Chiến lược, QH-KH-PT ngành
Quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 18/10/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1836QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030.

Ngày 09/7/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020.

Ngày 01/2/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020.

Quy hoạch phát triển chăn nuôi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 25/2/2013, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển Thủy lợi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 18/10/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4673/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thủy lợi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017

Ngày 10/6/2016 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có Công văn số 1361/SNN-KH về việc Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017

Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nộ

HNP - Về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 -2015.

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

HNP - Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 673
Tổng lượng truy cập: 11411012