Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm:

+ Lô gỗ số 01 gồm: 0,367 m3 gỗ gụ và gỗ Giáng Hương (nhóm II) xẻ tận dụng, giá khởi điểm: 4.068.500 đồng.

+ Lô gỗ số 02 gồm: 0,905 m3 gỗ Dổi xẻ (nhóm III); 7,9 m3 gỗ tạp tròn (nhóm V-VIII); 1,41 m3 gỗ Ràng Ràng tròn (nhóm VI); 27,5 kg củ Cốt toái bổ, giá khởi điểm: 11.119.500 đồng.

+ Lô gỗ số 03 gồm: 207 kg gỗ Bách xanh (nhóm II), giá khởi điểm: 2.070.000 đồng.

+ Lô gỗ số 04 gồm: 1,89 m3 gỗ tạp tròn (nhóm V-VIII), giá khởi điểm: 6.804.000 đồng.

Tổng cộng giá khởi điểm là: 24.062.000 đồng (Hai mươi tư triệu, không trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 09 giờ 00 phút ngày 24/9/2019 đến trước 16 giờ ngày 26/9/2019 (trong giờ hành chính), địa điểm: Phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội (Phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9746
Tổng lượng truy cập: 23221943