Xây dựng nông thôn mới
Hà Nội: Sớm đưa vùng đồng bào dân tộc về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn TP hiện chỉ còn 14 xã chưa về đích. Trong số này có 5 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hà Nội đang phấn đấu để đưa 100% các xã về đích NTM trong năm 2022.

Hà Nội: Phấn đấu đưa 18/18 huyện, thị xã về đích nông thôn mới trong năm 2022

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay Hà Nội đã có 12/18 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn. TP đang phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM tại 100% số huyện, thị xã trong năm 2022.

Phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm: Khi hợp tác xã nhập cuộc

Những năm qua, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hà Nội ngày càng được củng cố và có bước phát triển hiệu quả. Bên cạnh mang lại thu nhập cho hàng triệu lao động nông thôn, khu vực kinh tế tập thể này còn đóng góp tích cực vào kết quả của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phát huy giá trị nhóm hàng làng nghề truyền thống

Trên lộ trình trở thành quận, Đông Anh xác định việc phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một trong những động lực quan trọng để phát huy thế mạnh của làng nghề và sản phẩm truyền thống có giá trị cao về kinh tế, văn hóa… Để đạt hiệu quả tốt, Đông Anh đặc biệt ...

Hà Nội đã huy động 11.464 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Chiều 20-7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai ...

Mỹ Đức phát triển kinh tế trang trại

Những năm gần đây, huyện Mỹ Đức đã tích cực hỗ trợ các xã, thị trấn trên địa bàn phát triển các mô hình trang trại theo hướng bền vững, từ đó tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Xây dựng nông thôn mới huyện Chương Mỹ: Làm đến đâu, chắc tới đó

- Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chương Mỹ đã đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Không chạy theo thành tích và làm tới đâu, chắc tới đó là định hướng của địa phương đề ra trong thực hiện chương trình ...

Huyện Phú Xuyên hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới

Thời gian đầu khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Phú Xuyên gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự sáng tạo và biết phát huy các nguồn lực, đến nay 25/25 xã của huyện đã hoàn thành xã NTM và huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc miền núi: Hiệu quả từ chính sách đầu tư

Xuất phát điểm thấp và đối diện nhiều khó khăn, tuy nhiên đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn

Những năm qua, các làng nghề trên địa bàn Hà Nội có sự tăng trưởng khá nhanh cả về doanh thu, giá trị sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương.

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 8507
Tổng lượng truy cập: 7025367