V/v Niêm yết công khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

  Thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 18/12/2023, Kế hoạch triển khai thực hiện Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngày 10/5/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 55/KH-SNN, Kế hoạch thực hiện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố;

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 10/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo niêm yết công khai cụ thể như sau:

1. Văn bản niêm yết công khai bao gồm:

1. Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 10/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố;

2. Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố; Hướng dẫn số 112/HD-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội;

3. Danh sách hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số & miền núi trên địa bàn 04 huyện (Ba Vì, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất) đã đăng ký tham gia Dự án phát triển sản xuất, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

4. Hướng dẫn số 112/HD-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có văn bản đăng ký (kèm theo phụ lục)

2. Thời gian thông báo niêm yết công khai: Đủ 30 ngày, kể từ 8h00 ngày 15/5/2024 đến hết 8h00 ngày 14/6/2024.

3. Địa điểm thông báo niêm yết công khai.

- Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (số 38 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội).

- Ngoài ra thông tin còn có trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (https://sonnptnt.hanoi.gov.vn).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Thông báo niêm niêm yết công khai để các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia dự án/kế hoạch theo các hình thức hỗ trợ “Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị” quy định tại Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 10/5/2024; Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2023Hướng dẫn số 112/HD-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có văn bản đăng ký (theo Phụ lục gửi kèm) tham gia gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn - Số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 14/6/2024 để tổng hợp báo cáo theo quy định).

Hết thời gian niêm yết trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ lập biên bản kết thúc niêm yết công khai và báo cáo theo quy định. Hết thời hạn niêm yết mọi đăng ký của các tổ chức, cá nhân, … sẽ không được thụ lý xem xét giải quyết.

Trên đây là Thông báo niêm yết công khai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội để các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã được biết và có nhu câu đăng ký theo nội dung Thông báo này./.

Tài liệu kèm theo:
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5642
Tổng lượng truy cập: 22539018