Hướng dẫn hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Để kịp thời hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Công văn số 2580/SNN-KHTC ngày 13/10/2017 về việc hướng dẫn tạm thời hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gửi UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện.


Tải file đính kèm: Công văn số 2580/SNN-KHTC


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 6236
Tổng lượng truy cập: 11988481