Đức Hạnh 0393218535 1624/GCN-BBP 27/12/2019
381 22 CH BBPB Nguyễn Thị Thêm thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Thêm 0987532162 1625/GCN-BBP 27/12/2019
382 23 CH BBPB Phạm Quang Thắng thôn Mai Trang, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Phạm Quang Thắng 0385557683 1628/GCN-BBP 27/12/2019
383 24 CH BBPB Lương Thị Chi Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên Lương Thị Chi 0962020982 1632/GCN-BBP 27/12/2019
384 25 CH BBPB Trần Văn Trường Thôn Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Trần Văn Trường 09622404357 1663/GCN-BBP 30/12/2019
385 26 CH BBPB Phạm Văn Có Thôn Tri Lễ, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên Phạm Văn Có 0974686291 1669/GCN-BBP 31/12/2019
386 27 CH BBPB Trần Minh Tiến Chợ Chảy, xã Văn Nhân, Phú Xuyên Trần Minh Tiến 0379724169 807/GCN-BBP 4/10/2019
387 28 CH BBPB Nguyễn Văn Chuyển Thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Chuyển 0917737919 889/GCN-BBP 18/10/2019
388 29 CH BBPB Phùng Minh Đức Thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên Phùng Minh Đức 0914641307 890/GCN-BBP 18/10/2019
389 30 CH BBPB Nguyễn Văn Hoạch thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can, Phú Xuyên Nguyễn Văn Hoạch 0382293805 1007/GCN-BBP 8/11/2019
390 31 CH BBPB Bùi Văn Thơ thôn Tư Can, xã Châu Can, Phú Xuyên Bùi Văn Thơ 0372640569 1008/GCN-BBP 8/11/2019
391 32 CH BBPB Điển Tiến thôn Bái Lễ, xã Châu Can, Phú Xuyên Nguyễn Thị Điển 0986031029 1009/GCN-BBP 8/11/2019
392 33 CH BBPB Hưng Hà thôn Bài Lễ, xã Châu Can, Phú Xuyên Nguyễn Văn Hưng 0386996771 1010/GCN-BBP 8/11/2019
393 34 CH BBPB Phạm Viết Tuyên thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên Phạm Viết Tuyên 0245326724 1190/GCN-BBP 25/11/2019
394 35 CH BBPB Trần Hồng Lăng thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên Trần Hồng Lăng 0979938751 1191/GCN-BBP 25/11/2019
395 36 CH BBPB Toàn Cung thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, Phú Xuyên Nguyễn Văn Toàn 0981137067 1192/GCN-BBP 25/11/2019
396 37 CH BBPB Lê Thị Anh thôn Thuỵ Phú, xã Thuỵ Phú, Phú Xuyên Lê Thị Anh 02433507374 1193/GCN-BBP 25/11/2019
397 38 CH BBPB Nguyễn Văn Sỹ Thôn Trãi, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Sỹ 0338943767 154/GCN-BBP 16/1/2020
398 39 CH BBPB Bùi Hữu Côi Thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên Bùi Hữu Côi 0985299711 155/GCN-BBP 16/1/2020
399 40 CH BBPB Kiều Văn Điệu Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên Kiều Văn Điệu 0378585452 156/GCN-BBP 16/1/2020
400 41 CH BBPB Đinh Thị Ngát Thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên Đinh Thị Ngát 0393399927 164/GCN-BBP 17/1/2020
401 42 CH BBPB Nghiêm Quang Vinh Thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Nghiêm Quang Vinh 0982566206 165/GCN-BBP 17/1/2020
402 43 CH BBPB Trần Văn Huy Thôn Kính Quy, xã Minh Tân Trần Văn Huy 0989382609 537/GCN-BBP 31/3/2020
403 44 CH BBPB Nguyễn Văn Sửu Thôn Nhân Sơn, xã Tri Thủy Nguyễn Văn Sửu 0383934146 538/GCN-BBP 31/3/2020
404 45 CH BBPB Lê Thị Nhung Thôn Thần Quy, xã Minh Tân Lê Thị Nhung 0945216167 539/GCN-BBP 31/3/2020
405 46 CH BBPB Nguyễn An Hợp Thôn Khang Thái, xã Khai Thái Nguyễn An Hợp 0392728876 598/GCN-BBP 16/4/2020
406 47 CH BBPB Lê Mạnh Cường Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên Lê Mạnh Cường ;0946730835 942/GCN-BBP 30/6/2020
407 48 CH BBPB Vương Huyền Trang Thôn Trung, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên Vương Huyền Trang 0377209203 943/GCN-BBP 30/6/2020
408 49 CH BBPB Nguyễn Thị Thinh Thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Thinh 0912490854 944/GCN-BBP 30/6/2020
409 50 CH BBPB Nguyễn Thị Ngoan Thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Ngoan 0383611109 945/GCN-BBP 30/6/2020
410 51 CH BBPB Nguyễn Thị Huyền Thôn Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Huyền 0914521708 1428/GCN-BBP 31/8/2020
411 52 CH BBPB Dương Văn Quỹ Thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên Dương Văn Quỹ 0985463858 1429/GCN-BBP 31/8/2020
412 53 CH BBPB Nguyễn Thị Hiện Thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Hiện 0357172106 1430/GCN-BBP 31/8/2020
413 54 CH BBPB Vũ Xuân Đắc Thôn Phú Gia, thị trấn Phú Minh , huyện Phú Xuyên Vũ Xuân Đắc 0912239400 1431/GCN-BBP 31/8/2020
414 55 CH BBPB Lê Thị Hà Thôn Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên Lê Thị Hà 09877504650 1432/GCN-BBP 31/8/2020
415 56 CH BBPB Ngoãn Luân Thôn Kiều Đoài, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên Nguyễn Thị Luân 0972466139 1433/GCN-BBP 31/8/2020
416 57 CH BBPB Bùi Văn Quy Thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên Bùi Văn Quy 0986358567 1434/GCN-BBP 31/8/2020
417 58 CH BBPB Đào Thị Viển Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên Đào Thị Viển 0372638163 1504/GCN-BBP 8/9/2020
418 59 CH BBPB Lưu Thị Kết Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên Lưu Thị Kết 0393955087 1505/GCN-BBP 8/9/2020
419 60 CH BBPB Lê Văn Cường Thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên Lê Văn Cường 0386299775 1506/GCN-BBP 8/9/2020
420 61 CH BBPB Vũ Thị Huê Thôn Khả Liễu, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên Vũ Thị Huê 0979298466 1507/GCN-BBP 8/9/2020
421 62 CH BBPB Phan Thị Chuyền Thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên Phan Thị Chuyền 0966629320 1508/GCN-BBP 8/9/2020
422 63 CH BBPB Hoàng Thị Thơm Thôn Đồng Phố, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên Hoàng Thị Thơm 0365039785 1509/GCN-BBP 8/9/2020
423 64 CH BBPB Phạm Thị Hoa Thôn Thần Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên Phạm Thị Hoa 035891294 1510/GCN-BBP 8/9/2020
  VIII Huyện Chương Mỹ          
424 1 CH BBPB Nguyễn Thị Chuộng Thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ Nguyễn Thị Chuộng 0966863507 05/GCN-BBP 2/1/2020
425 2 CH BBPB Trần Tiến Bộ Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên Trần Tiến Bộ 0989.440.133 1063/GCN-BBP 13/11/2019
426 3 CH BBPB Ngô Đình Khanh Thôn Chúc Đồng 2, xã Thụy Hương Ngô Đình Khanh 0969.838.819 1064/GCN-BBP 13/11/2019
427 4 CH BBPB Nguyễn Minh Phương Thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên Nguyễn Minh Phương 0977.995.520 1067/GCN-BBP 13/11/2019
428 5 CH BBPB Nguyễn Văn Nam Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu Nguyễn Văn Nam 0973.859.388 1160/GCN-BBP 21/11/2019
429 6 CH BBPB Hồ Thị Bắc Thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương Hồ Thị Bắc 0983.447.205 1161/GCN-BBP 21/11/2019
430 7 CH BBPB Bùi Xuân Lối Thôn Yên Nhân, xã Hòa Chính Bùi Xuân Lối 0333.953.691 1162/GCN-BBP 21/11/2019
431 8 CH BBPB Đỗ Đình Nguyên Thôn 1, xã Quảng Bị Đỗ Đình Nguyên 0982.998.508 1163/GCN-BBP 21/11/2019
432 9 CH BBPB Trịnh Thị Hằng Xóm Làng, xã Đại Yên Trịnh Thị Hằng 0975.455.165 1168/GCN-BBP 21/11/2019
433 10 CH BBPB Trịnh Danh Luân Thôn Long Châu, xã Phụng Châu Trịnh Danh Luân 0978.222.535 1169/GCN-BBP 21/11/2019
434 11 CH BBPB Trần Văn Lĩnh Thôn Yên Trường, xã Trường Yên Trần Văn Lĩnh 0359.353.293 1171/GCN-BBP 21/11/2019
435 12 CH BBPB Phạm Khắc Hiền Xóm Đường, xã Đại Yên Phạm Khắc Hiền 0836.701.929 1172/GCN-BBP 21/11/2019
436 13 CH BBPB Lê Văn Dũng Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu Lê Văn Dũng 0975.864.167 1173/GCN-BBP 21/11/2019
437 14 CH BBPB Lê Đình Thông Cụm dân cư số 3, thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu Lê Đình Thông 0386.226.927 1278/GCN-BBP 12/2/2019
438 15 CH BBPB Trịnh Bá Tiếp Thôn Nội An, xã Đại yên Trịnh Bá Tiếp 0345.467.496 1283/GCN-BBP 12/3/2019
439 16 CH BBPB Lê Thị Thu Hiền Thôn Đồi Chè, xã Thanh Bình Lê Thị Thu Hiền 0352.275.345 1284/GCN-BBP 12/3/2019
440 17 CH BBPB Nguyễn Đức Tú Thôn Chúc Đồng , xã Thụy Hương Nguyễn Đức Tú 0983.462.362 1285/GCN-BBP 12/3/2019
441 18 CH BBPB Đặng Thị Khanh Thôn Phú Bến, xã Thụy Hương Đặng Thị Khanh 0337.500.924 1382/GCN-BBP 12/6/2019
442 19 CH BBPB Trịnh Trọng Duyến Thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong Trịnh Trọng Duyến 0984.381.962 1513/GCN-BBP 19/12/2019
443 20 CH BBPB Nguyễn Thị Nghị Thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong Nguyễn Thị Nghị 0974.958.477 1515/GCN-BBP 19/12/2019
444 21 CH BBPB Hồ Sỹ Gang Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa Hồ Sỹ Gang 0344.818.160 1516/GCN-BBP 19/12/2019
445 22 CH BBPB Quang Thiết Thôn Mới, xã Hồng Phong Bùi Văn Quang 0972.351.467 1517/GCN-BBP 19/12/2019
446 23 CH BBPB Nguyễn Thị Hộ Xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Yên Nguyễn Thị Hộ 0365.745.010 1586/GCN-BBP 24/12/2019
447 24 CH BBPB Bùi Đắc Mạnh Xóm Tân Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên Bùi Đắc Mạnh 0393.078.236 1587/GCN-BBP 24/12/2019
448 25 CH BBPB Vũ Đình Tỉnh Km31-QL6, thôn Tiến Ân, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ Vũ Đình Tỉnh 0984916359 908/GCN-BBP 23/10/2019
449 26 CH BBPB Nguyễn Văn Dũng thôn Võ Lao, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Dũng 0375288754 961/GCN-BBP 1/11/2019
450 27 CH BBPB Trịnh Viết Nhuận Thôn 2, xã Quảng Bị, Chương Mỹ Trịnh Viết Nhuận 0904371909 962/GCN-BBP 1/11/2019
451 28 CH BBPB Nguyễn Thị Oanh Xóm Trại, xã Đại yên, Chương Mỹ Nguyễn Thị Oanh 033956312 963/GCN-BBP 1/11/2019
452 29 HKD Bùi Đình Nhất thôn Lam Điền, xã Lam Điền, Chương Mỹ Bùi Đình Nhất 0963590487 1501/GCN-BBP 8/9/2020
453 30 HKD Nguyễn Thị Thi thôn Lam Điền, xã Lam Điền, Chương Mỹ Nguyễn Thị Thi 0966392736 1502/GCN-BBP 8/9/2020
454 31 HKD Nguyễn Thế Thụ thôn Đại Từ, xã Lam Điền, Chương Mỹ Nguyễn Thế Thụ 0974717926 1939/GCN-BBP 14/9/2020
455 32 HTX DV nông nghiệp tổng hợp Chúc Sơn xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ Đào Xuân Minh 0915503268 1638/GCN-BBP 21/9/2020
456 33 HKD Tô Văn Phi thôn Yên Khê, xã Đại Yên, Chương Mỹ Tô Văn Phi 0989173582 1639/GCN-BBP 21/9/2020
457 34 HKD Dương Thị Ánh Tuyết thôn Yên Khê, xã Đại Yên, Chương Mỹ Dương Thị Ánh Tuyết 0968635162 1640/GCN-BBP 21/9/2020
458 35 HKD Nguyễn Tiến Huy thôn Lam Điền, xã Lam Điền, Chương Mỹ Nguyễn Tiến Huy 0343866832 1754/GCN-BBP 5/10/2020
459 36 HKD Vũ Văn Mậu Đội 2, thông Đồng Nanh, xã Tiên Phong, Chương Mỹ Vũ Văn Mậu 0396222612 1755/GCN-BBP 5/10/2020
460 37 HKD Lê Thị Thật thông Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ Lê Thị Thật 0384198874 1756/GCN-BBP 5/10/2020
461 38 HKD Đặng Thị Vân thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ Đặng Thị Vân 0989837676 2107/GCN-BBP 7/12/2020
462 39 Nguyễn Duy Sinh thôn Đồng lệ, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ Nguyễn Duy Sinh 0974132516 2108/GCN-BBP 7/12/2020
463 40 HKD Trần Thị Tơ Xóm 10, thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, Chương Mỹ Trần Thị Tơ 0382290712 2109/GCN-BBP 7/12/2020
464 41 HKD Nguyễn Văn Tuấn thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, Chương Mỹ Nguyễn Văn Tuấn 0369083204 2110/GCN-BBP 7/12/2020
465 42 HKD Trịnh Thị Tân thôn Đồng lệ, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ Trịnh Thị Tân 0355820008 2111/GCN-BBP 7/12/2020
466 43 HKD Trương Hữu Thường thôn Đồng lệ, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ Trương Hữu Thường 0768208753 2112/GCN-BBP 7/12/2020
  IX Huyện Đan Phượng          
467 1 CH BBPB Hiền Hiền Cụm 6, Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền 968908763 1479/GCN-BBP 16/12/2019
468 2 CH BBPB Chu Thị Xuân Thôn Địch Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng Chu Thị Xuân 979648263 1484/GCN-BBP 16/12/2019
469 3 CH BBPB Hoàng Khắc Hải Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng Hoàng Khắc Hải 383471355 1533/GCN-BBP 19/12/2019
470 4 CH BBPB Bùi Thị Cúc Thôn Thọ Vực, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng Bùi Thị Cúc 818320858 1540/GCN-BBP 19/12/2019
471 5 CH BBPB Nguyễn Duy Thanh Thôn 5, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng Nguyễn Duy Thanh 979671260 1614/GCN-BBP 27/12/2019
472 6 CH BBPB Phạm Văn Huỳnh Thôn Bá Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng Phan Văn Huỳnh 349099491 1630/GCN-BBP 27/12/2019
473 7 CH BBPB Dậu Sửu Thôn 4, xã Trung Châu, Đan Phượng Nguyễn Văn Dậu 0976297126 909/GCN-BBP 23/10/2019
474 8 CH BBPB Bùi Cao Cường Khu Trễu, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng Bùi Cao Cường 0905348668 910/GCN-BBP 23/10/2019
475 9 CH BBPB Đặng Văn Cương Thôn 4, xã Trung Châu, Đan Phượng Đặng Văn Cương 0976811513 936/GCN-BBP 29/10/2019
476 10 CH BBPB Doãn Thị Nhung Thôn 2, xã Trung Châu, Đan Phượng Doãn Thị Nhung 0372323899 937/GCN-BBP 29/10/2019
477 11 CH BBPB Chu Văn Thuỷ Cụm 8, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng Chu Văn Thuỷ 0972836183 1041/GCN-BBP 12/11/2019
478 12 CH BBPB Thành Chi Số 13 ngõ Đinh Thị, cụm 1, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Thành 0385293547 1042/GCN-BBP 12/11/2019
479 13 CH BBPB Son Lan Số 01 đường 79, cụm 11, thôn Đan Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng Chu Hữu Son 0352325256 1043/GCN-BBP 12/11/2019
480 14 CH BBPB Nguyễn Phan Tráng Cụm 10, xã Tân Hội, Đan Phượng Nguyễn Phan Tráng 0987270993 1044/GCN-BBP 12/11/2019
481 15 CH BBPB Bùi Thị Liên Số 70 đường Trung Thuý, thôn 2, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng Bùi Thị Liên 0973727510 1045/GCN-BBP 12/11/2019
482 16 CH BBPB Trần Thị Thuý Hoà Số 1, đường Vân Thuỷ, thôn 3, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng Trần Thị Thuý Hoà 0353927068 1046/GCN-BBP 12/11/2019
483 17 CH BBPB Đỗ Văn Thái thôn Trung Thành, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng Đỗ Văn Thái 0396698644 1047/GCN_BBP 12/11/2019
484 18 Ch BBPB Bùi Quang Thanh Số 62/254 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng Bùi Quang Thanh 0988806355 1048/GCN-BBP 12/11/2019
485 19 CH BBPB Phạm Văn Huấn Khu Đồng Sậy-Trẫm Sau, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng Phạm Văn Huấn 0968426668 1049/GCN-BBP 12/11/2019
486 20 CH BBPB Tạ Văn Mỹ Thôn Thọ Vực, xã Đồng Tháp, Đan Phượng Tạ Văn Mỹ 0966986030 661/GCN-BBP 4/5/2020
487 21 CH BBPB Trần Thị Điệp Cụm 6, xã Thọ An, huyện Đan Phượng Trần Thị Điệp 0949563131 662/GCN-BBP 4/5/2020
488 22 CH BBPB Yến Phận Cụm 2, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng Bùi Thị Yến 0377853318 785/GCN-BBP 28/5/2020
489 23 CH BBPB Loan Huân Thôn Đông Hải, xã Thọ An, huyện Đan Phượng Lê Thị Loan 0332608294 798/GCN-BBP 1/6/2020
490 24 CH BBPB Lê Văn Tưu Cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng Lê Văn Tưu 0985748963 1622/GCN-BBP 17/9/2020
491 25 CH BBPB Sông Thao Thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Thao 0374954597 1623/GCN-BBP 17/9/2020
492 26 CH BBPB Minh Hiệu Thôn An Sơn 1, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng Đỗ Thị Minh 0383254956 1624/GCN-BBP 17/9/2020
493 27 CH BBPB Nguyễn Quốc Sơn Thôn Hạ Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng Nguyễn Quốc Sơn 0989152259 1688/GCN-BBP 25/9/2020
494 28 CH BBPB Nga Sở Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng Nguyễn Quốc Sở 0978205053 1709/GCN-BBP 29/9/2020
495 29 CH BBPB Nguyễn Văn Tĩnh Thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Tĩnh 0335179064 1943/GCN-BBP 2/11/2020
496 30 CH BBPB Nguyễn Xuân Đạo Thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng Nguyễn Xuân Đạo 0986587570 1944/GCN-BBP 2/11/2020
  X Huyện Thạch Thất          
497 1 CH BBPB Lê Quốc Hoà chợ Cò, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất Lê Quốc Hoà 0985988605 938/GCN-BBP 29/10/2019
498 2 CH BBPB Nguyễn Thị Khương Thôn Luồng, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Khương 0369835215 939/GCN-BBP 29/10/2019
499 3 CH BBPB Kiều Thị Tuyến Thôn Đồng Sở, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất Kiều Thị Tuyến 0376153625 986/GCN-BBP 5/11/2019
500 4 CH BBPB Trần Thị Đào thôn Phú Thứ, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất Trần Thị Đào 0908416185 1068/GCN-BBP 14/11/2019
501 5 CH BBPB Hoàng Mạnh Phú thôn Phú Thứ, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất Hoàng Mạnh Phú 0972161356 1069/GCN-BBP 14/11/2019
502 6 CH BBPB Nguyễn Thị Đào thôn Phú Thứ, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Đào 0986635841 1070/GCN-BBP 14/11/2019
503 7 CH BBPB Đỗ Thị Thu thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Xuyên, huyện Thạch Thất Đỗ Thị Thu 0354.746.989 1141/GCN-BBP 20/11/2019
504 8 CH BBPB Nguyễn Đức Hải Long thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Xuyên, huyện Thạch Thất Nguyễn Đức Hải Long 0972036685 1142/GCN-BBP 20/11/2019
505 9 CH BBPB Phạm Thị Liên thôn Đầm Bối, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất Phạm Thị Liên 0395.105.738 1143/GCN-BBP 20/11/2019
506 10 CH BBPB Trần Thị Thanh thôn Sen Trì, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất Trần Thị Thanh   1251/GCN-BBP 29/11/2019
507 11 CH BBPB Nguyễn Văn Nhã thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Nhã 0397221163 1252/GCN-BBP 29/11/2019
508 12 Ch BBPB Nguyễn Văn Thuyên thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Thuyên 0387991954 1316/GCN-BBP 4/12/2019
509 13 CH BBPB Nguyễn Văn Kim đường 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Kim 0976653666 1317/GCN-BBP 4/12/2019
510 14 CH BBPB Phí Đình Tứ thôn Hoà Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất Phí Đình Tứ 0945675529 1434/GCN-BBP 12/12/2019
511 15 CH BBPB Vũ Thị Hiển thôn 9, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất Vũ Thị Hiển 0987756901 1656/GCN-BBP 30/12/2019
512 16 CH BBPB Nguyễn Duy Dinh thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất Nguyễn Duy Dinh 0364610778 1661/GCN-BBP 30/12/2019
513 17 CH BBPB Nguyễn Thị Huệ Thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu Nguyễn Thị Huệ 0394559669 509/GCN-BBP 26/3/2020
514 18 CH BBPB Cao Thị Hiền Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu Cao Thị Hiền 0964124880 510/GCN-BBP 26/3/2020
515 19 CH BBPB Nguyễn Thị Nhung Thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu Nguyễn Thị Nhung 0964124880 511/GCN-BBP 26/3/2020
516 20 HTX NN Dị Nậu Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu Nguyễn Thị Thành ;0393647829 512/GCN-BBP 26/3/2020
517 21 CH BBPB Vũ Đình Thực Thôn Gò Chói, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất Vũ Đình Thực 0976754769 800/GCN-BBP 2/6/2020
518 22 CH BBPB Đỗ Văn Thảo Thôn Gò Chói, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất Đỗ Văn Thảo 0985456837 801/GCN-BBP 2/6/2020
519 23 CH BBPB Nguyễn Tùng Sơn Thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất Nguyễn Tùng Sơn 0902451985 845/GCN-BBP 15/6/2020
520 24 CH BBPB Nguyễn Văn Tâm Thôn Nội Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Tâm 0972473986 846/GCN-BBP 15/6/2020
521 25 CH BBPB Nguyễn Thị Vinh Thôn 5, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Vinh 0358548975 848/GCN-BBP 15/6/2020
522 26 CH BBPB Khuất Thị Hải Thôn Đình Rối, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất Khuất Thị Hải 0329664082 871/GCN-BBP 19/6/2020
523 27 CH BBPB Kiều Thị Khuyên Thôn Ngọc Lâu, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất Kiều Thị Khuyên 0353960407 872/GCN-BBP 19/6/2020
524 28 HTX Đại Đồng Thôn Hàn Chùa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất Vũ Khắc An 0365451946 917/GCN-BBP 24//6/2020
525 29 CH BBPB Nguyễn Thị Tuất Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Tuất 0396288068 1141/GCN-BBP 7/8/2020
526 30 CH BBPB Nguyễn Thị Viện Thôn 3, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Viện 0397188949 1142/GCN-BBP 7/8/2020
527 31 CH BBPB Chu Thị Chúc Thôn 4, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất Chu Thị Chúc 0987259706 1208/GCN-BBP 14/8/2020
528 32 CH BBPB Nguyễn Thị Quyên Thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Quyên 0912427618 1218/GCN-BBP 17/8/2020
529 33 CH BBPB Nguyễn Thị Chiến Thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Chiến 0338840155 1272/GCN-BBP 20/8/2020
530 34 CH BBPB Nguyễn Văn Duẩn Thôn Thuống, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Duẩn 0347947649 1479/GCN-BBP 3/9/2020
531 35 CH BBPB Cấn Văn Thắng Thôn 6, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất Cấn Văn Thắng 0987757828 1653/GCN-BBP 21/9/2020
532 36 CH BBPB Đỗ Thị Hòe Thôn 6, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất Đỗ Thị Hòe 0394046943 1654/GCN-BBP 21/9/2020
533 37 CH BBPB Phí Thị Hoa Thôn 2, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất Phí Thị Hoa 0975597952 1655/GCN-BBP 21/9/2020
534 38 CH BBPB Nguyễn Thị Hậu Thôn 5, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Hậu 0982445913 1658/GCN-BBP 21/9/2020
535 39 CH BBPB Nguyễn Văn Tân Thôn 4, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Tân 0915121448 1809/GCN-BBP 12/10/2020
536 40 CH BBPB Nguyễn Văn Hiên Thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Hiên 0337843683 2033/GCN-BBP 18/11/2020
  XI Huyện Sóc Sơn          
537 1 CH BBPB Nguyễn Thị Nghệ thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Nghệ 0979640530 964/GCN-BBP 1/11/2019
538 2 CH BBPB Dương Văn Liên thôn Mai Đoài, xã Mai Đình, Sóc Sơn Dương Văn Liên 0363750337 965/GCN-BBP 1/11/2019
539 3 CH BBPB Lưu Thị Hiền thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn Lưu Thị Hiền 0363673097 966/GCN-BBP 1/11/2019
540 4 CH BBPB Ngô Thị Hường thôn Thế Trạch, xã Mai ĐÌnh, huyện Sóc Sơn Ngô Thị Hường 0962859721 967/GCN-BBP 1/11/2019
541 5 CH BBPB Trương Thị Nga thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, Sóc Sơn Trương Thị Nga 0979640530 968/GCN-BBP 1/11/2019
542 6 CH BBPB Lưu Văn Tiến thôn Nội Phật, xã Mai ĐÌnh, Sóc Sơn Lưu Văn Tiến 0975778161 969/GCN-BBP 1/11/2019
543 7 CH BBPB Nguyễn Văn Minh thôn Thuỵ Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Minh 0973991011 1012/GCN-BBP 11/11/2019
544 8 CH BBPB Đỗ Thị Hoa Phú Lâu, thôn 2, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Đỗ THị Hoa 0363903693 1071/GCN-BBP 14/11/2019
545 9 CH BBPB Dương Văn Linh thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, Sóc Sơn Dương Văn Linh 0365126262 1072/GCN-BBP 14/11/2019
546 10 CH BBPB Hoàng Thị Thanh Phú Lâu, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Hoàng Thị Thanh 0369468519 1073/GCN-BBP 14/11/2019
547 11 CH BBPB Nguyễn Thị Tuất thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Tuất 0374415009 1074/GCN-BBP 14/11/2019
548 12 CH BBPB Đỗ Thị Chín khu chợ, thôn Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn Đỗ Thị Chín 0358874929 1075/GCN-BBP 14/11/2019
549 13 CH BBPB Ngô Thị Phong thôn 1, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Ngô Thị Phong 0979445720 1076/GCN-BBP 14/11/2019
550 14 CH BBPB Nguyễn Văn Chung thôn Bắc Hạ, xã Quang Tiến, Sóc Sơn Nguyễn Văn Chung 0348052767 1665/GCN-BBP 31/12/2019
551 15 CH BBPB Nguyễn Thị Hương thôn Đồng Dành, xã Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Hương 0977917141 1622/GCN-BBP 27/12/2019
552 16 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Xuân thôn Phúc Thọ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Thanh Xuân 0326581863 57/GCN-BBP 6/1/2020
553 17 CH BBPB Tạ Hạnh thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn Tạ Văn Hạnh 0983329862 58/GCN-BBP 6/1/2020
554 18 CH BBPB Nguyễn Thị Ky thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Ky 0385266954 65/GCN-BBP 7/1/2020
555 19 CH BBPB Dương Đức Hùng thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn Dương Đức Hùng 0976655527 66/GCN-BBP 7/1/2020
556 20 CH BBPB Nguyễn Thị Phượng thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Phượng 0968566205 67/GCN-BBP 7/1/2020
557 21 CH BBPB Đỗ Thị Hồng thôn Tân Phúc, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Đỗ Thị Hồng 0948500258 68/GCN-BBP 7/1/2020
558 22 CH BBPB Lê Thị Thủy thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn Lê Thị Thủy 0387472199 71/GCN-BBP 7/1/2020
559 23 CH BBPB Nguyễn Văn Lưu Thôn Xuân Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Lưu 0857787603 166/GCN-BBP 17/1/2020
560 24 CH BBPB Nguyễn Văn Hoàn Thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Hoàn 0984975784 260/GCN-BBP 14/2/2020
561 25 CH BBPB Nguyễn Văn Xạ Thôn Đạo Thượng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Xạ 0988670063 264/GCN-BBP 17/2/2020
562 26 CH BBPB Đỗ Văn Quyết Thôn Ngô Đạo, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn Đỗ Văn Quyết 0973520952 265/GCN-BBP 17/2/2020
563 27 CH BBPB Hoàng Thị Thanh Thôn Trung Kiên, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn Hoàng Thị Thanh 0976065461 266/GCN-BBP 17/2/2020
564 28 CH BBPB Hoàng Thị Thanh Thôn Đồng Thố, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Hoàng Thị Thanh 0987509612 267/GCN-BBP 17/2/2020
565 29 CH BBPB Đàm Thị Tuất Thôn Kim Sơn, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Đàm Thị Tuất 0364367697 281/GCN-BBP 19/2/2020
566 30 CH BBPB Trần Thị Lĩnh Thôn Hương Ninh, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Trần Thị Lĩnh 0362661989 282/GCN-BBP 19/2/2020
567 31 CH BBPB Hà Việt Hùng Thôn Trung Lương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn Hà Việt Hùng 0973306118 308/GCN-BBP 26/2/2020
568 32 CH BBPB Nguyễn Thị Hội Thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Hội 0384410344 309/GCN-BBP 26/2/2020
569 33 CH BBPB Nguyễn Thị Yên Thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Yên 0333932357 310/GCN-BBP 26/2/2020
570 34 CH BBPB Trần Thị Minh Xinh Thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn Trần Thị Minh Xinh 0966119404 311/GCN-BBP 26/2/2020
571 35 CH BBPB Phạm Thị Tho Thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn Phạm Thị Tho 0989282590 312/GCN-BBP 26/2/2020
572 36 CH BBPB Nguyễn Đức Thắng Thôn Thái Đường, xã Hiền Ninh Nguyễn Đức Thắng 0976157348 351/GCN-BBP 4/3/2020
573 37 CH BBPB Nguyễn Thị Vui Thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược Nguyễn Thị Vui 0358008018 389/GCN-BBP 10/3/2020
574 38 CH BBPB Nguyễn Xuân Trường Thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược Nguyễn Xuân Trường 0916610761 390/GCN-BBP 10/3/2020
575 39 CH BBPB Nguyễn Thị Đạc Thôn Cộng Hòa, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Đạc 0988473985 417/GCN-BBP 12/3/2020
576 40 CH BBPB Lê Thị Chanh Thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược,Sóc Sơn Lê Thị Chanh 0966936748 424/GCN-BBP 13/3/2020
577 41 CH BBPB Nguyễn Thị Bằng Thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược Nguyễn Thị Bằng 0362661989 459/GCN-BBP 19/3/2020
578 42 CH BBPB Xuyền Quang Thôn Lương Phúc, xã Việt Long Nguyễn Thị Xuyền 0344440206 499/GCN-BBP 25/3/2020
579 43 CH BBPB Trần Văn Định Thôn Hương Gia, xã Phú Cường Trần Văn Định 0399948677 500/GCN-BBP 25/3/2020
580 44 CH BBPB Nguyễn Thị Tình Thôn An Trung, xã Tân Dân Nguyễn Thị Tình 0359335897 505/GCN-BBP 26/3/2020
581 45 CH BBPB Nguyễn Thị Đương Thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân Nguyễn Thị Đương 0976057052 506/GCN-BBP 26/3/2020
582 46 CH BBPB Lê Thị Hà Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân Lê Thị Hà 0984772475 507/GCN-BBP 26/3/2020
583 47 CH BBPB Bùi Thị Xuân Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh Bùi Thị Xuân 0358664995 508/GCN-BBP 26/3/2020
584 48 CH BBPB Nguyễn Văn Nhân Thôn An Trung, xã Tân Dân Nguyễn Văn Nhân 0977482833 534/GCN-BBP 31/3/2020
585 49 CH BBPB Phùng Văn Duyên Thôn Xuân Áp, xã Tân Dân Phùng Văn Duyên 0978851628 535/GCN-BBP 31/3/2020
586 50 CH BBPB Phạm Thị Bảy Thôn Ninh Nội, xã Tân Dân Phạm Thị Bảy 0985064641 536/GCN-BBP 31/3/2020
587 51 CH BBPB Chu Thị Vụ Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân Chu Thị Vụ 0368699860 549/GCN-BBP 1/4/2020
588 52 CH BBPB Hà Thị Vui Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân Hà Thị Vui 0347196490 550/GCN-BBP 1/4/2020
589 53 CH BBPB Dương Thị Huế Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân Dương Thị Huế 0962286132 597/GCN-BBP 16/4/2020
590 54 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Thôn Tân Lương, xã Hiền Ninh, Sóc Sơn Nguyễn Thị Thanh 0353337941 772/GCN-BBP 27/5/2020
591 55 CH BBPB Bùi Văn Đông Đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn Bùi Văn Đông 0915700370 773/GCN-BBP 27/5/2020
592 56 CH BBPB Lưu Thị Dung Chùa Nấu, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn Lưu Thị Dung 0987456601 774/GCN-BBP 27/5/2020
593 57 CH BBPB Nguyễn Thị Mên Thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh, Sóc Sơn Nguyễn Thị Mên 0345702215 782/GCN-BBP 28/5/2020
594 58 CH BBPB Lê Thị Ngân Thôn Thái Đường, xã Hiền Ninh, Sóc Sơn Lê Thị Ngân 0977557972 783/GCN-BBP 28/5/2020
595 59 CH BBPB Nguyễn Thị Tuyết Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, Sóc Sơn Nguyễn Thị Tuyết 0983980251 784/GCN-BBP 28/5/2020
596 60 CH BBPB Nguyễn Thị Thúy Đào Thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Thúy Đào 0355173990 918/GCN-BBP 24/6/2020
597 61 CH BBPB Đào Đình Hồng Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn Đào Đình Hồng 0393810846 921/GCN-BBP 29/6/2020
598 62 CH BBPB Nguyễn Hữu Chí Đường Quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn Nguyễn Hữu Chí 0984527409 931/GCN-BBP 30/6/2020
599 63 CH BBPB Vũ Văn Hạnh Thôn Ngô Đạo, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn Vũ Văn Hạnh 0943684669 1102/GCN-BBP 30/7/2020
600 64 CH BBPB Trần Thị Mai Thôn Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Trần Thị Mai 0334766842 1116/GCN-BBP 3/8/2020
601 65 CH BBPB Phạm Thị Tuyết Mai Thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Phạm Thị Tuyết Mai 0382319154 1117/GCN-BBP 3/8/2020
602 66 CH BBPB Lê Thị Yến Thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Lê Thị Yến 093055161 1118/GCN-BBP 3/8/2020
603 67 CH BBPB Bùi Thị Nên Thôn Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Bùi Thị Nên 0372152895 1160/GCN-BBP 10/8/2020
604 68 CH BBPB Đặng Thị Lương Thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn Đặng Thị Lương 0374229027 1161/GCN-BBP 10/8/2020
605 69 CH BBPB Nguyễn Thị Lụa Thôn Thanh Huệ Đình, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Lụa 0383016133 1162/GCN-BBP 10/8/2020
606 70 CH BBPB Tạ Hữu Động Thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn Tạ Hữu Động 0972515393 1163/GCN-BBP 10/8/2020
607 71 CH BBPB Nguyễn Văn Thể Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Thể 0912989366 1164/GCN-BBP 10/8/2020
608 72 CH BBPB Nguyễn Văn Chức Thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Chức 0984853636 1165/GCN-BBP 10/8/2020
609 73 CH BBPB Kinh doanh Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Sáng 039496174 1166/GCN-BBP 10/8/2020
610 74 CH BBPB Nguyễn Thị Đỗ Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Đỗ 0329879594 1167/GCN-BBP 10/8/2020
611 75 CH BBPB Hà Luyện Thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Vũ Bá Hà 0364230228 1207/GCN-BBP 14/8/2020
612 76 CH BBPB Nguyễn Thị Chí Thôn 4, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Chí 0338374991 1209/GCN-BBP 14/8/2020
613 77 CH BBPB Ngô Văn Thìn Thôn Xuân Bảng, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Ngô Văn Thìn 0394066330 1267/GCN-BBP 20/8/2020
614 78 CH BBPB Cát Thị Oanh Thôn Xuân Bảng, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Cát Thị Oanh 0979920714 1268/GCN-BBP 20/8/2020
615 79 CH BBPB Nguyễn Đức Công Thôn Liên Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Nguyễn Đức Công 0357157049 1338/GCN-BBP 25/8/2020
616 80 CH BBPB Hoàng Thị Thắm Thôn Yên Phú, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn Hoàng Thị Thắm 0392347415 1344/GCN-BBP 26/8/2020
617 81 CH BBPB Nguyễn Thị Huyền Thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Huyền 0327982012 1345/GCN-BBP 26/8/2020
618 82 CH BBPB Nguyễn Thu Phương Thôn Mai Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thu Phương 0985282877 1412/GCN-BBP 31/8/2020
619 83 CH BBPB Trần Văn Hồng Thôn Mai Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn Trần Văn Hồng 0335231345 1413/GCN-BBP 31/8/2020
620 84 CH BBPB Nguyễn Đình Bằng Thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn Nguyễn Đình Bằng 0376332521 1514/GCN-BBP 8/9/2020
621 85 CH BBPB Nguyễn Thị Kỷ Thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Kỷ 0343950254 1586/GCN-BBP 16/9/2020
622 86 CH BBPB Nguyễn Thị Linh Thôn Thượng, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Linh 0358814378 1587/GCN-BBP 16/9/2020
623 87 CH BBPB Lý Thị Hoa Thôn Đoài, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn Lý Thị Hoa 0385601169 1607/GCN-BBP 16/9/2020
624 88 CH BBPB Nguyễn Văn Khánh Thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Khánh 0393363470 1608/GCN-BBP 16/9/2020
625 89 CH BBPB Trần Văn Thể Thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn Trần Văn Thể 0396200723 1609/GCN-BBP 16/9/2020
626 90 CH BBPB Đoàn Đảng Thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Đoàn 0986431773 1873/GCN-BBP 19/10/2020
627 91 HKD Vũ Thị Thắm thôn Trung Kiên, xã Trung Giã, Sóc Sơn Vũ Thị Thắm 0394.139.713 1641/GCN-BBP 21/9/2020
628 92 HKD Hoàng Thị Trang xóm Ba Ngoài, thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, Sóc Sơn Hoàng Thị Trang 0945647969 1665/GCN-BBP 22/9/2020
629 93 HKD Hà Văn Vụ thôn Thạch lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn Hà Văn Vụ 0345839799 1666/GCN-BBP 22/9/2020
630 94 HKD Chu Thị Ba thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn Chu Thị Ba 0366948826 1667/GCN-BBP 22/9/2020
631 95 HKD Nguyễn Thị Viền thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, Sóc Sơn Nguyễn Thị Viền 0359623345 1681/GCN-BBP 25/9/2020
632 96 HKD Dương Thị Liên Xóm Tân Phúc, thôn 5, xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn Dương Thị Liên 0985885461 1753/GCN-BBP 5/10/2020
633 97 HKD Nguyễn Văn Tuấn thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, Sóc Sơn Nguyễn Văn Tuấn 0374162457 1810/GCN-BBP 12/10/2020
634 98 HKD Vĩnh thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, Sóc Sơn Ngô Thị Vĩnh 0974532918 1828/GCN-BBP 15/10/2020
635 99 HKD Sinh Kê thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, Sóc Sơn Dương Thị Kê 0333976897 1829/GCN-BBP 15/10/2020
636 100 HKD Nguyễn Sơn Hà thôn Lương Phúc, xã Việt Long, Sóc Sơn Nguyễn Sơn Hà 0374222179 1970/GCN-BBP 9/11/2020
637 101 HKD Vũ Thị Xuân thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, Sóc Sơn Vũ Thị Xuân 0973797805 1990/GCN-BBP 11/11/2020
638 102 HKD Cao Tiến Dũng thôn Vụ Bản, xã Minh Trí, Sóc Sơn Cao Tiến Dũng 0984718164 2113/GCN-BBP 7/12/2020
639 103 HKD Đỗ Văn Thắng thôn An Lạc, xã Trung Giã, Sóc Sơn Đỗ Văn Thắng 0357287187 2196/GCN-BBP 21/12/2020
  XII Huyện Thanh Trì          
640 1 CH BBPB An Thị Bích Hảo Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì An Thị Bích Hảo 902423825 1334/GCN-BBP 5/11/2019
641 2 CH BBPB Nguyễn Thị Cúc Xóm 1, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Cúc 858825818 1335/GCN-BBP 5/11/2019
642 3 CH BBPB Trần Thị Thuần Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì Trần Thị Thuần 389793464 1337/GCN-BBP 5/11/2019
643 4 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Hà Xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thanh Hà 867953071 1344/GCN-BBP 5/11/2019
644 5 CH BBPB Lê Đình Liệu Đội 10, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì Lê Đình Liệu 972642155 1345/GCN-BBP 5/11/2019
645 6 CH BBPB Khúc Thị Xuân Sang Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì Khúc Thị Xuân Sang 975116576 1346/GCN-BBP 5/11/2019
646 7 CH BBPB Khúc Văn Tiến Xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì Khúc Văn Tiến 387880870 1351/GCN-BBP 5/11/2019
647 8 CH BBPB Nhật Minh Thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thương Huyền 0917362525 1524/GCN-BBP 19/12/2019
648 9 CH BBPB Nhật Minh 1 Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì Phạm Văn Sơn 0343171111 1530/GCN-BBP 19/12/2019
649 10 CH BBPB Phạm Khắc Thanh Kiot Công ty Fomech, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì Phạm Khắc Thanh 0989.239.075 1609/GCN-BBP 25/12/2019
650 11 CH BBPB Đặng Thanh Mai thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì Đặng Thanh Mai 0906224590 985/GCN-BBP 5/11/2019
651 12 CH BBPB Đào Thị Quế thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì Đào Thị Quế 0985535885 1205/GCN-BBP 27/11/2019
652 13 CH BBPB Nguyễn Thị Tám Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Tám 0377124569 710/GCN-BBP 14/5/2020
653 14 CH BBPB Trần Thị Hải Yến Khu TT 810, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì Trần Thị Hải Yến 0914634846 797/GCN-BBP 1/6/2020
654 15 CH BBPB Trần Ngọc Sâm Xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì Trần Ngọc Sâm 0975081747 847/GCN-BBP 15/6/2020
655 16 CH BBPB Nguyễn Quang Cảnh Thôn Đại Khang, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì Nguyễn Quang Cảnh 0362631857 2118/GCN-BBP 8/12/2020
656 17 CH BBPB Nguyễn Thị Thuỷ Thôn Vinh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thuỷ 0342439238 2119/GCN-BBP 8/12/2020
657 18 CH BBPB Nguyễn Thị Bích Duyên Đội 6, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Bích Duyên 0904239588 2123/GCN-BBP 8/12/2020
  XIII Quận Hoàng Mai          
658 1 CH BBPB Vũ Văn Dũng Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai Vũ Văn Dũng 0989130043 1336/GCN-BBP 5/11/2019
659 2 CH BBPB Lê Thị Lương Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai Lê Thị Lương 372654693 1338/GCN-BBP 5/11/2019
660 3 CH BBPB Lê Thanh Thủy Phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai Lê Thanh Thủy 0336617929 1168/GCN-BBP 10/8/2020
661 4 CH BBPB Lê Thị Thu Phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai Lê Thị Thu 0352365113 1169/GCN-BBP 10/8/2020
662 5 CH BBPB Việt Long Thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì Nguyễn Anh Tuấn 0917452068 1414/GCN-BBP 31/8/2020
  XIV Huyện Ứng Hoà          
663 1 CH BBPB Phạm Xuân Đang Số 1, phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà Phạm Xuân Đang 0969991965 1040/GCN-BBP 12/11/2019
664 2 CH BBPB Trần Ngọc Liên Số nhà 125, phố Trần Đăng Ninh, TT Vân Đình, Ứng Hoà Trần Ngọc Liên 0912460747 1210/GCN-BBP 27/11/2019
665 3 CH BBPB Nhữ Văn Thoán thôn Thanh Bồ, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hoà Nhữ Văn Thoán 0364252235 1211/GCN-BBP 27/11/2019
666 4 CH BBPB Phạm Văn Quang Xóm 6, thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà Phạm Văn Quang 0946211966 1212/GCN-BBP 27/11/2019
667 5 CH BBPB Nguyễn Trung Nguyên Xóm 2, thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng Quang, Ứng Hoà Nguyễn Trung Nguyên 0986794979 1213/GCN-BBP 27/11/2019
668 6 CH BBPB Nguyễn Hà Bốn thôn Đanh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà Nguyễn Hà Bốn 02433152107 1214/GCN-BBP 27/11/2019
669 7 CH BBPB Bùi Văn Quân thôn Giang, xã Viên Nội, Ứng Hoà Bùi Văn Quân 0982935224 1215/GCN-BBP 27/11/2019
670 8 Đại lý vật tư nông nghiệp Miền Bắc Số 213, phố Trần Đăng Ninh, TT Vân Đình, Ứng hoà Nguyễn Thị Thuý Hằng 0983804669 1253/GCN-BBP 29/11/2019
671 9 CH BBPB Nguyễn Thị Kim Nhạc xã Hoà Xá, Ứng Hoà Nguyễn Thị Kim Nhạc 03639421381 1254/GCN-BBP 29/11/2019
672 10 CH BBPB Phạm Văn Ngoãn thôn Bặt Trung, xã Liên Bạt, Ứng Hoà Phạm Văn Ngoãn 0913297576 1255/GCN-BBP 29/11/2019
673 11 CH BBPB Nguyễn Xuân Tuý thôn Kim Châm, xã Đội Bình, Ứng Hoà Nguyễn Xuân Tuý 984834443 1256/GCN-BBP 29/11/2019
674 12 CH BBPB Phạm Ngọc Khải thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, Ứng Hoà Phạm Ngọc Khải 0363590579 1257/GCN-BBP 29/11/2019
675 13 CH BBPB Nguyễn Thị Dẻo Xóm 4, thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, Ứng Hoà Nguyễn Thị Dẻo 0976257496 1296/GCN-BBP 3/12/2019
676 14 CH BBPB Vũ Thị Hát thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà Vũ Thị Hát 0382964902 1297/GCN-BBP 3/12/2019
677 15 CH BBPB Phùng Hoạt xóm Bãi, xã Hoà Xá, Ứng Hoà Phùng Hoạt 0912902850 1307/GCN-BBP 4/12/2019
678 16 CH BBPB Nguyễn Thị Sang thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, Ứng Hoà Nguyễn Thị Sang 0948131544 1308/GCN-BBP 4/12/2019
679 17 CH BBPB Nguyễn Hữu Giai thôn Dư Xá, xã Hoà Nam, Ứng Hoà Nguyễn Hữu Giai 02433894010 1309/GCN-BBP 4/12/2019
680 18 CH BBPB Nguyễn Thị Tìm thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, Ứng Hoà Nguyễn Thị Tìm 0399440190 1546/GCN-BBP 19/12/2019
681 19 CH BBPB Lưu Tiến Hải thôn Khả Lạc, xã Đồng Tân, Ứng Hoà Lưu Tiến Hải 0346613915 1547/GCN-BBP 19/12/2019
682 20 CH BBPB Đoàn Thị Ngọc Anh thôn Kim Bồng, xã Kim Đường, huyện Ứng Hoà Đoàn Thị Ngọc Anh 0376941879 1577/GCN-BBP 24/12/2019
683 21 Ch BBPB Nguyễn Thị Hoa thôn Thaần, xã Minh Đức, Ứng Hoà Nguyễn Thị Hoa 0396139740 1578/GCN-BBP 24/12/2019
684 22 CH BBPB Đinh Công Tư thôn Cầu, xã Minh Đức, Ứng Hoà Đinh Công Tư 0984147063 1579/GCN-BBP 24/12/2019
685 23 CH BBPB Trần Quý Bốn thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, Ứng Hoà Trần Quý Bốn 0389537277 1583/GCN-BBP 24/12/2019
686 24 CH BBPB Nguyễn Thị Kháng thôn Dương Khê, xã Phương Tú, Ứng Hoà Nguyễn Thị Kháng 0975971498 1588/GCN-BBP 24/12/2019
687 25 CH BBPB Nguyễn Danh Hỏi thôn Quang Tái, xã Trung Tú, Ứng Hoà Nguyễn Danh Hỏi 0339407793 1590/GCN-BBP 24/12/2019
688 26 CH BBPB Nguyễn Thị Huương thôn Mãn Xoan, xã Kim Đường, huyện Ứng Hoà Nguyễn Thị Huương 0365666419 1666/GCN-BBP 31/12/2019
689 27 CH BBPB Phạm Xuân Đang Số 1, phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà Phạm Xuân Đang 0969991965 1040/GCN-BBP 12/11/2019
690 28 CH BBPB Kiều Thị Anh Thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện Ứng Hoà Kiều Thị Anh 0973869446 46/GCN-BBP 6/1/2020
691 29 CH BBPB Nguyễn Văn Binh Thôn Nội Lưu, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hoà Nguyễn Văn Binh 0976526947 47/GCN-BBP 6/1/2020
692 30 CH BBPB Phan Ngọc Thanh Thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hoà Phan Ngọc Thanh 0912213643 48/GCN-BBP 6/1/2020
693 31 CH BBPB Tạ Văn Chu Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà Tạ Văn Chu 0977594826 49/GCN-BBP 6/1/2020
694 32 CH BBPB Nguyễn Văn Đức Thôn Nội Lưu, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hoà Nguyễn Văn Đức 0989871736 72/GCN-BBP 7/1/2020
695 33 CH BBPB Lưu Thị Hà Thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà Lưu Thị Hà 0979054912 91/GCN-BBP 9/1/2020
696 34 CH BBPB Lưu Thị Mạnh Xóm Bãi, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa Lưu Thị Mạnh 0865658832 876/GCN-BBP 19/6/2020
697 35 CH BBPB Triều Thị Huê Thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa Triều Thị Huê 0963415863 880/GCN-BBP 19/6/2020
698 36 CH BBPB Lê Công Tấn Thôn Hòa Xá, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa Lê Công Tấn 0989198609 881/GCN-BBP 19/6/2020
699 37 CH BBPB Nguyễn Văn Thịnh Thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Thịnh 0987510457 1333/GCN-BBP 25/8/2020
700 38 CH BBPB Nguyễn Văn Đức Thôn Nội Lưu, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Đức 0989871736 1334/GCN-BBP 25/8/2020
701 39 CH BBPB Lê Công Tứ Thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa Lê Công Tứ 0357052941 1335/GCN-BBP 25/8/2020
702 40 CH BBPB Kiều Văn Thanh Thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa Kiều Văn Thanh 0987552815 1337/GCN-BBP 25/8/2020
703 41 CH BBPB Trần Quang Vinh Thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa Trần Quang Vinh 0963788156 1420/GCN-BBP 31/8/2020
704 42 CH BBPB Nguyễn Văn Hùng Thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Hùng 0377803661 1421/GCN-BBP 31/8/2020
705 43 CH BBPB Dư Thị Hợp Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa Dư Thị Hợp 0392781677 1422/GCN-BBP 31/8/2020
706 44 CH BBPB Tạ Thị Bích Thủy Thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa Tạ Thị Bích Thủy 0384016229 1423/GCN-BBP 31/8/2020
707 45 CH BBPB Nguyễn Hữu Thìn Thôn Đạo Tú, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa Nguyễn Hữu Thìn 0979407812 1426/GCN-BBP 31/8/2020
708 46 CH BBPB Lê Thị Đào Phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa Lê Thị Đào 0947866280 1475/GCN-BBP 3/9/2020
709 47 CH BBPB Lê Thị Thúy Thôn Thu Nội, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa Lê Thị Thúy 0386243149 1483/GCN-BBP 3/9/2020
710 48 CH BBPB Lê Thị Khoa Thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa Lê Thị Khoa 0359668765 1515/GCN-BBP 8/9/2020
711 49 CH BBPB Đặng Quý Hưng Thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa Đặng Quý Hưng 0974366033 1516/GCN-BBP 8/9/2020
712 50 CH BBPB Nguyễn Thị Anh Thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Anh 0982726920 1517/GCN-BBP 8/9/2020
713 51 CH BBPB Trần Văn Hưng Phố Nguyễn Thượng Hiền, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa Trần Văn Hưng 0971897755 1520/GCN-BBP 9/9/2020
714 52 CH BBPB Nguyễn Văn Tòng Thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Tòng 0988162504 1577/GCN-BBP 16/9/2020
715 53 CH BBPB Nguyễn Thị Tâm Thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Tâm 0976975275 1578/GCN-BBP 16/9/2020
716 54 CH BBPB Đinh Thị Từng Thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa Đinh Thị Từng 0364658689 1579/GCN-BBP 16/9/2020
717 55 CH BBPB Hoàng Thị Thủy Thôn Xuân Tình, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Thủy 0334613128 1625/GCN-BBP 17/9/2020
718 56 CH BBPB Vương Văn Tịnh Thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa Vương Văn Tịnh 0328189972 1664/GCN-BBP 21/9/2020
719 57 CH BBPB Nghiêm Đình Năng Thôn Cao xá, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa Nghiêm Đình Năng 0988927560 1771/GCN-BBP 7/10/2020
720 58 CH BBPB Nguyễn Thị Mừng Thôn Du Đồng, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Mừng 0382286747 1804/GCN-BBP 12/10/2020
721 59 CH BBPB Lê Văn Đảm Thôn Trach Bái, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa Lê Văn Đảm 0977214651 1805/GCN-BBP 12/10/2020
722 60 CH BBPB Nguyễn Thị Thoan Thôn Trung Thượng, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Thoan 0394564463 1806/GCN-BBP 12/10/2020
723 61 CH BBPB Nguyễn Văn Khôi Thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Khôi 0347110736 1807/GCN-BBP 12/10/2020
724 62 CH BBPB Nguyễn Xuân Hùng Thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa Nguyễn Xuân Hùng 0988712082 1808/GCN-BBP 12/10/2020
725 63 CH BBPB Đỗ Đặng Minh Thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương, huyện Ứng Hòa Đỗ Đặng Minh 0339257805 1878/GCN-BBP 20/10/2020
726 64 CH BBPB Vũ Quốc Tuấn Thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa Vũ Quốc Tuấn 0974681889 1880/GCN-BBP 20/10/2020
727 65 CH BBPB Kim Thị Hiền Thôn Trung, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa Kim Thị Hiền 0334241255 1908/GCN-BBP 26/10/2020
728 66 CH BBPB Bùi Văn Nông Thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa Bùi Văn Nông 0398208672 1909/GCN-BBP 26/10/2020
729 67 CH BBPB Nguyễn Văn Chạc Thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Chạc 0337811725 1964/GCN-BBP 9/11/2020
730 68 CH BBPB Nguyễn Thị Hương Thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Hương 0369803791 1965/GCN-BBP 9/11/2020
731 69 CH BBPB Long Được Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Long 0379118288 1966/GCN-BBP 9/11/2020
732 70 CH BBPB Tạ Thị Xuân Thôn Trạch Xá, xã Hoà Lâm, huyện Ứng Hòa Tạ Thị Xuân 0398373854 1967/GCN-BBP 9/11/2020
733 71 CH BBPB Nguyễn Văn Cương Thôn Vực, xã Vân Từ, huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Cương 0979734464 1968/GCN-BBP 9/11/2020
734 72 CH BBPB Nghiêm Xuân Thuận Thôn Đạo Tú, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa Nghiêm Xuân Thuận 0962214269 1984/GCN-BBP 11/11/2020
735 73 CH BBPB Đỗ Văn Nhặt Thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa Đỗ Văn Nhặt 0358335451 2070/GCN-BBP 25/11/2020
736 74 CH BBPB Nguyễn Thị Hồng Thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Hồng 0365531611 2177/GCN-BBP 16/12/2020
737 75 HTX Trường Thịnh Thôn Trung Thịnh, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa Đoàn Văn Thuận 0978565402 2180/GCN-BBP 16/12/2020
738 76 CH BBPB Nguyễn Thị Hường Thôn Thái Bính, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Hường 0971649861 2181/GCN-BBP 16/12/2020
739 77 CH BBPB Nguyễn Thị Đương Thôn Hậu Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa Nguyễn Thị Đương 0377646667 2182/GCN-BBP 16/12/2020
740 78 CH BBPB Nguyễn Mạnh Hưng Thôn Viên Ngoại, xã An Viên, huyện Ứng Hòa Nguyễn Mạnh Hưng 0977494417 2209/GCN-BBP 22/12/2020
741 79 CH BBPB Đào Văn Sỹ Thôn Quan Tự, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa Đào Văn Sỹ 0353436344 2210/GCN-BBP 22/12/2020
  XV Huyện Mỹ Đức          
742 1 CH BBPB Kim Văn Thành thôn Phú Hữu, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức Kim Văn Thành 0985032821 1138/GCN-BBP 20/11/2019
743 2 CH BBPB Lê Thị Thắm TDP Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa, Mỹ Đức Lê Thị Thắm 0366607886 1304/GCN-BBP 4/12/2019
744 3 CH BBPB Trịnh Xuân Hệ Xóm 1, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Trịnh Xuân Hệ 0987600179 1305/GCN-BBP 4/12/2019
745 4 CH BBPB Phạm Thị Doanh thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, Mỹ Đức Phạm Thị Doanh 0352920343 1306/GCN-BBP 4/12/2019
746 5 CH BBPB Phạm Văn Hải thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, Mỹ Đức Phạm Văn Hải 0399960718 1371/GCN-BBP 6/12/2019
747 6 CH BBPB Lê Văn Bình Xóm 7 Đốc Tín, xã Đốc Tín, Mỹ Đức Lê Văn Bình 0961217395 1372/GCN-BBP 6/12/2019
748 7 CH BBPB Trần Duy Bình thôn Đồi Dùng, xã An Phú, Mỹ Đức Trần Duy Bình 0383630334 1373/GCN-BBP 6/12/2019
749 8 CH BBPB Hoàng Văn Bứa thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín, Mỹ Đức Hoàng Văn Bứa 0392743476 1374/GCN-BBP 6/12/2019
750 9 CH BBPB Phạm Văn Sang TDP Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa, Mỹ Đức Phạm Văn Sang 0989174666 1442/GCN-BBP 12/12/2019
751 10 CH BBPB Nguyễn Văn Nhiên TDP Thọ Sơn, TT Đại Nghĩa, Mỹ Đức Nguyễn Văn Nhiên 0355919402 1443/GCN-BBP 12/12/2019
752 11 CH BBPB Xuân Đoàn TDP Thọ Sơn, TT Đại Nghĩa, Mỹ Đức Lê Xuân Đoàn 0963098799 1499/GCN-BBP 17/12/2019
753 12 CH BBPB Đinh Văn Khánh Đội 4, thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức Đinh Văn Khánh 0988017129 1498/GCN-BBP 17/12/2019
754 13 CH BBPB Nguyễn Hữu Trung Thôn 4, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức Nguyễn Hữu Trung 0986497728 1606/GCN-BBP 25/12/2019
755 14 CH BBPB Đặng Bá Cương thôn 10, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức Đặng Bá Cương 0912262655 1607/GCN-BBP 25/12/2019
756 15 CH BBPB Nguyễn Đức Tuấn thôn 2, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức Nguyễn DĐức Tuấn 0986497728 1608/GCN-BBP 25/12/2019
757 16 CH BBPB Phạm Quang Chất thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, Mỹ Đức Phạm Quang Chất 0382853477 1634/GCN-BBP 27/12/2019
758 17 CH BBPB Nguyễn Xuân Mai thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, Mỹ Đức Nguyễn Xuân Mai 0973116276 1635/GCN-BBP 27/12/2019
759 18 CH BBPB Lê Văn Giáp thôn Thượng, xã Xuy Xá, Mỹ Đức Lê Văn Giáp 0961005538 1636/GCN-BBP 27/12/2019
760 19 CH BBPB Đinh Thị Toàn thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức Đinh Thị Toàn 0984607054 1637/GCN-BBP 27/12/2019
761 20 CH BBPB Lê Đình Dương thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Lê Đình Dương 0962822021 1655/GCN-BBP 30/12/2019
762 21 CH BBPB Đinh Mạnh Trưởng thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức Đinh Mạnh Trưởng 0916327022 1657/GCN-BBP 30/12/2019
763 22 CH BBPB Phạm Hồng Sỹ thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức Phạm Hồng Sỹ 0984604197 1659/GCN-BBP 30/12/2019
764 23 CH BBPB Bùi Văn Phu thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức Bùi Văn Phu 0948375430 1662/GCN-BBP 30/12/2019
765 24 CH BBPB Đỗ Thị Khâm thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức Đỗ Thị Khâm 0396014436 50/GCN-BBP 6/1/2020
766 25 CH BBPB Lại Văn Thuân thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức Lai Văn Thuân 0944013163 51/GCN-BBP 6/1/2020
767 26 CH BBPB Lê Cao Hường thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức Lê Cao Hường 0373717144 52/GCN-BBP 6/1/2020
768 27 CH BBPB Vũ Văn Đặng thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức Vũ Văn Đặng 0979847609 53/GCN-BBP 6/1/2020
769 28 CH BBPB Phạm Quang Trí thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức Phạm Quang Trí 0397911338 70/GCN-BBP 7/1/2020
770 29 CH BBPB Nguyễn Văn Toán thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, Mỹ Đức Nguyễn Văn Toán 0976871174 83/GCN-BBP 8/1/2020
771 30 CH BBPB Trần Thị Trung thôn Lai Tảo, xã Bội Xuyên, Mỹ Đức Trần Thị Trung 0971040432 84/GCN-BBP 8/1/2020
772 31 CH BBPB Nguyễn Thị Mai thôn Lai Tảo, xã Bội Xuyên, Mỹ Đức Nguyễn Thị Mai 0393226568 127/GCN-BBP 13/1/2020
773 32 CH BBPB Lê Quang Phước thôn Phú Hữu, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức Lê Quang Phước 0383473913 128/GCN-BBP 13/1/2020
774 33 CH BBPB Lê Duy Ba thôn Phú Hữu, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức Lê Duy Ba 0365854199 129/GCN-BBP 13/1/2020
775 34 CH BBPB Bùi Thị Nga Thôn Trung, xã Hồng Sơn Bùi Thị Nga 0393.949.975 161/GCN-BBP 17/1/2020
776 35 CH BBPB Đào Thị Hiền Thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh Đào Thị Hiền 0368.152.665 162/GCN-BBP 17/1/2020
777 36 CH BBPB Lê Thị Lan Thôn Thượng, xã Thượng Lâm Lê Thị Lan 0339.913.151 163/GCN-BBP 17/1/2020
778 37 CH BBPB Đỗ Thị Hạnh Xóm 10, thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng Đỗ Thị Hạnh 0328.269.417 414/GCN-BBP 12/3/2020
779 38 CH BBPB Hồ Quốc Cánh Thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức Hồ Quốc Cánh 0912988207 867GCN-BBP 19/6/2020
780 39 CH BBPB Nguyễn Thị Nguyệt Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Nguyệt 0394261250 1331/GCN-BBP 25/8/2020
781 40 CH BBPB Đặng Văn Phúc Thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức Đặng Văn Phúc 0373945397 1332/GCN-BBP 25/8/2020
782 41 CH BBPB Nguyễn Văn Hợp Thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hợp 0978078744 1347/GCN-BBP 26/8/2020
783 42 CH BBPB Đinh Thị Loan Thôn Vài, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức Đinh Thị Loan 0986717244 1348/GCN-BBP 26/8/2020
784 43 CH BBPB Đào Thị Hương Khu tập thể Thủy Sản, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức Đào Thị Hương 0919773671 1351/GCN-BBP 26/8/2020
785 44 CH BBPB Phạm Thị Thuật Thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức Phạm Thị Thuật 0913741416 1352/GCN-BBP 26/8/2020
786 45 CH BBPB Trần Thị Hoa Thôn Trung, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức Trần Thị Hoa 0936398231 1580/GCN-BBP 16/9/2020
787 46 HTX NN Hợp Tiến Thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức Nguyễn Hà Tuyển 0985738675 1662/GCN-BBP 21/9/2020
788 47 CH BBPB Phạm Thị Đào Thôn Vải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức Phạm Thị Đào 0978756632 1663/GCN-BBP 21/9/2020
789 48 CH BBPB Đinh Văn Tư Thôn Bèn, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức Đinh Văn Tư 0376381429 1704/GCN-BBP 29/9/2020
790 49 CH BBPB Đinh Văn Đức Thôn Hiền Lương, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức Đinh Văn Đức 0986621672 1705/GCN-BBP 29/9/2020
791 50 CH BBPB Trần Văn Dũng Thôn Phú Hữu, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức Trần Văn Dũng 0962323494 2012/GCN-BBP 13/11/2020
792 51 CH BBPB Lê Văn Hải Thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức Lê Văn Hải 0382637452 2067/GCN-BBP 25/11/2020
793 52 CH BBPB Nguyễn Văn Mỹ Thôn An Đà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Mỹ 0974286055 2068/GCN-BBP 25/11/2020
794 53 CH BBPB Bùi Hồng Long Thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức Bùi Hồng Long 0949823328 2069/GCN-BBP 25/11/2020
795 54 CH BBPB Nguyễn Văn Đăng Thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Đăng 0982755073 2117/GCN-BBP 8/12/2020
796 55 CH BBPB Nguyễn Văn Đức Thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Đức 0962284877 2179/GCN-BBP 16/12/2020
  XVI Huyện Ba Vì          
797 1 CH BBPB Hoàng Thị Hoan thôn Bằng Y, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì Hoàng Thị Hoan 363459464 1339/GCN-BBP 5/12/2019
798 2 CH BBPB Nguyễn Thị Huệ thôn Trí Phú, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Huệ 2466625422 1340/GCN-BBP 5/12/2019
799 3 CH BBPB Đỗ Đức Khương Đội 1, thị trấn tây Đằng, huyện Ba Vì Đỗ Đức Khương 983942636 1341/GCN-BBP 5/12/2019
800 4 HTX Nông Nghiệp Yên Mỹ thôn Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì Trần Trung Phú 03934441236 1342/GCN-BBP 5/12/2019
801 5 CH BBPB Đỗ Đức Kha thôn 8 , xã Ba Trại, huyện Ba Vì Đỗ Đức Kha 0964106914 1347/GCN-BBP 5/12/2019
802 6 CH BBPB Khương Lan Sơn Đà thôn Đan Thê , xã Sơn Đà, huyện Ba Vì Trần Tiến Vụ 0914373684 1349/GCN-BBP 5/12/2019
803 7 CH BBPB Nguyễn Văn Bình Chợ Tòng Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Bình 0366248677 1477/GCN-BBP 16/12/2019
804 8 CH BBPB Phan Thị Thanh thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Phan Thị Thanh 0372473880 1478/GCN-BBP 16/12/2019
805 9 CH BBPB Chu Thị Tiến thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Chu Thị Tiến 0985913358 1480/GCN-BBP 16/12/2019
806 10 CH BBPB Đỗ Thị Hiếu thôn Tòng Thái, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Đỗ Thị Hiếu 0986537488 1481/GCN-BBP 16/12/2019
807 11 CH BBPB Phạm Thị Nga thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Phạm Thị Nga 0397403603 1482/GCN-BBP 16/12/2019
808 12 CH BBPB Đỗ Viết Hùng thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Đỗ Viết Hùng 0352191965 1490/GCN-BBP 16/12/2019
809 13 CH BBPB Dương Văn Minh thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Dương Văn Minh 0354657965 1525/GCN-BBP 19/12/2019
810 14 CH BBPB Trần Thị Huyền thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Trần Thị Huyền 0973949083 1544/GCN-BBP 19/12/2019
811 15 CH BBPB Nguyễn Văn Luyến thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Luyến 0399361338 1627/GCN-BBP 27/12/2019
812 16 CH BBPB Phùng Ngọc Lâm thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Phùng Ngọc Lâm 0379840808 1631/GCN-BBP 27/12/2019
813 17 CH BBPB Phùng Đình Hồng Phố Nhông, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì Phùng Đình Hồng 0913999487 1631/GCN-BBP 27/12/2019
814 18 CH BBPB Vũ Thị Thân thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì Vũ Thị Thân 0345523113 1186/GCN-BBP 25/11/2019
815 19 CH BBPB Phùng Văn Tá thôn Nhông-Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì Phùng Văn Tá 0987074942 1187/GCN-BBP 25/11/2019
816 20 Ch BBPB Phùng Thị Vị thôn Nhông-Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì Phùng Thị Vị 0352192331 1188/GCN-BBP 25/11/2019
817 21 CH BBPB Nguyễn Thị Ngà phố Nhông, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Ngà 0983910353 1189/GCN-BBP 25/11/2019
818 22 CH BBPB Cù Thị Thanh thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà, Ba Vì Cù Thị Thanh 0384091644 1206/GCN-BBP 27/11/2019
819 23 CH BBPB Lương Công Tuyên chợ Sơn Đà, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì Lương Công Tuyên 0973690211 1207/GCN-BBP 27/11/2019
820 24 CH BBPB Ngô Thị Thu Huyền thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì Ngô Thị Thu Huyền 0385742476 1208/GCN-BBP 27/11/2019
821 25 CH BBPB Ngô Thị Thuý Hằng thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì Ngô Thị Thu Hằng 0388972345 1209/GCN-BBP 27/11/2019
822 26 CH BBPB Phùng Thị Hoan Xóm Cầu Giải, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Phùng Thị Hoan 0969299865 6/GCN-BBP 2/1/2020
823 27 CH BBPB Nguyễn Văn Vĩnh Thôn Mộc, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Vĩnh 0989002962 7/GCN-BBP 2/1/2020
824 28 CH BBPB Nguyễn Thị Ngân Xóm Cầu Giải, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Ngân 0349434260 8/GCN-BBP 2/1/2020
825 29 CH BBPB Trần Thiệp Sự Thôn 4, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì Trần Thiệp Sự 0243621180 9/GCN-BBP 2/1/2020
826 30 CH BBPB Nguyễn Thế Tuấn Thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì Nguyễn Thế Tuấn 0912444853 135/GCN-BBP 14/1/2020
827 31 CH BBPB Trần Văn Mạnh Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì Trần Văn Mạnh 0912168254 136/GCN-BBP 14/1/2020
828 32 CH BBPB Nguyễn Thị Thơm Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Thơm 0982061534 137/GCN-BBP 14/1/2020
829 33 CH BBPB Nguyễn Kim Điều Thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì Nguyễn Kim Điều 0983440320 138/GCN-BBP 14/1/2020
830 34 CH BBPB Nguyễn Thị Sinh Thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Sinh 0387386322 139/GCN-BBP 14/1/2020
831 35 CH BBPB Nguyễn Minh Liên Thôn Vân Sa, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì Nguyễn Minh Liên 0915004038 339/GCN-BBP 28/2/2020
832 36 CH BBPB Nguyễn Quang Trọng Chợ Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì Nguyễn Quang Trọng 0987230484 340/GCN-BBP 28/2/2020
833 37 CH BBPB Nguyễn Quang Khánh Thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô Nguyễn Quang Khánh 0973257818 425/GCN-BBP 13/3/2020
834 38 CH BBPB Nguyễn Thị Hồng Thôn Xuân Thọ, xã Minh Quang Nguyễn Thị Hồng 0988975620 426/GCN-BBP 13/3/2020
835 39 CH BBPB Nguyễn Công Huy Thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài Nguyễn Công Huy 0333132214 427/GCN-BBP 13/3/2020
836 40 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Thôn Phương Châu, xã Phú Phương Nguyễn Thị Thanh 0986418430 428/GCN-BBP 13/3/2020
837 41 CH BBPB Nguyễn Trọng Hào Thôn Yên Khoái, xã Thụy An Nguyễn Trọng Hào 0989806756 429/GCN-BBP 13/3/2020
838 42 CH BBPB Trần Thị Yến Thôn Tân Phong, xã Phong Vân Trần Thị Yến 0973269388 437/GCN-BBP 16/3/2020
839 43 CH BBPB Phạm Văn Thao Thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh Phạm Văn Thao 0969131928 438/GCN-BBP 16/3/2020
840 44 CH BBPB Chu Văn Tám Thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh Chu Văn Tám 0972281384 439/GCN-BBP 16/3/2020
841 45 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Hiền Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng Nguyễn Thị Thanh Hiền 038212308 513/GCN-BBP 26/3/2020
842 46 CH BBPB Nguyễn Khánh Dư Thôn Phương Khê, xã Phú Phương Nguyễn Khánh Dư 0528527864 516/GCN-BBP 27/3/2020
843 47 CH BBPB Lê Thị Lan Thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn Lê Thị Lan 0362933268 517/GCN-BBP 27/3/2020
844 48 CH BBPB Ngô Xuân Quang Thôn Phú Lội, xã Minh Quang Ngô Xuân Quang 0368238564 518/GCN-BBP 27/3/2020
845 49 CH BBPB Nguyễn Hữu Trung Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường Nguyễn Hữu Trung '0984417354 519/GCN-BBP 27/3/2020
846 50 CH BBPB Đoàn Thị Hương Thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong Đoàn Thị Hương 0349364119 589/GCN-BBP 16/4/2020
847 51 CH BBPB Vũ Thị Huề Thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường Vũ Thị Huề 0382792068 590/GCN-BBP 16/4/2020
848 52 CH BBPB Phùng Thị Ngãi Thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Xuyên Phùng Thị Ngãi 0398222315 591/GCN-BBP 16/4/2020
849 53 CH BBPB Nguyễn Thị Tú Anh Thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông Nguyễn Thị Tú Anh 0392159091 592/GCN-BBP 16/4/2020
850 54 CH BBPB Nguyễn Hữu Tích Thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng Nguyễn Hữu Tích 0979054729 593/GCN-BBP 16/4/2020
851 55 CH BBPB Lương Thị Phương Thôn Thái Bạt 2, xã Tòng Bạt Lương Thị Phương 0388557373 594/GCN-BBP 16/4/2020
852 56 CH BBPB Lê Hữu Tình Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì Lê Hữu Tình 0982445562 595/GCN-BBP 16/4/2020
853 57 CH BBPB Vũ Văn Thắng Thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì Vũ Văn Thắng 0376252500 596/GCN-BBP 16/4/2020
854 58 CH BBPB Nguyễn Thị Loan Thôn Cốc Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Loan 0979278182 677/GCN-BBP 7/5/2020
855 59 CH BBPB Phùng Thị Thảo Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì Phùng Thị Thảo 0977245627 678/GCN-BBP 7/5/2020
856 60 CH BBPB Phương Văn Tuấn Thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì Phương Văn Tuấn 0973752847 679/GCN-BBP 7/5/2020
857 61 CH BBPB Nguyễn Thị Chiến Thôn Cốc Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Chiến 0972286052 680/GCN-BBP 7/5/2020
858 62 CH BBPB Đỗ Thị Thanh Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, Ba Vì Đỗ Thị Thanh 0375564285 681/GCN-BBP 7/5/2020
859 63 CH BBPB Cao Thị Tụ Thôn 3, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì Cao Thị Tụ 0976299058 682/GCN-BBP 7/5/2020
860 64 CH BBPB Phùng Thị Dung Thôn Kim Bí, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì Phùng Thị Dung 0365476016 683/GCN-BBP 7/5/2020
861 65 CH BBPB Khang Huyền Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, Ba Vì Nguyễn Đắc Kiên 0976163199 684/GCN-BBP 7/5/2020
862 66 CH BBPB Nguyễn Viết Xuân Thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Nguyễn Viết Xuân 0388750587 726/GCN-BBP 18/5/2020
863 67 CH BBPB Nguyễn Văn Tân Thôn Đông Cao, xã Thụy An, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Tân 0982451847 727/GCN-BBP 18/5/2020
864 68 CH BBPB Nguyễn Đức Minh Thôn Phú Châu, xã Phú Châu, huyện Ba Vì Nguyễn Đức Minh 0983863290 728/GCN-BBP 18/5/2020
865 69 CH BBPB Nguyễn Thị Đảm Thôn Chu Chàng, xã Minh Châu, Ba Vì Nguyễn Thị Đảm 0352339682 729/GCN-BBP 18/5/2020
866 70 CH BBPB Nguyễn Thị Phương Khu 10, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Phương 0399799826 730/GCN-BBP 18/5/2020
867 71 CH BBPB Nguyễn Chí Thành Thôn Chu Chàng, xã Minh Châu, Ba Vì Nguyễn Chí Thành 0961206427 731/GCN-BBP 18/5/2020
868 72 CH BBPB Xuân Hằng Thôn An Thái, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Chu Thị Tâm 0976163206 732/GCN-BBP 18/5/2020
869 73 CH BBPB Nguyễn Thị Đào Thôn Chu Chàng, xã Minh Châu, Ba Vì Nguyễn Thị Đào 0966724957 733/GCN-BBP 18/5/2020
870 74 CH BBPB Hoàng Thị Tuyết Thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì Hoàng Thị Tuyết 0398146312 734/GCN-BBP 18/5/2020
871 75 CH BBPB Đào Thị Thúy Thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì Đào Thị Thúy 0974658556 735/GCN-BBP 18/5/2020
872 76 CH BBPB Hương Ngạn Thôn Tân Phong, xã Phong Vân, huyện Ba Vì Ngô Thị Thanh 0382405287 736/GCN-BBP 18/5/2020
873 77 CH BBPB Nguyễn Danh Đào Thôn Chu Châu, xã Minh Châu, huyện Ba Vì Nguyễn Danh Đào 0989806191 737/GCN-BBP 18/5/2020
874 78 CH BBPB Nguyễn Thị Vân Thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Vân 379073808 849/GCN-BBP 15/6/2020
875 79 CH BBPB Chu Thị Mai Thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông, huyện Ba Vì Chu Thị Mai 0328938009 866/GCN-BBP 19/6/2020
876 80 CH BBPB Phương Thị Anh Thôn Chu Châu, xã Minh Châu, huyện Ba Vì Phương Thị Anh 0984888973 868/GCN-BBP 19/6/2020
877 81 CH BBPB Phương Văn Hạnh Thôn 1, xã Minh Châu, huyện Ba Vì Phương Văn Hạnh 0384437117 869/GCN-BBP 19/6/2020
878 82 CH BBPB Trần Thị Hảo Thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì Trần Thị Hảo 0343717348 870/GCN-BBP 19/6/2020
879 83 CH BBPB Ngô Thị Thanh Thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì Ngô Thị Thanh 0379644337 873/GCN-BBP 19/6/2020
880 84 CH BBPB Nguyễn ThỊ Hằng Thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Hằng 0978573715 874/GCN-BBP 19/6/2020
881 85 CH BBPB Trần Thị Thanh Thôn Tân Phong, xã Phong Vân, huyện Ba Vì Trần Thị Thanh 0967209458 875/GCN-BBP 19/6/2020
882 86 CH BBPB Nguyễn Thị Thúy Thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Thúy 0988182905 877/GCN-BBP 19/6/2020
883 87 CH BBPB Nguyễn Thị Yến Thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Yến 0975127781 896/GCN-BBP 23/6/2020
884 88 CH BBPB Nguyễn Thị Sợi Thôn 6, xã Minh Châu, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Sợi 0363681340 897/GCN-BBP 23/6/2020
885 89 CH BBPB Hà Quảng Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Hà 0359640256 898/GCN-BBP 23/6/2020
886 90 CH BBPB Nguyễn Thị Đầm Thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Đầm 0395752911 899/GCN-BBP 23/6/2020
887 91 CH BBPB Long Toàn Thôn Cẩm Tân, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Nguyễn Ngọc Long 0914387824 900/GCN-BBP 23/6/2020
888 92 CH BBPB Chu Thị Tình Thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Chu Thị Tình 0964420115 901/GCN-BBP 23/6/2020
889 93 CH BBPB Nguyễn Thị Hằng Thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Hằng 0982539501 902/GCN-BBP 23/6/2020
890 94 CH BBPB Phạm Thị Hoa Thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Phạm Thị Hoa 0333198571 903/GCN-BBP 23/6/2020
891 95 CH BBPB Nguyễn Văn Niên Thôn Chu Chàng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Niên 0983008274 932/GCN-BBP 30/6/2020
892 96 CH BBPB Quyền Hiền Thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì Nguyễn Trọng Quyền 0965615978 933/GCN-BBP 30/6/2020
893 97 CH BBPB Đinh Đức Hồng Thôn Mít Đống Sống, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Đinh Đức Hồng 0367930963 934/GCN-BBP 30/6/2020
894 98 CH BBPB Vân Đại Thôn Vật Lại, xã Vật Lại , huyện Ba Vì Phùng Thị Mỹ 0979442376 935/GCN-BBP 30/6/2020
895 99 CH BBPB Chu Thị Thìn Thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Chu Thị Thìn 0962027729 936/GCN-BBP 30/6/2020
896 100 CH BBPB Nguyễn Thị Vân Thôn 1, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Vân 036465906 937/GCN-BBP 30/6/2020
897 101 CH BBPB Nguyễn Hữu Thích Thôn Mỹ Đức, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Nguyễn Hữu Thích 0386244446 938/GCN-BBP 30/6/2020
898 102 CH BBPB Cao Thị Tuyết Thôn 1, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì Cao Thị Tuyết 0332632577 939/GCN-BBP 30/6/2020
899 103 CH BBPB Phan Thị Sinh Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì Phan Thị Sinh 0346586372 940/GCN-BBP 30/6/2020
900 104 CH BBPB Nguyễn Thị Minh Thôn Hà Tân, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Minh 0982090846 941/GCN-BBP 30/6/2020
901 105 CH BBPB Trần Quang Minh Thôn Mới, xã Chu Minh, huyện Ba Vì Trần Quang Minh 0964845486 978/GCN-BBP 8/7/2020
902 106 CH BBPB Trương Thị Huyền Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì Trương Thị Huyền 0973581177 979/GCN-BBP 8/7/2020
903 107 CH BBPB Phương Linh Thôn 4, xã Minh Châu, huyện Ba Vì Nguyễn Hoằng Nhật 0969989246 980/GCN-BBP 8/7/2020
904 108 CH BBPB Nguyễn Minh Châu Thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì Nguyễn Minh Châu 0985057757 981/GCN-BBP 8/7/2020
905 109 CH BBPB Nguyễn Văn Lưu Thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Lưu 0968159146 982/GCN-BBP 8/7/2020
906 110 CH BBPB Nguyễn Thị Quyên Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Quyên 0965437681 983/GCN-BBP 8/7/2020
907 111 CH BBPB Thành Huyền Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Phan Thị Huyền 0978169045 984/GCN-BBP 8/7/2020
908 112 CH BBPB Việt Lựu Thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Lựu 0968086956 985/GCN-BBP 8/7/2020
909 113 CH BBPB Trần Thị Thắm Thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì Trần Thị Thắm 0975659170 986/GCN-BBP 8/7/2020
910 114 CH BBPB Nguyễn Đình Đồng Thôn Gò Đá Chẹ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Nguyễn Đình Đồng 0975111267 987/GCN-BBP 8/7/2020
911 115 CH BBPB Nhàn Anh Thôn Mộc, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kiệu Anh 0976035737 1019/GCN-BBP 15/7/2020
912 116 CH BBPB Thủy Thụ Thôn Áng Gạo, xã Thụy An, huyện Ba Vì Nguyễn Lệ Thủy 0384403689 1020/GCN-BBP 15/7/2020
913 117 CH BBPB Đinh Thị Tâm Thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì Đinh Thị Tâm 0392293983 1021/GCN-BBP 15/7/2020
914 118 CH BBPB Nguyễn Bá Liêu Thôn Xuân Thọ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Bá Liêu 0988240321 1022/GCN-BBP 15/7/2020
915 119 CH BBPB Nguyễn Thị Lan Thôn Rùa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Lan 0986797335 1023/GCN-BBP 15/7/2020
916 120 CH BBPB Nguyễn Văn Minh Thôn Vống Gốc Vải, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Minh 0343038583 1024/GCN-BBP 15/7/2020
917 121 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Hòa Thôn Bưởi, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Thanh Hòa 0986198667 1050/GCN-BBP 22/7/2020
918 122 CH BBPB Trần Như Nhung Thôn Bưởi, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Trần Như Nhung 0984259575 1051/GCN-BBP 22/7/2020
919 123 CH BBPB Nguyễn Danh Bính Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì Nguyễn Danh Bính 0973471793 1052/GCN-BBP 22/7/2020
920 124 CH BBPB Nguyễn Thị Thủy Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Thủy 0378863735 1053/GCN-BBP 22/7/2020
921 125 CH BBPB Nguyễn Xuân Quân Thôn Khánh Chúc Bãi, xã Khánh Thượng , huyện Ba Vì Nguyễn Xuân Quân 0946011204 1054/GCN-BBP 22/7/2020
922 126 CH BBPB Trần Văn Hạ Thôn Hương Canh, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Trần Văn Hạ 0985572032 1055/GCN-BBP 22/7/2020
923 127 CH BBPB Nguyễn Xung Sơn Thôn Bưởi, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Nguyễn Xung Sơn 0983621489 1056/GCN-BBP 22/7/2020
924 128 CH BBPB Hà Vi Thôn Bắt Còn Chèm, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Đinh Thị Vi 0355946115 1096/GCN-BBP 30/7/2020
925 129 CH BBPB Nguyễn Thị Tình Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Tình 0394284562 1097/GCN-BBP 30/7/2020
926 130 CH BBPB Nguyễn Thị Kim Thơ Thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Thơ 0974391076 1098/GCN-BBP 30/7/2020
927 131 CH BBPB Chung Niệm Thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Niệm 038477686 1099/GCN-BBP 30/7/2020
928 132 CH BBPB Hiệp Tú Thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Phùng Ngọc Hiệp 0392956163 1100/GCN-BBP 30/7/2020
929 133 CH BBPB Trương Thị Hoa Thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì Trương Thị Hoa 0989799460 1101/GCN-BBP 30/7/2020
930 134 CH BBPB Đặng Xuân Đường Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì Đặng Xuân Đường 0961153473 1170/GCN-BBP 10/8/2020
931 135 CH BBPB Lê Thị Loan Thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì Lê Thị Loan 0376556493 1171/GCN-BBP 10/8/2020
932 136 CH BBPB Linh Thủy Thôn Sổ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Phạm Thị Thủy 0989492359 1172/GCN-BBP 10/8/2020
933 137 CH BBPB Thu Liên Thôn Đá Chông, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Trần Xuân Thu 0366242234 1173/GCN-BBP 10/8/2020
934 138 CH BBPB Lê Tuấn Thịnh Thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì Lê Tuấn Thịnh 0338081806 1174/GCN-BBP 10/8/2020
935 139 CH BBPB Nguyễn Thị Mười Thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Mười 0385034702 1175/GCN-BBP 10/8/2020
936 140 CH BBPB Thao Dũng Thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì Vũ Công Đông 0936325888 1176/GCN-BBP 10/8/2020
937 141 CH BBPB Phùng Văn Chức Thôn Hoắc Châu, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì Phùng Văn Chức 0963899924 1177/GCN-BBP 10/8/2020
938 142 CH BBPB Minh Thảo Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Minh Thảo 0974714995 1210/GCN-BBP 14/8/2020
939 143 CH BBPB Nguyễn Xuân Thu Thôn Ké Mới, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Nguyễn Xuân Thu 0389573099 1211/GCN-BBP 14/8/2020
940 144 CH BBPB Chu Thị Đương Thôn Đồng Phú, xã Phú Đông, huyện Ba Vì Chu Thị Đương 0329324117 1246/GCN-BBP 19/8/2020
941 145 CH BBPB Trần Đình Sơn Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì Trần Đình Sơn 0363118014 1247/GCN-BBP 19/8/2020
942 146 CH BBPB Lạc Tám Thôn Vô Khuy, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Đặng Thị Tám 0979517026 1248/GCN-BBP 19/8/2020
943 147 CH BBPB Hồng Thắm Thôn Phú Phong, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Diến 0382271231 1249/GCN-BBP 19/8/2020
944 148 CH BBPB Dũng Thùy Thôn Vô Khuy, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Dương Thị Thùy 0984425975 1250/GCN-BBP 19/8/2020
945 149 CH BBPB Dũng Duyên Thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Chu Thị Duyên 0396559379 1251/GCN-BBP 19/8/2020
946 150 CH BBPB Vương Thị Mừng Thôn Đồng Phú, xã Phú Đông, huyện Ba Vì Vương Thị Mừng 0986277523 1252/GCN-BBP 19/8/2020
947 151 CH BBPB Lan Yên Thôn Đông Duy, xã Phú Đông, huyện Ba Vì Chu Thành Yên 0986618181 1266/GCN-BBP 20/8/2020
948 152 CH BBPB Phạm Bá Hữu Thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Phạm Bá Hữu 0986114729 1353/GCN-BBP 26/8/2020
949 153 CH BBPB Chu Văn Tuấn Thôn Đông Lâu, xã Phú Đông, huyện Ba Vì Chu Văn Tuấn 0392523310 1354/GCN-BBP 26/8/2020
950 154 CH BBPB Phùng Thị Thu Phương Thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, huyện Ba Vì Phùng Thị Thu Phương 0383691294 1355/GCN-BBP 26/8/2020
951 155 CH BBPB Nguyễn Thị Kim Ngân Thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Ngân 0983288897 1356/GCN-BBP 26/8/2020
952 156 CH BBPB Hiếu Thủy Thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Quang Hiếu 0968921139 1357/GCN-BBP 26/8/2020
953 157 CH BBPB Bút Xuân Thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Chu Hữu Bút 0963112582 1544/GCN-BBP 14/9/2020
954 158 CH BBPB Phùng Đoài Thuần Thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Phùng Đoài Thuần 0358529192 1545/GCN-BBP 14/9/2020
955 159 CH BBPB Phùng Ngọc Sơn Thôn Đông Lâu, xã Phú Đông, huyện Ba Vì Phùng Ngọc Sơn 0982742285 1546/GCN-BBP 14/9/2020
956 160 CH BBPB Lê Hồng Lam Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì Lê Hồng Lam 0397107011 1547/GCN-BBP 14/9/2020
957 161 CH BBPB Thắm Nghĩa Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Thắm 0967730886 1548/GCN-BBP 14/9/2020
958 162 CH BBPB Hoàng Thị Quyên Thôn Liên Minh, xã Thụy An, huyện Ba Vì Hoàng Thị Quyên 0966970735 1549/GCN-BBP 14/9/2020
959 163 CH BBPB Phùng Văn Tư Thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì Phùng Văn Tư 0969862996 1656/GCN-BBP 21/9/2020
960 164 CH BBPB Nghĩa Thục Thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Nghĩa 0982662073 1657/GCN-BBP 21/9/2020
961 165 CH BBPB Nguyễn Văn Nghĩa Thôn Liên Minh, xã Thụy An, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Nghĩa 0978776018 1659/GCN-BBP 21/9/2020
962 166 CH BBPB Vũ Bính Miên Thôn 6, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì Vũ Bình Miên 0976960531 1660/GCN-BBP 21/9/2020
963 167 CH BBPB Chu Thị Giang Thôn Vật Lại 1, xã Vật Lại, huyện Ba Vì Chu Thị Giang 0356624615 1661/GCN-BBP 21/9/2020
964 168 CH BBPB Nguyễn Văn Duy Thôn Liên Minh, xã Thụy An, huyện Ba Vì Nguyễn Văn Duy 0983424982 1715/GCN-BBP 29/9/2020
965 169 CH BBPB Vũ Thị Hường Thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì Vũ Thị Hường 0986041096 1716/GCN-BBP 29/9/2020
966 170 CH BBPB Ngô Thi Yên Thôn Gò Sống, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Ngô Thi Yên 0978642763 1737/GCN-BBP 1/10/2020
967 171 CH BBPB Hoàng Tiến Quyết Thôn Phú Phong, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Hoàng Tiến Quyết 0977382214 1875/GCN-BBP 19/10/2020
968 172 CH BBPB Lê Thị Thu Hà Phố Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì Lê Thị Thu Hà 0968539613 1876/GCN-BBP 19/10/2020
969 173 CH BBPB Nguyễn Thị Hiền Thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Hiền 0378133329 1877/GCN-BBP 19/10/2020
970 174 CH BBPB Nguyễn Thành Công Thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì Nguyễn Thành Công 0986461408 1879/GCN-BBP 19/10/2020
971 175 CH BBPB Phùng Đoài Phượng Thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì Phùng Đoài Phượng 0973909628 1945/GCN-BBP 2/11/2020
972 176 CH BBPB Nguyễn Thị Thu Thôn Duyên Lãm, xã Thuỵ An, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Thu 0979016534 2139/GCN-BBP 14/12/2020
  XVII Huyện Hoài Đức          
973 1 CH BBPB Quang Huy 84 Thôn 7, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức Nguyễn Bá Huy 0932238636 1638/GCN-BBP 27/12/2019
974 2 CH BBPB Nguyễn Thị Mây Thôn 1, xã Song Phương, huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Mây 0362754406 41/GCN-BBP 6/1/2020
975 3 CH BBPB Nguyễn Thị Hương Thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Hương 0392725422 42/GCN-BBP 6/1/2020
976 4 CH BBPB Nguyễn Đình Nhu thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức Nguyễn Đình Nhu 0978072668 1323/GCN-BBP 4/12/2019
977 5 CH BBPB Nguyễn Văn Nhụ thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức Nguyễn Văn Nhụ 0383700327 1348/GCN-BBP 5/12/2019
978 6 Ch BBPB Nguyễn Văn Mạnh thôn Diềm Xá, xã Đắc Sở, Hoài Đức Nguyễn Văn Mạnh 0912963668 1375/GCN-BBP 6/12/2019
979 7 CH BBPB Nguyễn Đình Trị thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức Nguyễn Đình Trị 0396435783 1429/GCN-BBP 12/12/2019
980 8 CH BBPB Cương Thắm thôn Mộc Hoàn Đình, xã Vân Côn, Hoài Đức Nguyễn Văn Cương 0909693668 1430/GCN-BBP 12/12/2019
981 9 CH BBPB Nguyễn Thị Thắm thôn Cát Thuế, xã Vân Côn, Hoài Đức Nguyễn Thị Thắm 0388379120 1433/GCN-BBP 12/12/2019
982 10 CH BBPB Quản Đức Thành thôn Vân Côn, xã Vân Côn, Hoài Đức Quản Đức Thành 0979744868 1494/GCN-BBP 17/12/2019
983 11 CH BBPB Nguyễn Mạnh Thích thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức Nguyễn Mạnh Thích 0347947890 1500/GCN-BBP 17/12/2019
984 12 CH BBPB Vũ Văn Thắm thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức Vũ Văn Thắm 0985616629 1501/GCN-BBP 17/12/2019
985 13 CH BBPB Nguyễn Văn Thành thôn 6, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức Nguyễn Văn Thành 0986347780 1502/GCN-BBP 17/12/2019
986 14 CH BBPB Nguyễn Đình Lê thôn Chùa Ngụ, xã Đắc Sở, Hoài Đức Nguyễn Đình Lê 0982568611 1503/GCN-BBP 17/12/2019
987 15 CH BBPB Nguyễn Chí Thân chợ Vạng, xã Song Phương, Hoài Đức Nguyễn Chí Thân 0968572099 1548/GCN-BBP 19/12/2019
988 16 CH BBPB Đỗ Thị Hằng thôn 4, xã Song Phương, Hoài Đức Đỗ Thị Hằng 0906035499 1549/GCN-BBP 19/12/2019
989 17 CH BBPB Nguyễn Thị Dung xóm 4, thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, Hoài Đức Nguyễn Thị Dung 0985838073 1550/GCN-BBP 19/12/2019
990 18 CH BBPB Nguyễn Cầu thôn Phương Quang, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức Nguyễn Văn Cầu 0336511668 1639/GCN-BBP 27/12/2019
991 19 CH BBPB Nguyễn Thị Xuân thôn 4, xã Song Phương, Hoài Đức Nguyễn Thị Xuân 0936024989 1640/GCN-BBP 27/12/2019
992 20 HKD Danh Thị Loan thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, Hoài Đức Danh Thị Loan 0399829108 130/GCN-BBP 13/1/2020
993 21 HKD Cửa hàng VTNN Đồng Tiến xóm 3, thôn Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức Nguyễn Văn Thắng 0983989129 131/GCN-BBP 13/1/2020
994 22 CH BBPB Nguyễn Bá Mão Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên Nguyễn Bá Mão 983.542.046 183/GCN-BBP 21/01/2020
995 23 CH BBPB Trần Sâm Xóm Hòa Hợp, xã Dương Liễu Trần Sâm 0916.309.400 378/GCN-BBP 6/3/2020
996 24 Hộ KD Nguyễn Phi Tân 1961 Khu Cầu Đầm, thôn Đồng Phú, xã Dương Liễu Nguyễn Phi Tân 0352.483.563 407/GCN-BBP 11/3/2020
997 25 Hộ KD Nguyễn Thị Xuân 1962 Thôn 1, xã Cát Quế Nguyễn Thị Xuân 0973.916.018 528/GCN-BBP 27/3/2020
998 26 Hộ KD Dũng Toàn Thôn 7, xã Yên Sở, Hoài Đức Nguyễn Văn Toàn 0977.928.585 553/GCN-BBP 4/1/2020
999 27 HKD Nguyễn Văn Đông 1979 Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, Hoài Đức Nguyễn Văn Đông 0943.238.391 633/GCN-BBP 27/4/2020
1000 28 HKD Phi Thị Chắt Đội 2, xã Dương Liễu, Hoài Đức Phi Thị Chắt 0825.916.608 676/GCN-BBP 5/7/2020
1001 29 HKD Nguyễn Thị Huế Thôn Phương Quan, xã Vân Côn Nguyễn Thị Huế 0779.382.144 744/GCN-BBP 19/5/2020
1002 30 HKD Nguyễn Chí Thắng Xóm 6, thôn 5, xã Song Phương Nguyễn Chí Thắng 0966.669.378 745/GCN-BBP 19/5/2020
1003 31 HKD Nguyễn Ngọc Tươi Thôn 6, xã Song Phương Nguyễn Ngọc Tươi 0904.018.200 746/GCN-BBP 19/5/2020
1004 32 HKD Lê Hoàng Học Thôn Thanh Quang, xã An Thượng Lê Hoàng Học 0902.022.657 747/GCN-BBP 19/5/2020
1005 33 HKD Vũ Đắc Đạt Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, Hoài Đức Vũ Đắc Đạt 0972981296 807/GCN-BBP 4/6/2020
1006 34 HKD Hoàng Văn Tuấn Số 161, thôn An Hạ, xã An Thượng, Hoài Đức Hoàng Văn Tuấn 0936433585 1226/GCN-BBP 18/8/2020
1007 35 HKD Nguyễn Đức Bảy thôn An Hạ, xã An Thượng, Hoài Đức Nguyễn Đức Bảy 0368339422 1278/GCN-BBP 21/8/2020
1008 36 HKD Phạm Thị Mai Lan Số nhà 11, tỉnh lộ 423, thôn Phương Quan, xã Vân Côn, Hoài Đức Phạm Thị Mai Lan 0985275566 2190/GCN-BBP 17/12/2020
  XVIII Quận Hà Đông          
1009 1 CH BBPB Nguyễn Thị Vân Số nhà 147, TDP Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông Nguyễn Thị Vân 0388945927 931/GCN-BBP 29/10/2019
1010 2 CH BBPB Nguyễn Văn Sang Tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông Nguyễn Văn Sang 0794019257 932/GCN-BBP 29/10/2019
1011 3 CH BBPB Trịnh Bá Quyết Tổ 10 Yên Lô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông Trịnh Bá Quyết 0912556354 933/GCN-BBP 29/10/2019
1012 4 CH BBPB Dương Công Sỹ TDP Hoàng Hanh, phường Dương Nội, quận Hà Đông Dương Công Sỹ 0978063771 934/GCN-BBP 29/10/2019
1013 5 CH BBPB Nguyễn Văn Minh Số 148 đường La Hội, phường Dương Nội, quận Hà Đông Nguyễn Văn Minh 0936372131 935/GCN-BBP 29/10/2019
1014 6 CH BBPB Tống Văn Tĩnh Tổ 3, phường Phú Lãm, quận Hà Đông Tống Văn Tĩnh 0988773558 1139/GCN-BBP 20/11/2019
1015 7 CH BBPB Phùng Khắc Thinh Số 21, TDP 5, phường Đồng Mai, quận Hà Đông Phùng Khắc Thinh 0974014620 1140/GCN-BBP 20/11/2019
1016 8 CH BBPB Nguyễn Đình Chấn Số 20, TDP Rạng Đông, phường Biên Giang, Hà Đông Nguyễn Đình Chấn 0976298450 1247/GCN-BBP 29/11/2019
1017 9 CH BBPB Nguyễn Văn Luân tổ 15, phường Đồng Mai, Hà Đông Nguyễn Văn Luân 0972470636 1248/GCN-BBP 29/11/2019
1018 10 CH BBPB Lê Thị Thanh Ki ốt số 17 công ty Giống cây trồng, phường Phú lãm, Hà Đông Lê Thị Thanh 0936074155 1318/GCN-BBP 4/12/2019
1019 11 CH BBPB Nguyễn Thị Mai Hương Ki ốt số 01 Công ty Giống cây trồng, phường Phú lãm, Hà Đông Nguyễn Thị Mai Hương 0772720068 1319/GCN-BBP 4/12/2019
1020 12 CH BBPB Nguyễn Thị Am Ki ốt số 02 Công ty Giống cây trồng, phường Phú lãm, Hà Đông Nguyễn Thị Am 0912912777 1320/GCN-BBP 4/12/2019
1021 13 HTX kinh doanh tổng hợp Biên Giang TDP Rạng Đông, phường Biên Giang, Hà Đoong Trịnh Văn Hạnh 0388983769 1667/GCN-BBP 31/12/2019
1022 14 HKD Phạm Văn Ninh TDP Phú Mỹ, phường Biên Giang, Hà Đông Phạm Văn Ninh 0963770741 1752/GCN-BBP 5/10/2020
1023 15 HKD Nguyễn Thị Thúy Phượng Tổ 15, phường Đồng Mai, Hà Đông Nguyễn Thị Thúy Phượng 0395925669 1751/GCN-BBP 5/10/2020
1024 16 HKD Phạm Thị Hương Tổ 15, phường Đồng Mai, Hà Đông Phạm Thị Hương 0359779005 1886/GCN-BBP 21/10/2020
  XIX Huyện Đông Anh          
1025 1 CH BBPB Phan Thị Kim thôn Dđoài, xã Nam Hồng, Đông Anh Phan Thị Kim 0988737263 1288/GCN-BBP 3/12/2019
1026 2 CH BBPB Lê Đình Vân thôn Tằng My, xã Nam Hồng, Đông Anh Lê Đình Vân 0355173913 1289/GCN-BBP 3/12/2019
1027 3 CH BBPB Trần Di Đông thôn Vệ, xã Nam Hồng, Đông Anh Trần Di Đông 0985906798 1290/GCN-BBP 3/12/2019
1028 4 CH BBPB Dương Thị Hảo thôn Tằng My, xã Nam Hồng, Đông Anh Dương Thị Hảo 0344701917 1399/GCN-BBP 10/12/2019
1029 5 CH BBPB Phạm Quang Thấm thôn Tiền, xã Dục Tú, Đông Anh Phạm Quang Thấm 0982908410 1534/GCN-BBP 19/12/2019
1030 6 CH BBPB Nguyễn Công Luân thôn Đoài, xã Nam Hồng, Đông Anh Nguyễn Công Luân 0904308439 1535/GCN-BBP 19/12/2019
1031 7 CH BBPB Nguyễn Văn Quý thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, Đông Anh Nguyễn Văn Quý 0989204346 1537/GCN-BBP 19/12/2019
1032 8 CH BBPB Nguyễn Thị Hằng-Hà thôn Tằng My, xã Nam Hồng, Đông Anh Nguyễn Thị Hằng 0345416469 1538/GCN-BBP 19/12/2019
1033 9 CH BBPB Trần Văn Kiên thôn Vệ, xã Nam Hồng, Đông Anh Trần Văn Kiên 0984124902 1539/GCN-BBP 19/12/2019
1034 10 CH BBPB Trần Văn Quý Xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Trần Văn Quý 0984226845 336/GCN-BBP 28/2/2020
1035 11 CH BBPB Nguyễn Minh Chi Thôn Dục Tú, xã Dục Tú, huyện Đông Anh Nguyễn Minh Chi 0972093537 337/GCN-BBP 28/2/2020
1036 12 CH BBPB Trần Văn Bình Xóm Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Trần Văn Bình 0363818016 338/GCN-BBP 28/2/2020
1037 13 CH BBPB Lê Ngọc Dịu Thôn Hải Bối, xã Hải Bối Lê Ngọc Dịu 0973045967 388/GCN-BBP 10/3/2020
1038 14 CH BBPB Trần Văn Toan-790 Thôn Đìa, xã Nam Hồng Trần Văn Toan 0394695950 457/GCN-BBP 19/3/2020
1039 15 CH BBPB Nguyễn Hữu Hiếu Thôn Gia Lương, xã Việt Hùng Nguyễn Hữu Hiếu 0917949445 458/GCN-BBP 19/3/2020
1040 16 CH BBPB Ngô Thị Mai - 999 Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ Ngô Thị Mai 0349073786 520/GCN-BBP 27/3/2020
1041 17 CH BBPB Nguyễn Thị Hiền 02 Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, Nguyễn Thị Hiền 0974174689 521/GCN-BBP 27/3/2020
1042 18 CH BBPB Nguyễn Thị Mậu Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm Nguyễn Thị Mậu 0382925963 522/GCN-BBP 27/3/2020
1043 19 CH BBPB Vương Văn Hoàn Xóm Hậu, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh Vương Văn Hoàn 0977250070 724/GCN-BBP 18/5/2020
1044 20 CH BBPB Nguyễn Thị Sinh - Bát Thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm, Đông Anh Nguyễn Thị Sinh 0982107193 725/GCN-BBP 18/5/2020
1045 21 CH BBPB Lại Văn Cường Thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh Lại Văn Cường 0966650563 781/GCN-BBP 28/5/2020
1046 22 CH BBPB Tô Văn Nhạ Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Tô Văn Nhạ 0987578562 922/GCN-BBP 29/6/2020
1047 23 CH BBPB Trần Thị Thu Hằng - Điệp Thôn Đồng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Trần Thị Thu Hằng 0986227025 923/GCN-BBP 29/6/2020
1048 24 CH BBPB Vũ Thị Hà Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Vũ Thị Hà 0385089020 924/GCN-BBP 29/6/2020
1049 25 CH BBPB Tô Thị Nụ Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Tô Thị Nụ 0977449878 925/GCN-BBP 29/6/2020
1050 26 CH BBPB Nguyễn Thị Tâm Thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tâm 0383581045 994/GCN-BBP 10/7/2020
1051 27 CH BBPB Nguyễn Văn Hành Thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hành 0987772922 995/GCN-BBP 10/7/2020
1052 28 CH BBPB Ngô Thị Nhung Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Ngô Thị Nhung 0334257004 996/GCN-BBP 10/7/2020
1053 29 CH BBPB Nguyễn Thị Gấm Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Gấm 0348454883 997/GCN-BBP 10/7/2020
1054 30 CH BBPB Đỗ Thị Tám Thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh Đỗ Thị Tám 0989882348 1057/GCN-BBP 22/7/2020
1055 31 CH BBPB Nguyễn Thị Hoa 1975 Thôn Dục Tú, xã Dục Tú, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Hoa 0352356856 1058/GCN-BBP 22/7/2020
1056 32 CH BBPB Đỗ Thị Tươi Thôn Phúc Hậu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh Đỗ Thị Tươi 0969369398 1059/GCN-BBP 22/7/2020
1057 33 CH BBPB Nguyễn Thị Nghĩa Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Nghĩa 0393651135 1093/GCN-BBP 30/7/2020
1058 34 CH BBPB Nguyễn Thị Lào Thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Lào 0377467525 1094/GCN-BBP 30/7/2020
1059 35 CH BBPB Nguyễn Văn Thuân Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nguyễn Văn Thuân 0946252523 1095/GCN-BBP 30/7/2020
1060 36 CH BBPB Lê Thị Thanh Huyền Thôn 3 Bắc, xã Kim Nỗ huyện Đông Anh Lê Thị Thanh Huyền 0395480115 1115/GCN-BBP 3/8/2020
1061 37 CH BBPB Nghiêm Thị Hợi Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nghiêm Thị Hợi 0976263026 1143/GCN-BBP 7/8/2020
1062 38 CH BBPB Sơn The Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh Chu thị The 0368670202 1153/GCN-BBP 7/8/2020
1063 39 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Tâm Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Thanh Tâm 0392343189 1154/GCN-BBP 7/8/2020
1064 40 CH BBPB Nguyễn Thị Quyên Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Quyên 0984565781 1155/GCN-BBP 7/8/2020
1065 41 CH BBPB Lại Văn Hoài Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Lại Văn Hoài 0978741964 1156/GCN-BBP 7/8/2020
1066 42 CH BBPB Hiến Ngọc Thôn Thù Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh Lê Thị Bích Ngọc 0964784105 1269/GCN-BBP 20/8/2020
1067 43 CH BBPB Kim Thị Thanh Thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh Kim Thị Thanh 0977222870 1270/GCN-BBP 20/8/2020
1068 44 CH BBPB Ngô Thị Thiện Thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh Ngô Thị Thiện 0989261065 1271/GCN-BBP 20/8/2020
1069 45 CH BBPB Cao Thị Lam Thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh Cao Thị Lam 0387968515 1276/GCN-BBP 20/8/2020
1070 46 CH BBPB Nguyễn Thị Mùi Thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Mùi 0378771601 1277/GCN-BBP 20/8/2020
1071 47 CH BBPB Đoàn Thị Xuân Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Đoàn Thị Xuân 0986321731 1415/GCN-BBP 31/8/2020
1072 48 CH BBPB Nguyễn Thị Mơ Thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Mơ 0338266338 1416/GCN-BBP 31/8/2020
1073 49 CH BBPB Nguyễn Thị Sâm Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Sâm 0387877453 1417/GCN-BBP 31/8/2020
1074 50 CH BBPB Nguyễn Thị Vân-Tú Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Vân 0989585974 1418/GCN-BBP 31/8/2020
1075 51 CH BBPB Nguyễn Thị Thanh Nga Thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Thanh Nga 0978964690 1419/GCN-BBP 31/8/2020
1076 52 CH BBPB Nguyễn Thị Hương-Nguyện Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Hương 0705415620 1424/GCN-BBP 31/8/2020
1077 53 CH BBPB Nghiêm Đình Phải Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nghiêm Đình Phải 0355566094 1425/GCN-BBP 31/8/2020
1078 54 CH BBPB Nguyễn Doãn Hiên Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Nguyễn Doãn Hiên 0389637394 1427/GCN-BBP 31/8/2020
1079 55 CH BBPB Nguyễn Đức Hậu Thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh Nguyễn Đức Hậu 0979977576 1550/GCN-BBP 14/9/2020
1080 56 CH BBPB Nguyễn Văn Thứ-Năm Thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Nguyễn Văn Thứ 0986337335 1551/GCN-BBP 14/9/2020
1081 57 CH BBPB Bùi Thị Hà Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Bùi Thị Hà 0374132562 1552/GCN-BBP 14/9/2020
1082 58 CH BBPB Nguyễn Văn Chung Thôn Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Nguyễn Văn Chung 0982674599 1553/GCN-BBP 14/9/2020
1083 59 CH BBPB Nguyễn Văn Bắc Thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Nguyễn Văn Bắc 0972503160 1541/GCN-BBP 14/9/2020
1084 60 CH BBPB Tô Văn Thuyết Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Tô Văn Thuyết 0989209524 1542/GCN-BBP 14/9/2020
1085 61 CH BBPB Đỗ Thị Tho Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh Đỗ Thị Tho 0373162182 1543/GCN-BBP 14/9/2020
1086 62 CH BBPB Đỗ Thị Thanh Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh Đỗ Thị Thanh 0334224735 1685/GCN-BBP 25/9/2020
1087 63 CH BBPB Nguyễn Thị Thư Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Thư 096186804 1686/GCN-BBP 25/9/2020
1088 64 CH BBPB Đinh Thị Mai Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Đinh Thị Mai 0985963894 1690/GCN-BBP 25/9/2020
1089 65 CH BBPB Nguyễn Như Phúc Thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh Nguyễn Như Phúc 0978373244 1691/GCN-BBP 25/9/2020
1090 66 CH BBPB Nguyễn Văn Hoàng Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoàng 0362607957 1939/GCN-BBP 2/11/2020
1091 67 CH BBPB Chu Thị Nam Thôn Phúc Hậu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh Chu Thị Nam 0902037075 1940/GCN-BBP 2/11/2020
1092 68 CH BBPB Lại Thị Chuyên Thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Lại Thị Chuyên 0975542250 1944/GCN-BBP 2/11/2020
1093 69 CH BBPB Nguyễn Thị Biển Thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Biển 0327909281 1985/GCN-BBP 11/11/2020
1094 70 CH BBPB Kiều Dung Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Kiều Thị Dung 0975762207 1986/GCN-BBP 11/11/2020
1095 71 CH BBPB Nguyễn Thuỷ Thôn Đình Trung, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Thuỷ 0353909518 1987/GCN-BBP 11/11/2020
1096 72 CH BBPB Nguyễn Duy Tới Thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Nguyễn Duy Tới 0379646062 2010/GCN-BBP 13/11/2020
1097 73 CH BBPB Đào Thị Hải Yến Thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh Đào Thị Hải Yến 0374460910 2053/GCN-BBP 23/11/2020
1098 74 CH BBPB Đỗ Thị Nhàn Thơ Thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh Đỗ Thị Nhàn 0354715080 2054/GCN-BBP 23/11/2020
1099 75 CH BBPB Phạm Thị Là Thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh Phạm Thị Là 0373266202 2056/GCN-BBP 23/11/2020
1100 76 CH BBPB Đào Thị Hạnh Thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh Đào Thị Hạnh 0986072758 2058/GCN-BBP 23/11/2020
1101 77 CH BBPB Nguyễn Thị Dần Thôn Đào Thục, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Dần 0364348805 2140/GCN-BBP 14/12/2020
1102 78 CH BBPB Nguyễn Thị Nên Thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Nên 0978065230 2141/GCN-BBP 14/12/2020
1103 79 HTX dịch vụ Cổ Loa Trung tâm xã Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh Nguyễn Quang Minh 0397036399 2142/GCN-BBP 14/12/2020
1104 80 HTX dịch vụ Mạch Tràng Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh Đào Văn Chung 0367177847 2175/GCN-BBP 16/12/2020
1105 81 CH BBPB Trần Văn Đàm Thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Trần Văn Đàm 0353456365 2176/GCN-BBP 16/12/2020
1106 82 CH BBPB Đỗ Xuân Minh Thôn Thuỵ Lôi, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh Đỗ Xuân Minh 0384837078 2178/GCN-BBP 16/12/2020
1107 83 CH BBPB Nguyễn Thị Thu Thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh Nguyễn Thị Thu 0348140109 2220/GCN-BBP 24/12/2020
  XX Huyện Gia Lâm          
1108 1 CH BBPB Bá Năng thôn Bài Tâm, xã Dương Quang, Gia Lâm Đào Bá Năng 0853462006 1204/GCN-BBP 27/11/2019
1109 2 CH Mạnh Dung thôn An Đà, xã Đặng Xá, Gia Lâm Nguyễn Văn Mạnh 0979535163 1217/GCN-BBP 27/11/2019
1110 3 CH Nguyễn Văn Giỏi thôn Yên Bình, xã Dương Xá, Gia Lâm Nguyễn Văn Giỏi 02438766127 1240/GCN-BBP 29/11/2019
1111 4 CH BBPB Đào Thị Ngọc Anh thôn An Đà, xã Đặng Xá, Gia Lâm Đào Thị Ngọc Anh 0987551386 1241/GCN-BBP 29/11/2019
1112 5 Ch BBPB Thu Hương thôn Đồng Xuyên, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm Nguyễn Ích Huy 0945631166 1242/GCN-BBP 29/11/2019
1113 6 HTX DV Tổng hợp Cổ Bi Số 109, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm Đỗ Văn Thưởng 0982389100 1243/GCN-BBP 29/11/2019
1114 7 CH Lương thực- VTNN Cảnh Loan xóm 8, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm Thạch Thị Loan 0966626616 1244/GCN-BBP 29/11/2019
1115 8 CH BBPB Trắc Thu thôn Tổ Khê, xã Phú Thị, Gia Lâm Lê Văn Trắc 0913037047 1245/GCN-BBP 29/11/2019
1116 9 HTX DVNN Đông Dư thôn Đông Dư Hạ, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm Nguyễn Quang Huy 0912322412 1246/GCN-BBP 29/11/2019
1117 10 CH BBPB Đào Thanh Tùng thôn Yên mỹ, xã Dương Quang, Gia lâm Đào Thanh Tùng 0357119420 1249/GCN-BBP 29/11/2019
1118 11 CH BBPB Đàm Văn Tâm xóm 3, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm Đàm Văn Tâm 0913213263 1250/GCN-BBP 29/11/2019
1119 12 CH BBPB Hoàng Thị Như Ki ốt số 04, học viện Nông nghiệp, TT Trâu Quỳ, Gia lâm Hoàng Thị Như 0987280351 1258/GCN-BBP 29/11/2019
1120 13 CH VTNN Quân Thuý Số 259, đường Ngô Xuân Quảng, TDP Thành Trung, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm Lưu Ngọc Quân 0912636428 1259/GCN-BBP 29/11/2019
1121 14 CH BBPB Phạm Văn Phiếu thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, Gia Lâm Phạm Văn Phiếu 0378418929 1260/GCN-BBP 29/11/2019
1122 15 CH BBPB Hoà - Thịnh TDP An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm Nguyễn Thanh Bình 0979464696 1261/GCN-BBP 29/11/2019
1123 16 CH BBPB Nguyễn Thị Hân số nhà 28, khu B, Viện NC Rau quả, TDP An Lạc, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm Nguyễn Thị Hân 0985170097 1291/GCN-BBP 3/12/2019
1124 17 CH Nguyễn Thị Nguyện Đội 10, thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm Nguyễn Thị Nguyện 0988740162 1292/GCN-BBP 3/12/2019
1125 18 CH Trần Văn Khoa Đội 14, thôn Chử Xá, Văn Đức, Gia Lâm Trần Văn Khoa 0987883719 1293/GCN-BBP 3/12/2019
1126 19 CH Bính Thuận thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm Nguyễn Thị Thuận 0376677173 1294/GCN-BBP 3/12/2019
1127 20 CH Dương Hằng Đội 2, thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm Nguyễn Văn Dương 0987451018 1295/GCN-BBP 3/12/2019
1128 21 CH BBPB Nguyễn Huy Du ki ốt số 6A2, chợ Keo, xã Kim Sơn, Gia Lâm Nguyễn Huy Duy 0976135173 1310/GCN-BBP 4/12/2019
1129