Thông báo Danh sách, số báo danh, phòng thi, ca thi theo nhóm chuyên ngành thí sinh dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở NN năm 2020

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020; Quyết định số 406/QĐ-SNN ngày 09/4/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020; Thông báo số 129/TB- HĐXTVC ngày 26/5/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc triệu tập thí sinh dự (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi, ca thi theo nhóm chuyên ngành của thí sinh dự (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

1. Về danh sách, số báo danh, phòng thi, ca thi theo nhóm chuyên ngành của thí sinh dự xét tuyển viên chức:

Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi, ca thi theo nhóm chuyên ngành của thí sinh tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và đăng tải trên trang website: sonnptnt.hanoi.gov.vn và website: sonoivu.hanoi.gov.vn (Có danh sách kèm theo).

2. Về xét tuyển vòng 2:

a. Hình thức: Phỏng vấn (Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút).

b. Thời gian:

+ Ngày 06/6/2020 (Thứ 7): Từ số báo danh NN001 đến NN260

Sáng bắt đầu từ 08h00, sau nội dung khai mạc và nghe phổ biển nội quy, quy chế (Ca 1); Chiều bắt đầu từ 13h30 (Ca 2);

+ Ngày 07/6/2020 (Chủ nhật): Từ số báo danh NN 261 đến NN704

Sáng bắt đầu từ 07h30 (Ca 1); Chiều bắt đầu từ 13h30 (Ca 2);

c. Địa điểm: Nhà G, Học viện Hành chính quốc gia (Địa chỉ: Số 77, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

d. Thành phần:

+ Hội đồng xét tuyển, Ban Giám sát, các Ban của Hội đồng xét tuyển.

+ Thí sinh dự xét tuyển viên chức.

đ. Số lượng xét tuyển: 704 thí sinh (trong đó có 04 ca thi, chia làm 12 phòng, 33 bàn phỏng vấn). Thí sinh ở mỗi ca thi có mặt đúng giờ theo thời gian nói trên, tập trung trước cửa phòng thi theo sơ đồ và hướng dẫn của giám thị phòng thi.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các Ban Giúp việc của Hội đồng xét tuyển, các cơ quan, đơn vị , cá nhân liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.

            Thông báo số 131/TB-SNN.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1745
Tổng lượng truy cập: 7106146