Thông tin tuyển dụng
Thông báo chỉ tiêu, kế hoạch thi tuyển và lịch tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020 làm việc tại Sở, cơ quan tuơng đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày 11/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4064/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tuơng đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Thông báo công nhận trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT NĂM 2020

Ngày 25/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành Thông báo số 165/TB-SNN về việc công nhận trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở NN và PTNT Hà Nội năm 2020

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 8584
Tổng lượng truy cập: 7025367